SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Partneři » Oxford University Press

Oxford University Press

Oxford University Press je renomovaným vydavatelstvím vědeckých a odborných časopisů, knih, referenční literatury, primárních pramenů a dalších elektronických zdrojů pro výzkum a vzdělávání.

Na platformě Oxford Academic vydává recenzované vědecké časopisy, mnohé ve spolupráci s vlivnými vědeckými a profesními společnostmi z humanitních a společenských věd, práva a legislativy, věd o živé přírodě, medicíny, matematiky a fyziky. Od léta 2022 jsou na platformě také další knižní kolekce, ať už monografie, vědecké eseje, lékařské příručky nebo učebnice.

Na samostatných platformách zůstávají encyklopedie a slovníky Oxford Dictionaries, Oxford Reference, Oxford Law Online, Oxford Music Online, Oxford Art Online, Oxford Research Encyclopedias, What Everyone Needs to Know a primární prameny Oxford Scholarly Editions.

Dostupné produkty