SlovenskyEnglish

Úvod » Semináře » Learn how to use SciFlow Authoring: Make academic writing effortless and save time with automatic formatting

Learn how to use SciFlow Authoring: Make academic writing effortless and save time with automatic formatting

Kdy: 5. 9. 2024, 14:00 – 15:00
Vložné: zdarma, nutná registrácia

Vyberte si termín a zaregistrujte sa:

 • 23. 5. / 4. 7. / 5. 9. / 24. 10. / 10. 12.

Príprava odborných článkov alebo vysokoškolských záverečných prác na publikovanie v tlačenej alebo elektronickej podobe je časovo náročná práca a výsledné dielo je nutné prispôsobiť požiadavkám na formátovanie. Online softvér na písanie a publikovanie SciFlow je navrhnutý tak, aby uľahčil písanie odborných textov. Umožňuje:

 • Automatizované formátovanie: Ručné formátovanie je minulosťou. SciFlow automatizuje formátovanie textu podľa pokynov vydavateľstva alebo inštitúcie.
 • Jednoduchá správa referencií: Importujte referencie z nástroja na správu citácií do SciFlow a umiestnite odkaz pretiahnutím na požadované miesto v texte.
 • Bezproblémová online spolupráca: Spolupracujte v reálnom čase na jednej centralizovanej platforme. Nie je nutná žiadna inštalácia.

SciFlow pomáha zefektívniť pracovný postup pri písaní. Službu využívajú vedci a študenti z vyše 100 inštitúcií vrátane napr. Spoločnosti Maxe Plancka a Univerzity v Bernu.

Webinár bude venovaný témam:

 • An introduction to SciFlow and its writing process.
 • Understanding templates and how to use them to benefit from automated formatting.
 • Leveraging collaborative features for effective teamwork.
 • An interactive Q&A session to address your questions.

Webinár bude v angličtine.

Invitation

Join us for an informative webinar exploring how SciFlow, the online writing and publishing software, makes your academic writing process more manageable, saving time and simplifying complex formatting tasks.

 • Effortless automatic formatting according to guidelinesAcademic writing often involves meticulous reference formatting, a time-consuming task. SciFlow eliminates this hassle. Just connect SciFlow to your favorite reference management program, insert your references, and let SciFlow handle the formatting seamlessly.
 • Access a Wealth of Publisher Templates SciFlow offers a user-friendly journal database, granting access to thousands of templates from publishers such as Elsevier, Wiley, IEEE, Springer Nature, and more. Starting your writing journey is easier with readily available templates. If you need a specific template, we're here to help upon request.
 • Seamless Collaboration for Research Teams Collaboration is at the heart of successful academic research. SciFlow simplifies this process by providing a platform for users everywhere to work together. With features like Change Tracking, comments, and version history, you can collaborate effortlessly, ensuring your research and writing projects progress smoothly.
 • Learn how to start writing with SciFlow in this webinar

In this webinar, we will cover the following topics:

 • An introduction to SciFlow and its writing process.
 • Understanding templates and how to use them to benefit from automated formatting.
 • Leveraging collaborative features for effective teamwork.
 • An interactive Q&A session to address your questions.

Choose your date below. We will send out the webinar recording afterward.