SlovenskyEnglish


Zpřesněte hledání

Typ

Platforma

VydavatelVýzkum a vývoj

Počet nalezených produktů: 26

ProQuest Research Companion
Producent: ProQuest
Typ: Znalostní systémy a nástroje

Tento multimediální nástroj vede studenty procesem výzkumu a pomáhá jim rozvíjet kritické myšlení, informační gramotnost a dovednosti psaní. Více než 80 krátkých videí v 10 výukových modulech odpovídá na otázky týkající se vyhledávání, vyhodnocování a používání informací:

RefWorks (New RefWorks)
Producent: ProQuest
Typ: Nástroje pro vědecké publikování

Citace a plné texty na jednom místě

TDM Studio
Producent: ProQuest
Typ: Ostatní

Analyzujte. Připojte se. Objevujte.

Biomedical Research Grants - ÜberResearch
Producent: Digital Science & Research Solutions Inc
Typ: Katalogy / Registry / Soupisy / Adresáře

600 000 príle­žitostí na financovanie vedy a výskumu zameraného na biomedicínu. Pomocou databázy:

Ovid Synthesis Clinical Evidence Manager
Producent: Wolters Kluwer - Ovid
Typ: Nástroje pro integraci, správu a sdílení

Ovid® Synthesis Clinical Evidence Manager is a workflow management solution that organizes, standardizes, and accelerates quality improvement, evidence-based practice, and research projects across your institution.

AMA Manual of Style Online
Producent: Oxford University Press, JAMA & Archives Journals
Typ: Plnotextové a multimediální databáze

Vědečtí a výzkumní pracovníci, autoři i editoři dostávají příručku, která jim pomáhá při tvorbě článků a zpráv. K dispozici mají návody, vzory vhodné k přípravě publikace, popisy různých stylů, používanou terminologii, návrh pokusů, jednotné způsoby měření, zpracování výsledků i jejich zápis, typografickou úpravu a její prvky, druhy zpracovávaných dokumentů a zápis jejich citace. Volně jsou přístupné rozsáhlé SI Conversion Table, které obsahují vedle převodu základních metrických jednotek především veličiny z medicíny (Selected Laboratory Tests, With Reference Ranges and Conversion Factors). Obsah kapitol je volně přístupný.

Dimensions Analytics
Producent: různí
Typ: Ostatní

Ačkoliv se na první pohled může zdát, že jde „jen“ o další bibliometrickou databázi nebo discovery službu, ve skutečnosti jde o mnohem víc. V dnešní digitální době jsou základem všeho data. Dimensions jsou postaveny na mnohem širší datové základně, než kterákoli služba konkurence. Zahrnuje informace o výzkumném procesu ve všech jeho fázích, tedy o publikacích, grantech, patentech, datasetech, klinických zkouškách a směrnicích (policy documents), navíc doplněné o altmetriky (Altmetric.com je také součástí koncernu Digital Science).

Figshare for Institutions
Producent: -
Typ: Nástroje pro vědecké publikování

Figshare je cloudové úložiště vyvinuté speciálně pro potřeby vědy a výzkumu. Institucionální verze Figshare for Institutions pomáhá akademickým pracovištím ukládat, sdílet a spravovat veškeré vědecko-výzkumné výstupy. Smyslem je, aby tyto výstupy byly FAIR: Findable, Accessible, Interoperable and Reusable, což přímo odpovídá příslušným doporučením EU. Proto je možno publikovat výsledky výzkumu v jakémkoli souborovém formátu, přidělovat jim institucionální DOI, doplnit všechna potřebná metadata a zveřejnit je automaticky ve všech zásadních vyhledávačích a akademických sítích.

IFI claims
Producent: různí / Fairview Research, LLC (IFI CLAIMS Patent Services)
Typ: Patenty a ochranné známky

Čisté patentové informace v jednotné struktuře

Ouriginal
Producent: Prio Infocenter AB
Typ: Nástroje pro vědecké publikování

Ouriginal je automatický software pro porovnávání textů určený k prevenci a zjišťování plagiátorství. Vznikl spojením dřívějších vedoucích evropských systémů Urkund a PlagScan. Zákazníky Ouriginal jsou tisíce institucí od úrovně PhD až po základní školy po celém světě.