SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Taylor & Francis e-books - vlastní výběr titulů

Taylor & Francis e-books - vlastní výběr titulů

Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Partner: Taylor & Francis Group (Books)
Typ: E-knihy / Kolekce e-knih
Platforma: Taylor & Francis eBooks
URL: Homepage produktu / Product info
Obory: Alergologie a klinická imunologie | Anesteziologie a intenzivní medicína | Dermatologie | Endokrinologie a diabetologie | Gastroenterologie a hepatologie | Další obory (99) »
Geriatrie a gerontologie | Gynekologie a porodnictví | Hematologie a transfúziologie | Chirurgie a traumatologie | Infektologie a geografická medicína | Interní medicína | Kardiologie a angiologie | Medicína založená na důkazech | Oční lékařství | Onkologie a radioterapie | Ortopedie a tělovýchovné lékařství | Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy | Paliativní medicína a léčba bolesti | Pediatrie | Pneumologie a ftizeologie | Pracovní lékařství a toxikologie | Praktické lékařství | Psychiatrie / Neurovědy / Sexuologie | Radiologie a nukleární medicína | Rehabilitace | Revmatologie | Stomatologie a maxilofaciální chirurgie | Urgentní medicína a medicína katastrof | Urologie / Nefrologie | Farmakologie a farmacie | Komplementární a alternativní medicína | Ošetřovatelství | Tělesná výchova a sport | Veřejné zdravotnictví a mezinárodní zdraví | Anatomie / Fyziologie | Bioetika a lékařské právo | Biomedicínské inženýrství | Ekonomika, řízení a politika v zdravotnictví | Epidemiologie / Hygiena / Preventivní lékařství | Laboratorní medicína | Lékařská biologie a genetika | Lékařská fyzika a biofyzika | Lékařská chemie a biochemie | Molekulární medicína | Patologie a soudní lékařství | Environmentální vědy | Potravinářství a výživa | Zemědělství | Fyzika | Matematika a statistika | Geografie | Geologie | Hydrologie | Meteorologie a klimatologie | Biologie | Botanika | Chemie | Zoologie | Archeologie / Antropologie / Etnologie | Filozofie a etika | Historické vědy | Informační studia a knihovnictví | Islamistika | Judaistika | Mediální a komunikační studia | Medievalistika | Pedagogika a školství | Politologie / Mezinárodní vztahy / Aktuální dění | Pomocné vědy historické / Muzeologie | Právo / Veřejná správa | Psychologie a kognitivní věda | Religionistika / Teologie | Rodová a minoritiní studia | Sociální práce / Sociální politika | Sociologie / Demografie / Teritoriální studia | Bankovnictví a finančnictví | Ekonomické vědy | Marketing a management | Rozvojová studia | Služby / Cestovní ruch | Klasické jazyky a literatura | Lingvistika | Literární vědy a literatura | Neslovanské jazyky a literatury | Orientální jazyky a literatury | Slovanské jazyky a literatury | Design a užité umění | Dramatická umění | Film, fotografie a nová média | Hudební umění | Taneční umění | Teorie a dějiny umění | Výtvarná umění | Policejní vědy / Kriminologie / Forenzní vědy | Technika a inženýrství [obecně] | Energetika | Environmentální inženýrství | Informační technologie / Telekomunikace | Stavebnictví, architektura a urbanismus | Víceoborové, obecné zaměření | Anglistika a amerikanistika | Romanistika | Germanistika | Asijská studia 

Chcete vědět víc?
Pište a volejte, Filip Vojtášek má odpovědi na všechny vaše dotazy.

Popis produktu

Na platformě Taylor & Francis eBooks jsou nabízeny knihy nakladatelství Routledge, Taylor & Francis, CRC Press, Europa Publications, Garland, RoutledgeFalmer, Spon Press, Psychology Press and Brunner-Routledge, které pokrývají na 20 oborů.

Seznam nabízených titulů a další informace: Taylor & Francis eBooks
Typ dokumentů: monografie, encyklopedie, referenční příručky
Imprinty: Taylor & Francis, Routledge, Psychology Press, CRC Press, Garland Science, Focal Press, Spon Press, Gower Publishing, Ashgate, Burleigh Dodds a RIBA Publishing
Způsob zpřístupnění: online
Možnost vzdáleného přístupu: ano
Způsob získání: předplatné, trvalý nákup nebo akvizice založená na využití (evidence-based selection)
Možnost výběru jednotlivých titulů: ano – kolekce 50, 100 nebo 200 titulů podle vlastního výběru za pevnou cenu, dále předmětové kolekce (Subject Packages) po 100 kusech, tzv. Subject eCollections a Interdisciplinary eCollections
Počet současně pracujících uživatelů: neomezený
Formát e-knih: PDF (nutný plug-in)
Licenční podmínky: Taylor & Francis eBooks – Terms & Conditions
Zvláštní funkce: vytváření osobních poznámek, zvýraznění textu, MARC záznamy, alerty, statistiky využití COUNTER, přístup přes Shibboleth a Athens
Omezení: u DRM free titulů tisk a kopírování bez omezení, u DRM protected titulů tisk max. 30 stran
Cena: na vyžádání

Odběratel si má možnost objednat 1 titul nebo sestavit svou vlastní kolekci čítající 50, 100, nebo 200 titulů eBooks (s progresivní slevou) pro 5 nebo 10 současně pracujících uživatelů formou předplatného na jeden rok.

Interdisciplinární kolekce na výběr: AI and Machine Learning, Building and Construction, Child and Adolescent Mental Health, China, Cognitive Psychology, Data Science, Developement, Developmental Psychology, Development Studies, English Language Learning and Applied Linguistics, Ethics, Gaming, Graphics, Animation; Gender, Gender Studies, Globalization, Green Technology and Energy, Higher Education, Human Rights, India, Industry 4.0, The Internet, Culture & Society, Islam, Korea, Lasers and Optics, Leadership, Literacy, Medieval History, Medieval Studies, Modern History 1750 Onwards, Philosophy and Religious Ethics, Postcolonialism, Project Management, Psychoanalysis, Race & Ethnicity; Race, Ethnicity, Whiteness; Sexuality Studies, Social & Cultural Theory, Social Psychology, Special Education and Speech & Language Learning, Sports Studies, Structural Engineering, Terrorism, Populism & Extremism, Tourism and Hospitality a Urban Studies

S Taylor & Francis eBooks se seznámíte přes volně dostupné vyhledávání a open access e-knihy.

Užitečné nástroje a materiály

Propagační materiály

Materiály pro administrátory