SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky » Aktuální novinky v onkologické léčbě v novém vydání DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer

Aktuální novinky v onkologické léčbě v novém vydání DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer

14. 12. 2022 - Wolters Kluwer - Ovid

Vydavatelství Lippincott Williams & Wilkins (LWW) zpřístupnilo v online podobě poslední 12. vydání publikace DeVita, Hellman and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, která se řadí mezi prestižní referenční zdroje pro onkologii, a je určena především onkologům a hematologům, ale i dalším lékařským profesím (dermatologie, endokrinologie a metabolismus, gastroenterologie a hepatologie, imunologie, onkologie, patologie, radiologie, rehabilitace a chirurgie).

Obsahuje čtvrtletní aktualizace, které zahrnují aktuální novinky v onkologii, jako jsou nové léky a klinické studie, a také nové případové studie a interaktivní algoritmy. Nabízí vyvážené multidisciplinární poradenství od chirurga, lékařského onkologa a radiačního onkologa. Autoři neopomněli ani související témata jako screening a prevence rakoviny, paliativní péče, podpůrná onkologie a otázky kvality života.

Online přístup k publikaci je možný přes rozhraní Ovid, a to formou jednorázového nákupu.

Tato příručka je také např. součástí kolekce Lippincott Williams & Wilkins Oncology Book Collection, kde je k dispozici navíc dalších cca 90 příruček z vydavatelství LWW.

Má-li Vaše instituce o tuto publikaci zájem, vyžádejte si cenovou nabídku.

Informace z Katalogu

Chcete vědět víc?
Pište a volejte, Jakub Petřík má odpovědi na všechny vaše dotazy.