SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky » Uživatelé Web of Science nově vyhledávají i v databázi dizertací a diplomových prací!

Uživatelé Web of Science nově vyhledávají i v databázi dizertací a diplomových prací!

7. 8. 2023 - ProQuest, Part of Clarivate

V polovině července byla na platformu Web of Science přidána nová kolekce ProQuest Dissertations & Theses Citation Index (PQDTCI), která umožňuje vyhledávání v kolekci více než 5,6 milionu záznamů disertací a diplomových prací z více než 4 000 univerzit z 60 zemí světa (včetně České republiky). Uživatelé z institucí, které předplácejí alespoň jednu z částí Web of Science Core Collection, již mají tuto databázi ve vyhledávání automaticky dostupnou.

Integrace ProQuest Dissertations & Theses do služby Web of Science (WoS) přináší unikátní možnost provádět rozsáhlé rešerše a vyhledávat z jednoho místa v časopisech, příspěvcích z konferencí, preprintech, patentech, diplomových a dizertačních pracích, a dalších vědeckých publikacích.

ProQuest Dissertations & Theses Citation Index je samostatnou databází, která je standardně zahrnuta do vyhledávání ve všech databázích (All Databases Search). Uživatelé PQDTCI mají k dispozici všechny nástroje pro vyhledávání, zpřesňování a analýzu výsledků, které jsou vlastní platformě Web of Science. Uživatelé mohou také omezit své vyhledávání na dizertační a diplomové práce tím, že zvolí vyhledávání pouze v ProQuest Dissertations & Theses Citation Index. Detailní info k vyhledávání viz PQDT Citation Index Quick Reference Guide a FAQ.

Instituce, které předplácejí oba zdroje – WoS a PQDT Global – mají navíc nastaveno prolinkování z WoS na více než tři miliony plných textů kvalifikačních prací na platformě ProQuest.

1. září se uskuteční webinář Web of Science Essentials – PQDT Citation Index. V letošním roce plánuje Clarivate ještě přidat u záznamů v PQDTCI prolinkování na Cited References (citované záznamy) a Related Records (související záznamy).

Univerzity z ČR a SR srdečně zveme, aby se informovaly o možnosti začlenění svých dizertací a diplomových prací do programu ETD Dissemination. Participujícím školám je poskytován zdarma i přístup k pracím jejich studentů převedeným do elektronické podoby (seznam institucí, které jsou již do programu zapojeny). A od roku 2021 mají také k dispozici Electronic Theses and Dissertations Dashboard, který vizuální formou prezentuje chování uživatelů.

Oficiální tisková zpráva
Web of Science Release Notes
Informace z Katalogu

Chcete vědět víc?
Pište a volejte, Jana Machonská má odpovědi na všechny vaše dotazy.