SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Partneři » CABI Publishing

CABI Publishing

CABI – Centre for Agriculture and Bioscience International – je mezinárodní mezivládní nezisková organizace, která zlepšuje život lidí na celém světě poskytováním informací a využíváním vědeckých poznatků k řešení problémů v zemědělství a životním prostředí.

CABI Publishing vydává abstraktové databáze, elektronické knihy, referenční díla, časopisy a případové studie zaměřené na zemědělství, humánní a veterinární medicínu, lesní a vodní hospodářství, životní prostředí, rozvoj venkova, turistiku. Kromě informačních zdrojů vytváří také analytické nástroje, jako jsou kompendia, Pest Risk Analysis Tool a Horizon Scanning Tool.

Podporuje také publikování v režimu open access, vydává otevřené knihy, časopisy, např. CABI Agriculture and Bioscience, CABI One Health a Invasive Species Compendium, a preprinty přes službu agriRxiv.

Dostupné produkty