SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Trialy

Trialy

Vyberte si a vyzkoušejte právě teď zdarma dostupné informační zdroje. Jednoduše zjistíte, který je pro vás ten pravý.

Nové časopisy pre humanity od Brillu

Platí do: 31. 12. 2022
Produkt: Brill Online Journal Collection

Zoznámte sa s novými časopismi vydavateľstva Brill. Do 31. 12. 2021 sú dostupné:

 • Crossroads: An Interdisciplinary Journal of Asian Interactions
 • The European Convention on Human Rights Law Review
 • European Review of International Studies
 • Frankokratia: A Journal for the Study of Greek Lands under Latin Rule
 • International Journal of Divination and Prognostication
 • International Journal of Islam in Asia
 • Journal of Applied Animal Ethics Research
 • Journal of Applied History
 • Journal of Urdu Studies
 • Political Anthropological Research on International Social Sciences

…do 31. 12. 2022:

 • Comparative Political Theory
 • Implementation and Replication Studies in Mathematics Education

Žádejte zkušební přístup

Transfusion Evidence Library

Platí do: 31. 12. 2022
Produkt: Transfusion Evidence Library (open access)

Databáze Transfusion Evidence Library je nyní volně dostupná, a to na adrese www.transfusionevidencelibrary.com.

Jedná se o specializovanou bibliografickou databázi, která poskytuje snadný přístup k evidence-based informacím týkajícím se všech aspektů transfuzní medicíny:

 • dárci krve a dárcovství krve
 • frakcionace krevních produktů
 • léčba anémie
 • červené krvinky, krevní destičky, čerstvě zmražená plazma (FFP), granulocyty, kryoprecipitát
 • nežádoucí účinky transfuze
 • alternativy transfuze
 • využití transfuzních přípravků

Aktuálně je zde přes 8 000 záznamů s abstrakty (u části též linky na plné texty volně dostupné nebo placené). Databázi vytváří NHS Blood and Transplant’s Sys­tematic Review Initiative (SRI) pod vedením profesora Mikea Murphyho. Obsahem databáze jsou informace o:

 • systematických přehledech a meta-analýzách (od roku 1980 po současnost)
 • všech randomizovaných kontrolovaných pokusech (od roku 2002 dodnes)
 • ekonomických studiích relevantních pro transfusní medicínu (od roku 1990 dodnes)

Nově jsou ke článkům připojeny PICO Summaries, které při vyhledávání pomohou lépe identifikovat publikace relevantní ke klinické otázce.

Žádejte zkušební přístup

Karger Fast Facts for hospitals and academics

Platí do: 31. 12. 2030
Produkt: Karger Fast Facts Collection

Trvalý volný přístup pro nemocnice, akademické instituce, i individuální přístup pro lékaře a zdravotníky.

Soubor téměř 100 praktických příruček pro lékaře, zdravotní sestry a studenty medicíny, kteří potřebují najít informace rychle. Každý z průvodců obsahuje ty nejlepší dostupné důkazy, náležitosti diagnostiky, léčby a péče o pacienty ve stručné a přehledné podobě. Zastoupeny jsou gynekologie, dermatologie, onkologie, kardiologie, hematologie, endokrinologie, gastroeneterologie, pneumologie, urologie, oftalmologie, neurologie a klinická neurofyziologie, ale i další specializace včetně častých civilizačních chorob.

Kompletní seznam titulů v angličtině. Dále jsou k dispozici i příručky v italštině, němčině, španělštině a francouzštině.

Vyplňte formulář níže pro nastavení přístupu pro vaši nemocnici / akademickou instituci.

V ČR je přístup aktuálně nastaven pro:

Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého, Univerzita Pardubice, VFN, FN Motol, FN Hradec Králové, FN Plzeň, FN Ostrava, Krajská nemocnice T. Bati, Nemocnice Na Homolce, Nemocnice Česká Lípa a Nemocnice Pardubického kraje. Více informací žádejte u svých knihovníků.

Žádejte zkušební přístup