SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky » Už Brzy! PQDT Open se přesune na www.proquest.com

Už Brzy! PQDT Open se přesune na www.proquest.com

7. 5. 2021 - ProQuest

Během května 2021 se databáze PQDT Open přesune ze své stávající adresy na platformu www.proquest.com. PQDT Open poskytuje volný přístup k plným textům disertačních a diplomových prací autorů, kteří se rozhodli svou práci publikovat formou open access a volně tak zveřejnit výsledky svého výzkumu. Pro uživatele to znamená, že na www.proquest.com budou mít možnost volně v dizertacích vyhledávat (i bez registrace) a stahovat si plné texty OA prací. PQDT Open aktuálně obsahuje více než 50 000 závěrečných prací z celého světa.

Více informací viz ProQuest Support Center.

Univerzity z ČR a SR srdečně zveme, aby se informovaly o možnosti začlenění svých disertací a diplomových prací do programu Digital Archiving and Access. Participujícím školám je poskytován zdarma přístup k jejich vlastním disertacím převedeným do elektronické podoby včetně odkazu na univerzitní repozitář, indexace obsahu, MARC záznamů a vizuální analýzy využití přes ETD Dashboard. Zveřejněním závěrečných prací může univerzita snadno dosáhnout šíření povědomí o svých výzkumných aktivitách, navázat nové mezinárodní spolupráce a zvýšit svou prestiž. Sklízení dat probíhá obvykle automatizovaně, ale univerzita má plnou kontrolu nad celým procesem a autorská práva zůstávají autorovi práce.

Informace z Katalogu

Chcete vědět víc?
Pište a volejte, Filip Vojtášek má odpovědi na všechny vaše dotazy.