SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Cold War Eastern Europe, 1947-1982

Cold War Eastern Europe, 1947-1982

Chcete vědět víc?
Pište a volejte, Michael Svoboda má odpovědi na všechny vaše dotazy.

Popis produktu

Cold War Eastern Europe umožňuje online přístup k tisícům spisů politického oddělení U.K. Foreign Office, které bylo zodpovědné za hlášení o Sovětském svazu a socialistických státech východní Evropy během studené války. Spisy pocházejí výhradně z U.K. Foreign Office a poskytují unikátní komplexní historické informace k post-stalinistické východní Evropě v angličtině.

U.K. Foreign Office se spolu se svými ambasádami a konzuláty v celém regionu zajímali o všechny aspekty politického, ekonomického, kulturního, společenského a disidentského života za železnou oponou. Následně informovali o velmi rozmanitém spektru témat, od vedení státu až po protestní hnutí; od zemědělské produkce až po mezinárodní obchodní dohody; od vědeckého pokroku po menšinovou populaci; od náboženství po sportovní události; a od státních médií až po populární kulturu. Poskytli také zpravodajství, a v některých případech i očité svědectví, o klíčových milnících studené války, jako byla maďarská revoluce nebo Chruščovova „tajná řeč“.

Jelikož databáze pokrývá všechny země východní Evropy, umožňuje komparativní studium trendů v celém regionu nebo hloubkovou analýzu jednotlivých zemí.

Cold War Eastern Europe je rozdělena do chronologicky sestavených modulů:

 • Modul I: 482 225 stránek dokumentů o událostech v r. 1953 – 1960
 • Modul II: 263 447 stránek dokumentů o událostech v r. 1961 – 1966

Teritoriální zaměření:

 • Albánie
 • Bulharsko
 • Československo
 • Východní Německo a Berlín
 • Maďarsko
 • Polsko
 • Rumunsko
 • Sovětský svaz
 • Jugoslávie

Obsah je převážně v angličtině, ale k dipozici jsou i některé dokumenty v původním jazyce, jako je němčina, ruština, francouzština a další jazyky východní Evropy.

Typy dokumentů:

 • Administrativní záznamy
 • Korespondence
 • Finanční záznamy
 • Právní a obchodní smlouvy
 • Zápisy z jednání
 • Memoranda
 • Parlamentní a oficiální vládní materiály
 • Tisk a média
 • Tištěné publikace
 • Zprávy
 • Projevy a veřejná prohlášení
 • Vizuální média

Modul dostupný samostatně nebo jako součást History Commons formou předplatného nebo trvalého nákupu.