SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky » Archív Svetovej rady cirkví prvýkrát dostupný online

Archív Svetovej rady cirkví prvýkrát dostupný online

23. 3. 2016 - Brill

Prvýkrát v elektronickej podobe je dostupná kolekcia prameňov z archívu World Council of Churches, ktorá dokumentuje udalosti 2. svetovej vojny, osudy Židov, nástup komunizmu v krajinách strednej a východnej Európy, počiatky Svetovej rady cirkví a vznik ekumenického hnutia. Materiály sú z rokov 1932 až 1957.

Dokumenty sa týkajú Nemecka a ďalších prevažne európskych štátov vrátane Československa, Francúzska, Holandska, Juhoslávie, Maďarska, Poľska, Rakúska, Talianska, Veľkej Británie, ale aj Spojených štátov amerických, Kolumbie, Izraela, Číny či Indonézie.

Zastúpené sú noviny, výstrižky, tlačové správy, telegramy, korešpondencia, rukopisy, osobné poznámky a korešpondencia významných osobností európskeho kresťanstva, vrátane teológov, ako Karl Barth, Martin Niemöller, Dietrich Bonhoeffer a Visser't Hooft.

Štruktúra kolekcie je v súlade s fyzickým archívom WCC, vďaka čomu sa v nej používatelia archívu v Ženeve jednoducho zorientujú.

Informace z Katalogu

Chcete vědět víc?
Pište a volejte, Jakub Petřík má odpovědi na všechny vaše dotazy.