SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Taylor & Francis e-books - vlastní výběr titulů

Taylor & Francis e-books - vlastní výběr titulů

Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Vydavatel: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih
Platforma: Taylor & Francis eBooks
URL: Homepage produktu / Product info
Obory: Alergologie a klinická imunologie | Anesteziologie a intenzivní medicína | Dermatologie | Endokrinologie a diabetologie | Gastroenterologie a hepatologie | Další obory (99) »
Geriatrie a gerontologie | Gynekologie a porodnictví | Hematologie a transfúziologie | Chirurgie a traumatologie | Infektologie a geografická medicína | Interní medicína | Kardiologie a angiologie | Medicína založená na důkazech | Oční lékařství | Onkologie a radioterapie | Ortopedie a tělovýchovné lékařství | Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy | Paliativní medicína a léčba bolesti | Pediatrie | Pneumologie a ftizeologie | Pracovní lékařství a toxikologie | Praktické lékařství | Psychiatrie / Neurovědy / Sexuologie | Radiologie a nukleární medicína | Rehabilitace | Revmatologie | Stomatologie a maxilofaciální chirurgie | Urgentní medicína a medicína katastrof | Urologie / Nefrologie | Farmakologie a farmacie | Komplementární a alternativní medicína | Ošetřovatelství | Tělesná výchova a sport | Veřejné zdravotnictví a mezinárodní zdraví | Anatomie / Fyziologie | Bioetika a lékařské právo | Biomedicínské inženýrství | Ekonomika, řízení a politika v zdravotnictví | Epidemiologie / Hygiena / Preventivní lékařství | Laboratorní medicína | Lékařská biologie a genetika | Lékařská fyzika a biofyzika | Lékařská chemie a biochemie | Molekulární medicína | Patologie a soudní lékařství | Environmentální vědy | Potravinářství a výživa | Zemědělství | Fyzika | Matematika a statistika | Geografie | Geologie | Hydrologie | Meteorologie a klimatologie | Biologie | Botanika | Chemie | Zoologie | Archeologie / Antropologie / Etnologie | Filozofie a etika | Historické vědy | Informační studia a knihovnictví | Islamistika | Judaistika | Mediální a komunikační studia | Medievalistika | Pedagogika a školství | Politologie / Mezinárodní vztahy / Aktuální dění | Pomocné vědy historické / Muzeologie | Právo / Veřejná správa | Psychologie a kognitivní věda | Religionistika / Teologie | Rodová a minoritiní studia | Sociální práce / Sociální politika | Sociologie / Demografie / Teritoriální studia | Bankovnictví a finančnictví | Ekonomické vědy | Marketing a management | Rozvojová studia | Služby / Cestovní ruch | Klasické jazyky a literatura | Lingvistika | Literární vědy a literatura | Neslovanské jazyky a literatury | Orientální jazyky a literatury | Slovanské jazyky a literatury | Design a užité umění | Dramatická umění | Film, fotografie a nová média | Hudební umění | Taneční umění | Teorie a dějiny umění | Výtvarná umění | Policejní vědy / Kriminologie / Forenzní vědy | Technika a inženýrství [obecně] | Energetika | Environmentální inženýrství | Informační technologie / Telekomunikace | Stavebnictví, architektura a urbanismus | Víceoborové, obecné zaměření | Anglistika a amerikanistika | Romanistika | Germanistika | Asijská studia 

Chcete vědět víc?
Pište a volejte, Filip Vojtášek má odpovědi na všechny vaše dotazy.

Popis produktu

Na platformě Taylor & Francis eBooks jsou nabízeny knihy nakladatelství Routledge, Taylor & Francis, CRC Press, Europa Publications, Garland, RoutledgeFalmer, Spon Press, Psychology Press and Brunner-Routledge, které pokrývají na 20 oborů.

Seznam nabízených titulů a další informace: Taylor & Francis eBooks
Typ dokumentů: monografie, encyklopedie, referenční příručky
Imprinty: Taylor & Francis, Routledge, Psychology Press, CRC Press, Garland Science, Focal Press, Spon Press, Gower Publishing a Ashgate
Způsob zpřístupnění: online
Možnost vzdáleného přístupu: ano
Způsob získání: předplatné, trvalý nákup nebo evidence-based acquisition
Možnost výběru jednotlivých titulů: ano – kolekce 50, 100 nebo 200 titulů podle vlastního výběru za pevnou cenu, dále předmětové kolekce (Subject Packages) po 100 kusech, tzv. Subject eCollections a Interdisciplinary eCollections
Počet současně pracujících uživatelů: neomezený
Formát e-knih: PDF (nutný plug-in)
Licenční podmínky: Taylor & Francis eBooks – Terms & Conditions
Zvláštní funkce: vytváření osobních poznámek, zvýraznění textu, MARC záznamy, alerty, statistiky využití COUNTER, přístup přes Shibboleth a Athens
Omezení: u DRM free titulů tisk a kopírování bez omezení, u DRM protected titulů tisk max. 30 stran
Cena: na vyžádání

Odběratel si má možnost objednat 1 titul nebo sestavit svou vlastní kolekci čítající 50, 100, nebo 200 titulů eBooks (s progresivní slevou) pro 5 nebo 10 současně pracujících uživatelů formou předplatného na jeden rok.

Interdisciplinární kolekce na výběr: China, Development Studies, Ethics, Gender, Globalization, Human Rights, The Internet, Culture & Society, Islam, Korea, Medieval Studies, Postcolonialism, Race & Ethnicity, Sexuality Studies, Social & Cultural Theory a Urban Studies

S Taylor & Francis eBooks se seznámíte přes volně dostupné vyhledávání a open access e-knihy.

Užitečné nástroje a materiály

Materiály pro administrátory