SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Urkund by Ouriginal

Urkund by Ouriginal

Producent: Prio Infocenter AB
Vydavatel: Prio Infocenter AB
Typ dat: Ostatní
URL: Homepage produktu / Product info
Obory: Víceoborové, obecné zaměření | Výzkum a vývoj 

Chcete vědět víc?
Pište a volejte, Vladimír Karen má odpovědi na všechny vaše dotazy.

Popis produktu

Urkund by Ouriginal je automatický software pro porovnávání textů určený k prevenci a zjišťování plagiátorství. Zákazníky Urkundu jsou tisíce institucí od úrovně PhD až po základní školy po celém světě.

Proces začíná nahráním kontrolovaného dokumentu, což se může odehrát např. přímo ze školního systému LMS anebo i odesláním na určenou e-mailovou adresu, přičemž systém akceptuje velké množství souborových formátů.

Urkund analyzuje doručený text a identifikuje potenciálně podezřelé části, které porovnává s rozsáhlým archivem materiálů zveřejněných na internetu, s akademicky publikovanými zdroji a s dříve nahranými dokumenty od studentů. Urkund spolupracuje s vydavateli odborné literatury jako např. Cengage, IEEE, Taylor & Francis a Wiley. K analýze je možno rovněž využít i další dokumenty dodané přímo zákazníkem.

Analýza probíhá včetně zahrnutí parafrází a synonym a systém dokonce dokáže najít podobnosti i když je text přeložen do jiného než původního jazyka, a to vč. češtiny a slovenštiny (viz bakalářská práce Jan Mudra: Testování systémů pro detekci plagiátorství). Nakonec je vygenerována komplexní zpráva, kterou vyučující dostane prostřednictvím LMS, emailem nebo do webového inboxu. Je pak na něm, aby na základě této zprávy rozhodl o tom, zda k plagiátorství došlo anebo ne.

Uživatelské rozhraní Urkund je k dispozici v několika jazycích včetně češtiny.

Urkund byl označen za nejpřesnější antipagiátorský software v rozsáhlé studii Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin v roce 2013 a v roce 2019 byl součástí další velké srovnávací studie ENAI, jejíž výsledky by měly být v dohledné době publikovány. Je rovněž velmi dobře hodnocen v čerstvé bakalářské práci vzniklé na Mendelově univerzitě v Brně.

Užitečné nástroje a materiály

Manuály a uživatelská dokumentace

 • Urkund Guides & tutorials

  User guides

  • Analysis report quick start guide
  • Urkund Quick Start Guide
  • Web inbox guide

  For administrators

  • URSA Major user guide
  • URSA Minor user guide

  Integrations

  • Moodle LMS documentation

Propagační materiály

Školicí materiály