SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Weimar and Nazi Germany

Weimar and Nazi Germany

Producent: The National Archives
Partner: Coherent Digital
Typ: Primární prameny
Platforma: Coherent Commons
URL: Homepage produktu / Product info
Obory: Historické vědy | Germanistika 

Chcete vědět víc?
Pište a volejte, Michael Svoboda má odpovědi na všechny vaše dotazy.

Popis produktu

Jediný digitální archiv primárních zdrojů v anglickém jazyce, který pokrývá Německo v letech 1918 až 1939. Obsahuje téměř 600 000 stran odtajněných, exkluzivních, dosud nedigitalizovaných spisů zaslaných britskému ministerstvu zahraničních věcí z velvyslanectví, od tajných kontaktů a jiných zdrojů.

Najdete zde primární prameny k událostem:

 • německá revoluce v letech 1918–1919
 • spojenecká okupace Porýní
 • mírové smlouvy včetně Versaillské smlouvy
 • spartakiádní povstání v lednu 1919
 • volby do Říšského sněmu a sestavení vlády
 • hyperinflace v roce 1923
 • pivní puč a proces s Hitlerem
 • Dawesův plán
 • Briand-Kelloggův pakt
 • velká hospodářská krize
 • požár Reichstagu
 • jmenování Hitlera kancléřem
 • vytvoření koncentračních táborů
 • přijetí antisemitských zákonů
 • zákaz politických stran
 • vystoupení Německa ze Společnosti národů
 • Noc dlouhých nožů
 • remilitarizace Porýní
 • olympijské hry v Berlíně
 • italsko-německá smlouva z roku 1936 a Mussolini
 • anšlus Rakouska
 • zahraniční agrese a expanzionismus
 • bombardování Guerniky a španělská občanská válka
 • invaze do Československa
 • nacisticko-sovětský pakt o neútočení
 • Mnichovská dohoda
 • Křišťálová noc
 • invaze do Polska

Typy dokumentů: externí, vládní a mezivládní korespondence, mezinárodní dohody, právní a oficiální vládní materiály, mapy, zápisy z jednání, tisk, média a tištěné publikace, zprávy, projevy a veřejná prohlášení, tabulky a grafy, vizuální média a další.

Materiály je možné vyhledávnat pomocí polí: typ dokumentu, země a závislé oblasti (standardizované), regiony (spolkové země od roku 1920), centrum města, klíčové události, jazyky, organizace, lidé, klíčová slova, autorská práva, poznámky, popisy obsahu podsložek.

Modul je dostupný samostatně nebo jako součást History Commons formou předplatného nebo jednorázového nákupu.

Poslední novinky

Užitečné nástroje a materiály

Propagační materiály

Materiály pro administrátory