SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

360 Core A-Z portál v novom šate 27. 7. 2016 - Ex Libris, a ProQuest company

A-Z portál slúži ako často používaná vstupná brána k elektronickým informačným zdrojom, ku ktorým knižnica zabezpečuje prístup. Ex Libris, a ProQuest company, spustí od 28. 7. 2016 vynovený 360 Core E-Journal Portal, ktorý zohľadňuje požiadavky knihovníkov a používateľov, je dostupný cez všetky zariadenia a umožňuje integráciu s ďalšími službami na správu e-zdrojov.

A-Z portál je bezplatne dostupný pre všetky organizácie, ktoré majú predplatné discovery služby Summon, knižničného systému Intota a niektorej zo služieb 360.

Čo uvidia používatelia nového portálu

Domovská stránka

 • Šablóny A-Z portálu s responzívnym dizajnom kompatibilným so všetkými zariadeniami. Jeho branding možno prispôsobiť pre mobilné zariadenia.
 • Okrem samostatného vyhľadávania v časopisoch a v knihách je aj integrované vyhľadávanie v časopisoch a knihách.
 • Pri písaní názvu časopisu do vyhľadávacieho poľa sa zobrazujú návrhy názvov časopisov. Našepkávač využíva údaje o 2 miliónoch časopisoch z KnowledgeBase.
 • Prezeranie odborov a e-zdrojov nielen cez rolovací zoznam, ale aj prehľadné zoznamy. U odborov sa po kliknutí na odbor zobrazia jeho pododbory.
 • Show more search options môžu byť schované alebo rozbalené.

Stránka s výsledkami

 • responzívny dizajn vhodný aj pre mobilné zariadenia.
 • Používatelia z organizácií s discovery službou Summon môžu vyhľadávať v každom časopise rovno vo výsledkoch cez Search inside this journal. Vyhľadávanie v publikácii sa otvorí v novom okne Summonu.
 • Zobrazujú sa integrované údaje o časopisoch z databázy Ulrich`s. Journal Details sa zobrazujú organizáciám, ktoré majú súčasne predplatné Ulrichsweb a niektorej služby, ktorej súčasťou je A-Z Portal.
 • U všetkých časopisov môže správca portálu zapnúť, aby sa zobrazovali označenia Peer Reviewed a Open Access.
 • U niektorých časopisov sa zobrazujú obálky. Pokiaľ máte predplatné Syndetic Solutions, zobrazujú sa obálky a podrobné informácie u väčšieho počtu časopisov a u všetkých kníh.
 • Lookup Article vedie na vyhľadávací formulár Citation Linker.
 • Zjednodušená a prehľadnejšia navigácia pri prechode medzi stránkami výsledkov.

Z pohľadu správcu portálu

 • Po prihlásení sa do administračného modulu Administration Console pre 360 Core v Client Centre od 28. 7. uvidíte novú záložku E-Journal Portal 2.0.
 • A-Z portál sa zmení, až keď sa rozhodnete aktivovať ho. Treba zaškrtnúť okienko pri Activate EJP 2.0 na novej záložke.
 • Všetky zmeny uvidíte najprv ako Preview, kým sa zmení používateľské rozhranie na ostro.
 • Portál prispôsobíte vašej organizácii v sekciách Branding Options, Search Page Options, Results Page Options a Mobile Settings. Branding sa zo starého A-Z portálu neprenáša, treba ho znova zadať.

Čo bude so starým A-Z portálom Legacy E-Journal Porta zostáva v administrátorskom module, je na knižnici, aby sa rozhodla, ktorý portál využíva.

Chcete poradiť s aktivovaním a nastavením nového A-Z portálu? Dohodnúť školenie online či u vás? Kontaktujte Ladislava Svrška (SR) a Michala Jelínka (ČR).

Více informací

Philosopher`s Index rozšírený o plné texty článkov a dizertačných prác 27. 7. 2016 - ProQuest

ProQuest vytvoril databázu s plnými textami časopiseckých článkov a dizertačných prác určenú pre filozofov a rozvíjanie kritického myslenia. Philosophy Database je dostupná samostatne alebo spoločne s abstraktovou databázou Philosopher`s Index ako Philosophy Collection.

Philosophy Database obsahuje vyše 160 vedeckých časopisov a viac než 1000 aktuálnych a vplyvných dizertácií od roku 1860 po súčasnosť.

Více informací

ProQuest sprehľadnil portfólio databáz, ProQuest Central s rozšíreným obsahom 27. 7. 2016 - ProQuest

ProQuest zjednodušil štruktúru a názvy databáz na platforme ProQuest. Pre používateľov ProQuest Central priniesla zmena prístup k ďalším 900 vedeckým recenzovaným časopisom a 400 novinovým titulom.

Zjednodušená štruktúra databáz Viaceré databázy podobného odborného zamerania boli zlúčené alebo sa stali súčasťou väčších databáz. Ako najväčšia mnohoodborová zostáva kolekcia ProQuest Central. Pre jednotlivé oblasti slúžia prémiové kolekcie a do nich začlenené databázy:

Premenované databázy Zloženie a odkazy na ne zostávajú bez zmeny. Napr. Biology Journals na Biology Database.

Ako sa zmenila ProQuest Central Plné texty z databázy Pharmaceutical News Index vyradenej z ProQuest Central sú zastúpené v medicínskych databázach. Doplnené boli: Arts & Humanities Database | Library Science Database | Linguistics Database | Public Health Datbase | regionálne mnohoodborové databázy vedeckých časopisov.

Prehľad všetkých databáz v ProQuest Central aj s novými názvami nájdete na portáloch ProQuest.sk a ProQuest.cz.

Celkovo je obsah rozšírený o 1411 titulov (1390 s plnými textami). Z toho 400 novín s aktívnymi plnými textami vrátane vydavateľstiev Fairfax a Gannett. Ďalej 922 recenzovaných vedeckých časopisov od vydavateľstiev Nature, BMJ, Hindawi, De Gruyter a ďalších.

Zmeny z pohľadu správcov prístupu

 • Pre nastavenie linkovacích nástrojov a discovery služieb použite prosím nový konektor.
 • Pokiaľ ste cez administrátorský modul vytvorili pre vašu organizáciu vlastné odborové rozcestníky – Custom Subjects – presvedčite sa, že sú nové databázy do nich zahrnuté. Inak sa do nich používatelia cez rozcestník nedostanú.
 • Od 1. 6. 2016, resp. od kedy má vaša organizácia prístup k novej ProQuest Central, štatistiky využívania zohľadňujú novú štruktúru databáz.
 • Odporúčame aktualizovať názvy a popisy databáz na web stránkach knižníc, skontrolovať nastavenie v discovery službách a linkovacích nástrojoch

Máte otázky? Chcete dohodnúť školenie pre knihovníkov alebo používateľov u vás či online? Kontaktujte Ladislava Svrška (SR) a Kláru Loukotovú (ČR).

Více informací

Polovica časopisov Oxford University Press s vyššími impakt faktormi 26. 7. 2016 - Oxford University Press

Podľa 2015 Journal Citation Reports má Oxford University Press 233 časopisov s impakt faktorom. Medzi top 10 % aspoň v jednej kategórii je 21,8 % titulov.

Štyri časopisy získali svoj prvý impakt faktor:

Polovica časopisov OUP má zvýšený impakt faktor oproti minulému roku. OUP má šesť časopisov na prvom mieste v ich kategórii:

Více informací

Starostlivosť u onkologických ochorení a vývoj liečiv v Expert Collection 25. 7. 2016 - Taylor & Francis Group, an Informa business

Do kolekcie Expert Collection od Taylor & Francis pribudli dva nové časopisy Expert Review of Quality of Life in Cancer Care a Expert Review of Precision Medicine and Drug Development.

Expert Collection je najväčšou kolekciou „review“ časopisov v oblasti výskumu, vývoja liečiv a klinickej medicíny. Spája 29 recenzovaných vedeckých časopisov z edícií Expert Opinion a Expert Reviews, ktoré zverejňujú recenzie vedeckých diel, pôvodný výskum, hodnotenia účinných látok, liečebných postupov, klinických testov, patentov, technológií a významných článkov. 25 z nich je indexovaná v databáze Medline/PubMed.

V kolekcii sú časopisy – Expert Review of…:

Ďalej časopisy Expert Opinion on…:

Impakt faktory sú podľa 2015 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®.

S časopismi sa môžete zoznámiť cez open access články na hore uvedených stránkach časopisov a u nových časopisov sú voľne dostupné aj celé prvé vydania Expert Review of Quality of Life in Cancer Care (Volume 1, Issue 1, 2016) a Expert Review of Precision Medicine and Drug Development (Volume 1, Issue 1, 2016).

Více informací

Od roku 2017 päť nových časopisov Nature Research 22. 7. 2016 - Springer Nature

V roku 2017 začne Springer Nature vydávať nové časopisy:

Prehľad 19 nových časopisov, ktoré začne vydávať budúci rok Springer, nájdete tu. Budúci rok prevezme vydávanie časopisov:

 • Applied Cancer Research (eISSN: 1980–5578)
 • Asian Bioethics Review vydávalo Centre for Biomedical Ethics
 • Behaviormetrika vydávala The Behaviormetric Society of Japan (ISSN: 0385–7417, eISSN: 1349–6964)
 • Cellular & Molecular Biology Letters (eISSN: 1689–1392)
 • Chemical Papers vydával de Gruyter (ISSN: 0366–6352, eISSN: 1336–9075)
 • Curriculum Perspectives vydávala Australian Curriculum Studies Association (ISSN: 0159–7868, eISSN: 2367–1793)
 • Journal of the European Optical Society-Rapid Publications (eISSN: 1990–2573)
 • Photogrammetrie Fernerkundung Geoinformation vydával Schweizerbart (ISSN: 1432–8364, eISSN: 2363–7145)

Více informací

ProQuest dokončil digitalizaci vzácných tisků z Wellcome Library 19. 7. 2016 - ProQuest

Program Early European Books (EEB) nyní zahrnuje téměř 10 000 digita­lizovaných titulů a více než 4 miliony stránek z Wellcome Library, význačné evropské sbírky zaměřené na historii medicíny a související témata.

Po pěti letech ProQuest dokončil digitalizaci a indexaci knih, které byly vytištěny před rokem 1701, včetně tisků z unikátní sbírky prvotisků (350 titulů, vydání před rokem 1501), řada z nich je velmi vzácná a dostupná pouze v této sbírce. Součástí jsou ranné anatomické texty, včetně díla Andrease Vesalia, ale i starší, jako např. Fasciculus medicinae přisuzované Johannesu de Kethamovi a práce Berengaria da Carpi.

Projekt je součástí celoevropského programu EEB, který zpřístupňuje staré tisky z období 1450–1700 z pěti prestižních evropských knihoven s cílem poskytnout přístup k vzácným a významným historickým svazkům v podobě faksimilií z obrázků naskenovaných přímo z originálních děl (barevně ve vysokém rozlišení 400 ppi). Celkově je v EEB k dispozici více než 45 000 titulů s více než 14,5 miliony stran obsahu. O celém projektu se dozvíte více v ProQuest LibGuides.

Více informací

Nové videokolekce SAGE pro pro obchod, politiku a psychologii 15. 7. 2016 - SAGE

Vydavatelství SAGE představilo na své platformě SAGE Video tři nové videokolekce pro akademické instituce:

 • Business and Management – více než 140 hodin videa, včetně detailních interview s odborníky z celého světa na témata jako inovační management, společenská odpovědnost firem nebo social media marketing.
 • Politics and International Relations – více než 130 hodin videa, včetně rozhovorů s experty na témata mezinárodní migrace, politická filosofie, mezinárodní vztahy Číny nebo dokumenty z BBC Worldwide a politické projevy Martina Luthera Kinga a Johna F. Kennedyho.
 • Psychology – více než 130 hodin videa s dokumentací, dobovými záběry a záznamy skutečných psychologů a jejich klientů, stejně tak jako originální tutoriály pro forenzní psychology a klinické psychology pracující s pacienty s různými duševními chorobami.

Pět základních pilířů SAGE Video:

 • na obsah dohlíží mezinárodní ediční rada, SAGE spolupracuje také s knihovníky
 • pedagogické zaměření – v každé kolekci se nabízí různé typy obsahu pro různé úrovně uživatelů
 • stabilita – z velké části se jedná o exkluzivní obsah, nákupem knihovny získají trvalý přístup ke kolekci
 • reflektuje studijní kurikula ke každé disciplíně, i s ohledem na rozdíly osnov v různých částech světa
 • globální záběr

Platforma SAGE Video letos obdržela cenu APEX Award v kategorii Electronic Media – Multimedia. Nabízí intuitivní webové rozhraní a řadu užitečných funkcí pro akademiky – vyhledávat lze i v přepisech textu, k dispozici je html kód pro vložení videa do výukových systémů nebo možnost vytvářet své vlastní krátké klipy.

Více informací

Společnost Alexander Street se stala součástí ProQuest 14. 7. 2016 - ProQuest / Alexander Street

22. června se společnost Alexander Street stala oficiální součástí společnosti ProQuest. V rámci ProQuestu tak vznikla nová obchodní divize Alexander Street, a ProQuest Company – která se nadále bude věnovat širokému portfoliu digitálních sbírek video a audio nahrávek, notových zápisů a plných textů primárních pramenů zejména pro humanitní a sociální vědy.

Do budoucna se tak můžeme těšit na řadu nových potenciálních produktů, které nabídnou bezproblémový přístup k relevantnímu obsahu v různých formátech – videa, časopisecké články, zpravodajství, dizertace, e-knihy – z jednoho místa. Instituce budou moci získat robustní kolekce, které obsahují text i videa a jsou k dispozici prostřednictvím různých akvizičních modelů (předplatné, PDA, trvalý nákup).

Obě společnosti budou také spolupracovat na vývoji nových historických kolekcí obsahujících unikátní primární zdroje, zajímavé především pro studenty a výzkumníky.

Více informací

Časopisy BioScientifica s vyššími impakt faktormi 12. 7. 2016 - BioScientifica

Bioscientifica oznámila, že podľa najnovšieho Journal Citation Reports (JCR) narástli impakt faktory biomedicínskych časopisov, ktoré vydáva:

 • Journal of Endocrinology má najvyšší IF za celú dobu, čo vychádza: 4.498. Je najvyššie hodnoteným časopisom základného výskumu v kategórii Endocrinology and Metabolism.
 • European Journal of Endocrinology si udržal pozíciu v prvej kvartile kategórie Endocrinology and Metabolism s IF 3.892.
 • Reproduction – časopisu sa zvýšil IF na 3.184. Časopis je v top kvartile kategórií Reproductive Biology a Developmental Biology.
 • Journal of Molecular Endocrinology dostal IF 2.947. Zostáva popredným časopisom v molekulárnej endokrinológii.
 • Endocrine-Related Cancer dostal IF 4.472 a zostáva v top kvartile v oboch kategóriách: Oncology a Endocrinology and Metabolism.

Více informací