SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Passport Economies: Sustainability

Passport Economies: Sustainability

Producent: Euromonitor International Ltd.
Partner: Euromonitor International Ltd.
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze
URL: Homepage produktu / Product info
Obory: Environmentální vědy | Zemědělství | Ekonomické vědy | Energetika | Hornictví, hutnictví a slévárenství 

Chcete vědět víc?
Pište a volejte, Jana Machonská má odpovědi na všechny vaše dotazy.

Popis produktu

Passport Economies: Sustainability sprístupňuje výskum udržateľnosti s vyše 650 ukazovateľmi zo všetkých typov zdrojov z 210 krajín. Táto interaktívna databáza pomáha pochopiť, ako životné prostredie ovplyvňuje strategické rozhodovanie. Súčasťou sú výskumné správy a environmentálne údaje z oblastí: poľnohospodárstvo, biodiverzita, podnebie, ceny komodít, energia, zdroje surovín, ťažba kovov a minerálov, prírodné pohromy, prírodné zdroje, znečistenie, odpad a voda.

Databáza je dostupná formou predplatného samostatne alebo ako rozšírenie Passport Academic.