SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky » OECD slaví 60. výročí

OECD slaví 60. výročí

13. 1. 2021 - OECD Publishing

OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) vznikla před 60 lety z Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci (OEEC), jako ekonomický protějšek NATO. V roce 1961 převzala činnost OEEC a od té doby je jejím posláním napomáhat vládám členských zemí k dosažení udržitelného hospodářského růstu, zaměstnanosti a rostoucí životní úrovně při zachování finanční stability a tím přispívat k rozvoji světového hospodářství. OECD se nesoustřeďuje pouze na svých 37 členských zemí (Česká republika od r. 1995 a Slovensko od r. 2000), ale nabízí své analytické expertízy a shromážděné zkušenosti rovněž více než sedmdesáti rozvojovým a nově se rozvíjejícím tržním ekonomikám.

O historii OECD se více dočtete v The OECD at 60 – 60 Years of Consensus Building.

OECD je jedním z nejrozsáhlejších a nejspolehlivějších světových zdrojů statistických, hospodářských a sociologických údajů. Databáze OECD pokrývají rozmanité oblasti od národních účtů, ekonomických ukazatelů, obchodu, zaměstnanosti, přes migraci, vzdělání, energie, zdravotnictví až po životní prostředí.

OECD iLibrary je základní informační služba OECD, která převážně online (ale doplňkově i tištěnými publikacemi) zpřístupňuje socio-ekonomická statistická data členských zemí formou časových řad a porovnání. OECD iLibrary nabízí data formou plnotextových databází, knih, periodik, tabulek a grafů.

OECD 60th anniversary
Informace z Katalogu

Chcete vědět víc?
Pište a volejte, Jana Machonská má odpovědi na všechny vaše dotazy.