SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Partneři » Oxford University Press

Oxford University Press

Oxford University Press je renomovaným vydavatelstvím vědeckých a odborných časopisů, knih, referenční literatury, primárních pramenů a dalších elektronických zdrojů pro výzkum a vzdělávání.

Na platformě Oxford Academic vydává recenzované vědecké časopisy, mnohé ve spolupráci s vlivnými vědeckými a profesními společnostmi z humanitních a společenských věd, práva a legislativy, věd o živé přírodě, medicíny, matematiky a fyziky.

Od roku 2002 jsou ve službě Online Products & Publishing přístupné kolekce elektronických verzí více než stovky "encyklopedií, slovníků a dalších knižních titulů pokrývajících dvacet tematických oblastí.

Dostupné produkty