SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Trialy

Trialy

Vyberte si a vyzkoušejte právě teď zdarma dostupné informační zdroje. Jednoduše zjistíte, který je pro vás ten pravý.

JoVE Science Education pro instituce

Platí do: 15. 6. 2020
Produkt: JoVE: Science Education Library

Otevřený přístup k videím pro online výuku biologie, chemie, fyziky, inženýrských oborů, klinických dovedností, psychologie, sociální psychologie, ad. na podporu distančního vzdělávání. Lze nastavit také vzdálený přístup přes Shibboleth, a to až do 15. 6. 2020.

Zahrnuje tyto zdroje:

 • JoVE Core – videoučebnice pro biologii a sociální psychologii
 • JoVE Science Education – věnuje se výuce laboratorních základů v přírodních, behaviorálních a technických vědách pomocí snadno pochopitelných video ukázek
 • Lab Manual – Biology – videa určená pro úvodní biologické laboratorní kurzy
 • Lab Manual – Chemistry – videa určená pro výuku laboratorních základů v chemii

Přístup aktuálně běží na ČZU v Praze, Mendelově univerzitě v Brně, Univerzitě Pardubice, UTB ve Zlíně, VUT v Brně a ZČU v Plzni.

Pro více informací a nastavení přístupu pro vaši instituci nás prosím kontaktujte přes formulář níže.

Žádejte zkušební přístup

JoVE Lab Manual: Chemistry

Platí do: 15. 6. 2020
Produkt: JoVE: Science Education Library

Otevřený přístup k 96 praktickým videím, k dispozici jsou i instrukce pro vyučující a labiratorní protokoly. Perfektní pomůcka při přípravě na laboratorní cvičení pro studenty bakalářských oborů.

Pro zaslání přístupových údajů nás prosím kontaktujte přes formulář níže.

Žádejte zkušební přístup

Research Companion pro podporu kritického myšlení a informační gramotnosti

Platí do: 30. 6. 2020
Produkt: ProQuest Research Companion

ProQuest Research Companion je multimediální nástroj, který provází studenty výzkumným procesem a pomáhá jim rozvíjet kritické myšlení, informační gramotnost a psaní. Téměř 100 krátkých videí v 10 vzdělávacích modulech odpovídá na otázky, které se týkají hledání, hodnocení a využití informací:

 • Where do I start?
 • How do I choose a topic?
 • Where do I find information?
 • How do I evaluate sources?
 • What counts as evidence?
 • How do I write a thesis statement?
 • How do I organize my argument?
 • How do I avoid plagiarism and find my own voice?
 • What do I look for when I revise?
 • How can I do better next time?

Pro zaslání přístupových údajů nás prosím kontaktujte přes formulář níže.

Žádejte zkušební přístup

OUP - Innovation & Entrepreneurship

Platí do: 30. 6. 2020
Produkt: Oxford Journals Collection

Inovace a podnikání jsou klíčové pro podporu hospodářského růstu a vlivu. Vyvolávají však také složité otázky: jaký dopad mají inovace na sociální mobilitu a nerovnost v příjmech? Ovlivňují státní regulace podnikatelskou činnost? A jak mohou inovace a podnikání podpořit ekonomický růst států? Kolekce článků z časopisů Oxford University Press na téma Innovation & Entrepreneurship.

Vyplňte formulář níže pro zaslání odkazu.

Žádejte zkušební přístup

ESC Preventive Cardiology + Sports Cardiology

Platí do: 30. 6. 2020
Produkt: Oxford Medicine Online - Complete Collection

Prečítajte si najčastejšie používané kapitoly z preventívnej kardiológie, od vysokého tlaku až po kardioprotektívne lieky, z kníh European Society of Cardiology na platforme Oxford Medicine Online (The ESC Textbook of Sports Cardiology, The ESC Textbook of Preventive Cardiology).

Žádejte zkušební přístup

Journal of Petrology: Diamond Anniversary Collection

Platí do: 31. 7. 2020
Produkt: Oxford Journals STM Collection

Prečítajte si články z Journal of Petrology pri príležitosti 60. výročia od prvého vydania.

Žádejte zkušební přístup

Oxford Rheumatology Showcase

Platí do: 31. 7. 2020
Produkt: Oxford Medicine Online - Complete Collection

Prečítajte si najčastejšie používané kapitoly z reumatológie na platforme Oxford Medicine Online.

Žádejte zkušební přístup

Rheumatology Showcase

Platí do: 31. 7. 2020
Produkt: Oxford Medicine Online

Nejčtenější kapitoly z revmatologických titulů vydavatelství Oxford University Press. Včetně historie ankylozující spondylitidy a SLE, klinických příznaků osteoartrózy a současných konceptů v oboru.

Žádejte zkušební přístup

Burnout, Wellbeing, and Leadership in Healthcare

Platí do: 31. 8. 2020
Produkt: Oxford Medicine Online

Výběr kapitol z knižních titulů Oxford University Press, které zkoumají příčinu a důsledky vyhoření ve zdravotnictví, a metody a praktiky wellbeing. Zahrnuje kapitoly z Mayo Clinic Strategies to Reduce Burnout a Integrative Preventive Medicine.

Žádejte zkušební přístup

Karger Fast Facts for hospitals

Platí do: 31. 10. 2020
Produkt: Karger Fast Facts Collection

Zkušební přístup pro nemocnice.

Soubor téměř 100 praktických příruček pro lékaře, zdravotní sestry a studenty medicíny, kteří potřebují najít informace rychle. Každý z průvodců obsahuje ty nejlepší dostupné důkazy, náležitosti diagnostiky, léčby a péče o pacienty ve stručné a přehledné podobě. Zastoupeny jsou gynekologie, dermatologie, onkologie, kardiologie, hematologie, endokrinologie, gastroeneterologie, pneumologie, urologie, oftalmologie, neurologie a klinická neurofyziologie, ale i další specializace včetně častých civilizačních chorob.

Kompletní seznam titulů v angličtině. Dále jsou k dispozici i příručky v italštině, němčině, španělštině a francouzštině.

Vyplňte formulář níže pro nastavení přístupu pro vaši nemocnici na 6 měsíců (do konce října 2020).

Přístup je aktuálně nastaven pro:

VFN, FN Motol, FN Hradec Králové, FN Plzeň, FN Ostrava, Nemocnici Na Homolce, Nemocnici Česká Lípa a Nemocnice Pardubického kraje. Více informací žádejte u svých knihovníků.

Žádejte zkušební přístup