SlovenskyEnglish

Úvod » Semináře » Creating and formatting your journal articles and theses: save research time with SciFlow

Creating and formatting your journal articles and theses: save research time with SciFlow

Tento seminář už sice nestihnete, ale jestli máte zájem o podobný, dejte nám vědět!
Kdy: 28. 2. 2023, 14:00 – 15:00
Vložné: zdarma, nutná registrace

Zhlédněte webinář ze záznamu.

Pozvánka

Online software pro psaní a publikování SciFlow poskytuje nástroje, které vám ušetří čas (a nervy) při tvorbě akademických publikací:

 • Formátování textu podle směrnic časopisů je automatizované.
 • Zjednodušuje se týmová správa odkazů.
 • Online spolupráce je okamžitá a na jednom místě.

Digitální autorskou platformu SciFlow využívají pracovníci a studenti více než stovky evropských institucí včetně sítě výzkumných ústavů Maxe Plancka a Helmholtzovy společnosti i veřejné vysoké školy. Pomáhá vědcům a studentům s každodenní autorskou prací.

Pomocí integrovaných šablon článků do časopisů vydavatelství, jako jsou Elsevier, Wiley, IEEE, Frontiers, SpringerNature a dalších, můžete článek začít psát rovnou ve SciFlow. Pokud šablona některého časopisu chybí, na požádání ji ve SciFlow připraví.

Přednášející a zakladatelé společnosti SciFlow – Dr. Carsten Borchert a Frederik Eichler – se budou na webináři věnovat následujícím tématům:

 • Úvod do SciFlow a proces psaní.
 • Ukázka dvou možných využití živě: Psaní výzkumného článku nebo diplomové práce/knihy pomocí SciFlow.
 • Jak zavést SciFlow ve vaší výzkumné instituci.
 • SciFlow pro potřeby vaší instituce a následně prostor pro vaše dotazy.

Webinář proběhne v angličtině.

Invitation

The online writing and publishing software SciFlow provides you with the means to save time (and nerves) when creating academic publications:

 • Text formatting according to journal guidelines is automated.
 • Team reference management is simplified.
 • Online collaboration is instantaneous in one place.

Trusted by students and researchers from over 100 institutions

SciFlow is widely used across European institutions like the Max Planck Society, the University of Bern, and many more private and public universities, helping their researchers and students with their daily writing work.

Automated formatting according to journal guidelines

With the new, easily searchable journal database, thousands of templates from publishers (e.g., Elsevier, Wiley, IEEE, Springer Nature, and others) are available in SciFlow. Researchers will find it easy to start with SciFlow, as a suitable template can be found right from the start. If necessary, missing templates will, of course, continue to be developed upon request.

Learn more about SciFlow in this live webinar

In a good hour, the speakers and founders of SciFlow GmbH – Dr. Carsten Borchert and Frederik Eichler – will cover the following topics:

 • Introduction to SciFlow and the writing process.
 • Live Demo of two possible applications: Writing a research article or a thesis/book with SciFlow.
 • How to introduce SciFlow at your research institution
 • SciFlow for your institution’s needs & subsequent Q&A session