SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Crop Protection Compendium

Crop Protection Compendium

Producent: CABI Publishing
Partner: CABI Publishing
Typ: Plnotextové a multimediální databáze
URL: Homepage produktu / Product info
Obory: Zemědělství 

Chcete vědět víc?
Pište a volejte, Jakub Petřík má odpovědi na všechny vaše dotazy.

Popis produktu

Interaktivní průvodce problematikou ochrany zemědělských produktů – počínaje semeny až po polotovary. Obsahuje důležité informace pro vědecký výzkum, specialisty v oboru pesticidů, agrochemický průmysl, studenty a přednášející, agronomy a zemědělce.

Tato databáze obsahuje:

  • přes 3 900 podrobných a 24 000 základních záznamových listů o škůdcích a s nimi spojených nemocích, přirozených nepřátelích a plodinách
  • 47 309 vybraných odborných časopiseckých a konferenčních plných textů
  • 442 434 bibli­ografických záznamů aktualizovaných týdně
  • více než 8 000 obrázků
  • a další – Overview

Součástí je prémiová verze Horizon Scanning Tool. Nástroj pomáhá identifikovat potenciální hrozby invazivních druhů pro zemi, stát nebo provincii. Vzniká za podpory USDA a DFID.

Od roku 2020 je za příplatek k dispozici Pest Risk Analysis Tool (PRA Tool) – nástroj pro analýzu rizik škodlivých organismů. Jedná se o nástroj pro podporu rozhodování, který předkládá vědecké poznatky z kompendia CABI Crop Protection Compendium (CPC) s cílem napomáhat výběru vhodných opatření ke snížení rizik spojených se zavlečením škůdců rostlin a usnadňuje bezpečnou přepravu rostlin a rostlinných produktů mezi zeměmi.

Užitečné nástroje a materiály

Manuály a uživatelská dokumentace

Propagační materiály

Školicí materiály