SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Article Galaxy Academic Collection

Article Galaxy Academic Collection

Producent: Research Solutions
Partner: Research Solutions
Typ: Dodávání primárních dokumentů [DDS]
URL: Homepage produktu / Product info

Chcete vědět víc?
Pište a volejte, Vladimír Karen má odpovědi na všechny vaše dotazy.

Popis produktu

Rychlé a finančně zvýhodněné dodávání plných textů článků z odborných časopisů. Individuální implementace a konfigurace dle potřeb instituce. Možnost nastavení přes OpenURL resolver (360 Link, SFX, ap.).

Article Galaxy spolupracuje přímo s vydavateli a všechny články jsou v souladu s autorskými právy.

  • Vyhledávat články lze dle názvu článku, DOI, PubMed ID nebo klíčového slova.
  • U článků je vidět, zda jsou dostupné v režimu open access, v tištěném fondu knihovny (vyžaduje upload holdingů ze strany univerzitní knihovny), nebo je plný text dostupný v některé z databází, kterou instituce předplácí, nebo zda jej uživatel již zakoupil nebo může zakoupit prostřednictvím Article Galaxy.
  • Lze se dostat i k citujícím a citovaným článkům (Related articles).
  • Article Galaxy umožňuje i nákup dokumentů u vydavatelů přes tokeny, a také nákup dalších typů dokumentů, jako jsou vládní dokumenty, technické zprávy, dizertace, příspěvky ze sborníků, ad.

Záznamy si každý uživatel může ukládat do Article Galaxy References, kde je lze editovat, organizovat do složek a podsložek a případně k záznamům přidávat vlastní přílohy, anotace a tagy nebo plné texty.

  • Možný je import / export ve formátu .RIS / .BIB / PDF a sdílení složek v rámci instituce.
  • Doplněk do MS Word usnadňuje citování a vytvoření bibliografie (10 000 citačních stylů).

Pro čtení článků je k dispozici Article Galaxy PDF reader.

Rozšíření do prohlížeče Article Galaxy Browser Extension (pro Chrome, Edge, Safari, a Mozilla Firefox) funguje v Google Scholar, PubMed, Web of Science, Scopus a na stránkách vydavatelů (Get Full-text in Article Galaxy). V prohlížeči také vidíte u každého záznamu „chytré citace“ z scite_.

Služba se hodí pro akademické instituce. Nákup článků může být moderovaný i nemoderovaný, knihovna má přes admin účet přehled o všech nákupech a o čerpání financí. Platba formou předem uhrazeného depozitu nebo měsíčního vyúčtování.

Počet časopisů: cca 43 000

Přístup přes: IP adresy instituce, Shibboleth, Open Athens, ad.

Licenční podmínky: Terms of use.

Užitečné nástroje a materiály