SlovenskyEnglish

Úvod » Semináře » ProQuest One Literature Demonstration

ProQuest One Literature Demonstration

Kdy: 13. 1. 2021, 16:00 – 17:00
Vložné: zdarma, nutná registrace

Zaregistrujte se na webinár

Zoznámte sa s rozsiahlym informačným zdrojom ProQuest One Literature, ktorý uľahčuje dištančné vzdelávanie a samoštúdium študentov svetovej literatúry. Sprístupňuje na jednom mieste literárne diela 65 národných literatúr, odborné texty z literárnej vedy, encyklopédie, video a audio nahrávky.