SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Partneři » Taylor & Francis Group (Books)

Taylor & Francis Group (Books)

Informa je jedna z předních společností, která poskytuje odborné, vědecké a komerční informace pro pracovníky akademické a vědecké, komerční a odborné sféry. Její součástí jsou zejména Informa Healthcare, Taylor & Francis Group, an Informa business, Routledge a CRC Press.

Taylor & Francis Group, an Informa business patří k předním vydavatelům knih a časopisů zejména pro akademickou sféru – ročně vydává na 1 800 knih a 1 700 časopisů (značná část v elektronické podobě), referenční příručky. Výrazná část je v elektronické formě online (na 17 000 knih).

Divize CRC Press (původně Chemical Rubber Company) v současné době zastřešuje vydavatelství Auerbach Publications and St. Lucie Press, Chapman and Hall/CRC, Food Chemical News, Lewis Publishers a Parthenon Publishing. Firma produkuje okolo 500 publikací ročně a nabízí širokou škálu elektronických zdrojů. Stala se jedním z nejvýznamnějších vydavatelů elektronických referenčních zdrojů pro oblast chemie, inženýrských oborů a potravinářství.

Chapman & Hall/CRC je značka vydavatelství CRC Press s velkou tradicí – v roce 1913 stála u zrodu dnes již legendární příručky Handbook of Chemistry and Physics, která je samozřejmě nyní k dispozici v elektronické for­mě.

Informa Healthcare je nová medicínská divize Informa PLC. Informa Healthcare nabízí medicínské, farmaceutické a vědecké recenzované časopisy, digitální archivy, databáze, knihy, adresáře a encyklopedie z produkce vydavatelství Marcel Dekker, Taylor & Francis, Routledge, CRC, Gordon & Breach, Swets & Zeitlinger a Ashley Imprints.

Dostupné produkty