SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky » Citační manažer RefWorks umožňuje vytvářet projekty a sdílet záznamy veřejně

Citační manažer RefWorks umožňuje vytvářet projekty a sdílet záznamy veřejně

30. 4. 2019 - Ex Libris, a ProQuest company

Nová funkce umožňuje uživatelům citačního manažeru RefWorks vytvořit a spravovat pod jednou e-mailovou adresou více „účtů“, v RefWorks pojmenovaných jako Projects, které uživatelé využijí pro uložení záznamů a plných textů souvisejících např. s konkrétním výzkumem, vznikajícím článkem, s výukou studentů, ap. Praktické ukázky viz krátké video. Složky a podsložky se záznamy lze sdílet nejen s individuálními uživateli RefWorks nebo se všemi uživateli ze stejné instituce, ale nově také vygenerovat URL link pro veřejné sdílení (videoukázka). Na sdílené www adrese jsou k dispozici tyto funkce pro práci se záznamy – vytvoření bibliografie (použít lze 6 různých citačních stylů), export záznamů a následný import do jiného citačního manažeru.

S projekty je pak spojena také nová verze doplňků pro citování v textu – Write-N-Cite a Reference Citation Manager pro Microsoft Word (videoukázka).

Do RefWorks byly letos přidány další CSL (Citation Style Language) citační styly, mimo jiné česká verze ISO-690 a citační styly některých českých časopisů.

V loňském roce byl publikován článek Leveraging Citation Management Software (CMS) for Broad Library Impact, ve kterém knihovníci z Pennsylvania Libraries popisují, jak přes propagaci RefWorks dosáhli zvýšení reputace knihovny a nabízených knihovních služeb. Chcete-li také RefWorks vyzkoušet, kontaktujte Janu Machonskou nebo Miriam Suchoňovú.

Informace z Katalogu

Chcete vědět víc?
Pište a volejte, Jana Machonská má odpovědi na všechny vaše dotazy.