SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » BIOSIS Previews

BIOSIS Previews

Producent: Clarivate Analytics
Vydavatel: ProQuest | Dialog LLC
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty
Platforma: ProQuest Dialog
URL: Homepage produktu
Obory: Biologie | Botanika | Zoologie 

Chcete vědět víc?
Pište a volejte, Jiří Kadleček má odpovědi na všechny vaše dotazy.

Popis produktu

Bibliograficky je zpracováváno více jak 5 200 zdrojů – časopiseckých článků, konferencční materiály, knihy, patenty. Databáze obsahuje na 15,6 mil záznamů s abstrakty, ročně jich přibývá na 560 000 s týdenní aktualizací. Sledované obory: biologie, fysiologie, agronomie, biochemie a biofyzika, genetika, zoologie, medicína a vědy o životě, farmakologie, životní prostředí a j. Z porovnání databází vyplývá, že BIOSIS Preview, EMBASEMEDLINE se v rešeršních výstupech doplňují a méně překrývají.

Titul je doplněn databází, která obsahuje do elektronické formy převedené záznamy z tištěných dílů BIOSIS Archive.

Indexace pokrývá období od roku 1926 po současnost. Samostatně lze získat dílčí databáze z celého období a pak z let od 1969, 1926–1968, 1969–1992. Abstrakty jsou vybaveny záznamy od roku 1976. Aktualizace každý týden.

Užitečné nástroje a materiály

Manuály a uživatelská dokumentace

 • ProQuest Dialog LibGuides

  Stránky s kompletními informacemi k platformě ProQuest Dialog (charakteristika, vyhledávání, odkazy na webináře a Duialog Prosheets, ad.).

 • ProQuest Dialog Customer Resources
 • ProQuest Dialog ProSheets

  ProQuest Dialog ProSheets detailně popisují obsah a strukturu každé databáze. Přinášejí instrukce pro vyhledávání – obsahují popis databáze, oborové zaměření, retrospektivu, četnost aktualizací, přehled zdrojů pro danou databázi, přehled existujících vyhledávacích polí včetně příkladů vyhledávání, přehled možností limitování dotazu, atd.

Materiály pro administrátory

 • ProQuest Support Center (Knowledge base)
  • otázky a odpovědi
  • uživatelské příručky
  • video tutoriály
  • přehled poskytovatelů e-knih pokrytých v 360 Link/Co­re eBooks

  Dostupné pouze pro stávající předplatitele informačních zdrojů a nástrojů od společnosti ProQuest na platformách ProQuest, ebrary, EBL – Ebook Library, Ebook Central, ProQuest Dialog a dalších. Vyžaduje přístupové jméno a heslo.