SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Oxford Reports on International Trade Law Decisions

Oxford Reports on International Trade Law Decisions

Producent: Oxford University Press
Partner: Oxford University Press
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih
Platforma: Oxford Law Online
URL: Homepage produktu / Product info
Obory: Právo / Veřejná správa 

Chcete vědět víc?
Pište a volejte, Filip Vojtášek má odpovědi na všechny vaše dotazy.

Popis produktu

Oxford Reports on International Trade Law Decisions kompiluje a analyzuje významné rozsudky WTO a regionálnych obchodných organizácií, ako je NAFTA, EFTA, ASEAN a MERCOSUR z hľadiska medzinárodného práva. Každá správa obsahuje úplné znenie rozsudku, prehľad faktov, záver tribunálu a podrobnú analýzu.

Oxford Reports on International Trade Law Decisions je prelinkované s Oxford Reports on International Law a súvisiacimi článkami v Max Planck Encyclopedia cez Oxford Law Citator.

Je súčasťou Oxford Public International Law. Obsah priebežne aktualizovaný.