SlovenskyEnglish

Úvod » Semináře » Research Journey

Research Journey

Kdy: 22. 5. 2024, 12:00 – 13:00
Vložné: zdarma, nutná registrácia

Zaregistrujte sa na webinár.

Zoznámte sa s obsahom a nástrojmi Oxford University Press pre vedu a výskum: Oxford Bibliographies, Oxford Handbooks Online, Oxford Research Encyclopedias, Oxford Scholarship Online, University Press Scholarship Online, ako aj informačné zdroje sprístupňujúce referenčné diela, napr. Oxford Reference a Very Short Introductions.

Seminár povedie oficiálny školiteľ OUP. Je určený knihovníkom a používateľom z inštitúcií s prístupom, aj záujemcom.

Nevyhovuje vám čas seminára? Dohodnite si seminár u vás alebo online v slovenčine a češtine.

Invitation

The session aims at providing a quick glance at the content and functionalities of OUP resources aiding research journey, including: Oxford Bibliographies, Oxford Handbooks Online, Oxford Scholarship Online and University Press Scholarship Online. We will also look at a number of reference products which provide a perfect way to get ahead in a new subject quickly.