SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky » Vydavateľstvá Ferdinand Schӧningh, Wilhelm Fink Verlag a mentis súčasťou Brill

Vydavateľstvá Ferdinand Schӧningh, Wilhelm Fink Verlag a mentis súčasťou Brill

11. 9. 2018 - Brill

Vydavateľstvo Brill dokončilo akvizíciu troch nemeckých vydavateľstiev:

  • Verlag Ferdinand Schӧningh – sa špecializuje na históriu, katolícku teológiu, pedagogiku, lingvistiku a literárne vedy. Napr. Handbook of the History of Religion, Handbook of Pedagogy a monografie o starovekých dejinách, dejinách synód, moderných dejinách, národnom socializme a násilí a páchateľoch.
  • Wilhelm Fink Verlag od roku 1962 vydávalo diela z filológie, neskôr aj filozofie, umenia, kultúrnych a mediálnych štúdií, vrátane súhrnného diela Johana Huizinga, Susan Taubes a Friedricha Kittlera.
  • mentis – od svojho vzniku v roku 1998 vydáva najmä analytickú filozofiu a filozofiu myslenia a emócií, vrátane filozofie jazyka, logiku, etiku, lekársku etiku a filozofiu umenia. Hlavnými edíciami sú Perspectives of Analytical Philosophy a ethica, z publikácií dvojjazyčná ročenka Logical Analysis and History of Philosophy. Literárnu teóriu a biopoetika vydáva v edíciách Explicatio a Poetogenesis.

Elektronické knihy sú dostupné na platforme Brill formou trvalého nákupu jednotlivo alebo ako kolekcia Schöningh and Fink Social Sciences E-Books Online, Collection 2007–2017.

Informace z Katalogu

Chcete vědět víc?
Pište a volejte, Jakub Petřík má odpovědi na všechny vaše dotazy.