SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Material Safety Data Sheets - OHS

Material Safety Data Sheets - OHS

Producent: MDL Information Systems
Partner: ProQuest | Dialog Solutions
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze
Platforma: ProQuest Dialog
URL: Homepage produktu / Product info
Obory: Průmyslová bezpečnost 

Chcete vědět víc?
Pište a volejte, Vladimír Karen má odpovědi na všechny vaše dotazy.

Popis produktu

Odpovídá vaše pracoviště bezpečnostním normám pro práci s chemikáliemi? Jaké jsou povolené dávky pro člověka i zvířata? Jak poskytnout první pomoc při zasažení? Potřebujete identifikovat chemikálie podle chemického názvu, obchodní značky nebo čísel rejstříku CAS?

Odpověď na tyto otázky poskytuje OHS MSDS – kolekce bezpečnostních informačních listů více než 55 000 chemikálií, uspořádaných do mezinárodně uznávaného formátu podle normy ANSI Z400.1. OHS MSDS jsou neustále doplňovány o rozšiřovány o další údaje – v roce 1998 např. přibylo pokrytí IUCLID 96 a všechny doplňky, EC klasifikace v Hazards Identification Section, EC status u karcinogenů v Toxicological Information Section, koncentrační limity EC, německé expoziční limity z TRGS 900 a další. OHS MSDS slouží především k vyhledávání chemikálií a jejich směsí, zjišťování všeobecných informací a informací o legislativních požadavcích na jejich dopravu a zacházení s nimi apod. Data pro tento informační zdroj zpracovává renomovaná firma MDL Information Systems.

Užitečné nástroje a materiály

Manuály a uživatelská dokumentace

  • ProQuest Dialog LibGuides

    Stránky s kompletními informacemi k platformě ProQuest Dialog (charakteristika, vyhledávání, odkazy na webináře (Dialog Search Basics 2019), Quick Reference Guides (Getting Started on ProQuest Dialog a PQDialog Search Syntax), edukační videa a Dialog Prosheets, ad.).

  • ProQuest Dialog Customer Resources
  • ProQuest Dialog ProSheets

    ProQuest Dialog ProSheets detailně popisují obsah a strukturu každé databáze. Přinášejí instrukce pro vyhledávání – obsahují popis databáze, oborové zaměření, retrospektivu, četnost aktualizací, přehled zdrojů pro danou databázi, přehled existujících vyhledávacích polí včetně příkladů vyhledávání, přehled možností limitování dotazu, atd.

Materiály pro administrátory

  • ProQuest Support Center

    V Knowledge base naleznete otázky a odpovědi, uživatelské příručky, video tutoriály a přehled poskytovatelů e-knih pokrytých v 360 Link/Core eBooks. Dostupné pouze pro stávající předplatitele informačních zdrojů a nástrojů od společnosti ProQuest na platformách ProQuest Academic, Ebook Central, ProQuest Dialog a dalších. Vyžaduje přístupové jméno a heslo.