SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky » AiP/AiB oficiálnymi partnermi MIPP International a Integrum World Wide

AiP/AiB oficiálnymi partnermi MIPP International a Integrum World Wide

25. 2. 2011 - MIPP International

Albertina icome Praha a Albertina icome Bratislava sa stali oficiálnymi zástupcami MIPP International – mimo Ruska známej aj ako Integrum World Wide – pre Českú a Slovenskú republiku.

Integrum je najväčšia kolekcia databáz z Ruska a Spoločenstva nezávislých štátov sprístupňujúca vyše 400 miliónov dokumentov o Rusku vo viac než 5000 databázach. Súčasťou Integrum databases service sú úplné texty všetkých celoštátnych a regionálnych novín a časopisov, štatistiky, oficiálne publikácie, archívy popredných národných a medzinárodných informačných agentúr, literárne diela vrátane MP3 nahrávok, slovníky a ďalšie dokumenty.

Vďaka multilingválnemu vyhľadávaciemu systému Artefact vyvinutého poprednými ruskými vedcami na hĺbkovú morfologickú analýzu textov, je Integrum nielen cenným zdrojom informácií na výskum aktuálneho politického a ekonomického diania v Rusku a SN , ale aj výborným nástrojom pre jazykovedcov. Ukážky využitia v humanitných, politických, ekonomických a ďalších vedách nájdete tu.

Predplatné Integrum databases service je možné rozšíriť o Integrum Monitor a Integrum Companies:

  • Integrum Monitor umožňuje monitorovať firmy, osobností a udalosti v médiách s možnosťou vytvárať grafy na porovnanie kvantity a kvality (negatívna/po­zitívna) výskytov, ktoré sa týkajú jedného alebo viacerých objektov s rozdelením po regiónoch.
  • Služba Integrum Companies pre obchodníkov a výskumných pracovníkov v oblasti ruskej ekonomiky. Súčasťou sú finančné informácie o vyše 1,5 milióne popredných ruských firmách.

Informace z Katalogu

Chcete vědět víc?
Pište a volejte, Irena Mikešová má odpovědi na všechny vaše dotazy.