SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Encyclopédie d'Yverdon

Encyclopédie d'Yverdon

Producent: Classiques Garnier Publishers
Vydavatel: Classiques Garnier Publishers
Typ dat: Encyklopedie
Platforma: Classiques Garnier Digital
URL: Homepage produktu
Obory: Filozofie a etika | Historické vědy | Informační studia a knihovnictví | Literární vědy a literatura | Teorie a dějiny umění | Další obory (1) »

Chcete vědět víc?
Pište a volejte, Filip Vojtášek má odpovědi na všechny vaše dotazy.

Popis produktu

Online vydanie L’encyclopédie ou dictionnaire raisonné des connoissances humaines od Classiques Garnier je spracované podľa princípov digitálnej filológie, ktoré otvárajú nové možnosti výskumu textu encyklopédie. E-verzia vznikla v spolupráci s Fondation De Felice (Lausanne, Švajčiarsko).

Yverdon Encyclopedia vyšla v rokoch 1770 až 1780 v 58 zväzkoch ako pôvodný vedecký projekt. Vychádzala z pravidiel Denisa Diderota, ako vybudovať encyklopedický systém znalostí, ale rozšírený na celú Európu. Encyklopedistov viedol Fortunato Bartolomeo De Felice (1723–1789), taliansky vedec z Yverdon. Vďaka rozsiahlej sieti európskych odborníkov, encyklopédia opravuje, dopĺňa, aktualizuje alebo nahrádza obsah parížskej Encyclopédie Diderot et D'Alembert.

Slúži ako zdroj pre výskum v odboroch literatúra a humanity, dejiny, dejiny knihy, dejiny umenia, filozofia, teológia a dejiny vedy.

Redaktor databázy: Claude Blum Alternatívny názov: Encyclopedia of Human Knowledge, Yverdon’s Ency­clopedia

Dostupná formou trvalého nákupu.

Užitečné nástroje a materiály

Materiály pro administrátory