SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky » Revidované vydanie celého diela Sigmunda Freuda na platfrome Ebook Central

Revidované vydanie celého diela Sigmunda Freuda na platfrome Ebook Central

11. 6. 2024 - ProQuest, Part of Clarivate

Na podnet Britskej psychoanalytickej spoločnosti a v spolupráci s vydavateľstvom Rowman & Littlefield vzniklo revidované štandardné vydanie kompletného psychologického diela Sigmunda Freuda v angličtine. Zahŕňa nové materiály a moderné vedecké poznatky pre komplexné pochopenie jeho práce.

Dlho očakávané Revised Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud vychádza z kanonického štandardného vydania prekladu z nemčiny od Jamesa Stracheyho, pričom je doplnené o nové revízie a preklady.

  • Pojmové a lexikografické nejasnostiobjasnené v rozsiahlych nových poznámkach.
  • Revidované štandardné vydanie, opierajúc sa o zaužívané konvencie a intelektuálne tradície, dopĺňa Freudov spis o podstatné redakčné komentáre, ktoré sa zaoberajú kontroverznými odbornými termínmi a otázkami prekladu cez prizmu modernej vedy – ide o živý text v dialógu so sebou samým a s čitateľom.
  • Revidované vydanie obsahuje 56 esejí a listov, ktoré neboli zahrnuté do štandardného vydania.

E-kniha na platforme ProQuest Ebook Central obsahuje krížové odkazy na stránkovanie štandardného vydania, nové fotografické ilustrácie a slovník kľúčových pojmov:

  • Ukotvené čísla stránok vo formáte EPUB umožňujú presné citácie a zároveň poskytujú prístupnosť.
  • V texte revidovaného vydania a v poznámkach pod čiarou jemné podčiarknutie jasne a zrozumiteľne odlišuje revízie a dodatky Marka Solmsa od historického prekladu a komentárov štandardného vydania Jamesa Stracheyho.

Revidované vydanie spája desaťročia vedeckých úvah o preklade Freudových odborných termínov, pričom zachováva to najlepšie zo Stracheyho pôvodného anglického prekladu. Toto prelomové dielo zaujme široké publikum, od zainteresovaných laikov cez praktických lekárov až po vedcov a odborníkov v oblastiach súvisiacich s psychoanalýzou a psychológiou.

Súčasťou e-knihy je všetkých 24 zväzkov. Dostupná je formou trvalého nákupu na platforme ProQuest Ebook Central, kde ju nájdete pod ISBN 9781538175170. Na výber je prístup pre neobmedzený počet, troch alebo jedného súčasne pracujúceho používateľa. Bližšie informácie poskytnú Lucia Poledníková (SR) a Filip Vojtášek (ČR).

Informace z Katalogu

Chcete vědět víc?
Pište a volejte, Filip Vojtášek má odpovědi na všechny vaše dotazy.