SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky » Edícia Basilica dostupná online

Edícia Basilica dostupná online

9. 4. 2018 - Brill, Albertina icome Bratislava

Vydanie celej edície Basilica: Justinian's Corpus iuris in the Byzantine world v elektronickej podobe obsahuje texty všetkých 17 zväzkov a scholií, ktoré vyšli v rokoch 1945 až 1988 pod redakčným vedením H.J. Scheltema, D. Holwerda a N. van der Wal. Basilica je významným informačným zdrojom nielen pre výskum práva v Byzancii, ale aj spoločnosti Byzantskej ríše, stredovekého gréckeho jazyka, rímskeho a stredovekého práva.

Akademický úvod k online vydaniu napísal profesor Dr. B. H. Stolte. Rozsiahlu bibliografiu zostavil Dr. T. E. van Bochove. Obaja z University of Groningen.

Basilica Online umožňuje vyhľadávanie v latinských a gréckych textoch a prezeranie na úrovni zväzku (volumen), knihy (libe) a kapitoly (titulus). Súčasťou je celý kritický aparát tlačeného vydania a index k textom aj scholiám.

O vydavateľstve Brill a e-zdrojoch pre byzantológiu

Brill vydáva knižné edície Byzantina Australiensia, Brill's Companions to the Byzantine World, primárne pramene, napr. Supplementum Epigraphicum Graecum Online a ďalšie informačné zdroje pre byzantológov, historikov východných dejín a medievialistov. Z primárnych prameňov iných vydavateľstiev spomeňme digitálnu kolekciu Patrologia græca.

Informace z Katalogu

Chcete vědět víc?
Pište a volejte, Jakub Petřík má odpovědi na všechny vaše dotazy.