SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

366 plnotextových titulů v Literature Online 18. 1. 2013 - ProQuest

Do nejnovější verze databáze Literature Online bylo zařazeno 5 nových fulltextových časopisů – Signa, Transnational Literature, WLA: War, Literature & the Arts, Woolf Studies Annual, a Journal of the Early Book Society for the Study of Manuscripts and Printing History. Celkový počet časopiseckých titulů v Literature Online tak dosáhl počtu 366.

V sekci biografií se objevilo 25 nových a revidovaných záznamů (např. William Archer, Norm Foster, Gary Geddes, Mary Eva Kelly, Henning Mankell a Douglas Oliver.). Literature Online nyní obsahuje přes 4 900 biografií.

Více informací

Nejžádanější tituly OECD za rok 2012 a novinky pro rok 2013 17. 1. 2013 - OECD Publishing

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zveřejnila nejžádanější (nejstahovanější) tituly roku 2012, které lze získat jak v elektronické, tak papírové podobě:

 • OECD Factbook 2011–2012 (479 596 downloads)
 • Health at a Glance 2011 (231 817 downloads)
 • Country Key Tables (190 817 downloads)
 • STI Scoreboard 2011 (149 114 downloads)
 • Government at a Glance 2011 (118 664 downloads)
 • Economics Key Tables (107 198 downloads)

Mezi novinky pro rok 2013 pak patří:

Více informací

Novinky pro uživatele RefWorks 17. 1. 2013 - ProQuest | RefWorks-COS

Společnost RefWorks-COS v posledních týdnech zveřejnila řadu novinek pro uživatele služby RefWorks. V prvé řadě zpřístupnila nový portál RefWorks Community, kde stávající uživatelé naleznou informace o updatech, novinkách (blog) a webinářích, dále odkazy na užitečná videa, zajímavé rozhovory, diskusní fórum a informace pro administrátory.

Mezi další zajímavé novinky patří:

 • aktualizovaná verze Write-N-Cite4 – ke stažení v rozhraní RefWorks
 • nová instruktážní videa na YouTube týkající se práce s Write-N-Cite
 • detailní přehled všech funkcí a technických parametrů RefWorks
 • při přihlašování do RefWorks možnost zaškrtnout volbu Keep my session open for 14 days – po dobu 14 dní pak není třeba se ze stejného počítače pokaždé přihlašovat

Více informací

V ebrary více než 8 000 nových titulů pro trvalý nákup 17. 1. 2013 - ProQuest

Během ledna přibylo v nabídce ebrary více než 8 230 nových e-books, které jsou dostupné formou trvalého nákupu. jedná se o tituly z produkce vydavatelství Royal Society of Chemistry, Stanford University Press, Springer, Akashic Books, Manchester University Press a dalších významných vydavatelů.

Celkově ebrary nabízí pro trvalý nákup již okolo 369 600 titulů, které je možné i stahovat na mobilní zařízení a číst offline. Vybrané tituly získané formou trvalého nákupu skvěle doplňují velké kolekce dostupné formou předplatného – jako je např. Academic Complete™, která byla v roce 2012 oceněna jako nejlepší databáze elektronických knih.

Mezi nově zařazené tituly pro trvalý nákup patří např.:

Nově byly také zveřejněny stránky ebrary LibGuides, kde jsou dostupné kompletní informace o nabídce ebrary a vyhledávání v této kolekci. Zmíněny jsou hlavní výhody ebrary, tipy na vyhledávání, informace k Infotools a osobním účtům (Bookshelf), odkazy na uživatelské manuály a knowledgebase, webináře, propagační materiály, aplikace pro stažení (iOS a Android), informace pro administrátory atd.

Více informací

Bezplatná iPad aplikace pro uživatele Thieme E-Book Library 16. 1. 2013 - Thieme Publishing Group

Společnost Thieme prostřednictvím bezplatné aplikace pro iPad umožní předplatitelům kolekce Thieme E-Book Library prohlížet si všechny tituly z této kolekce online/offline na iPadu. Bezplatná aplikace iPublishCentral reader app je dostupná ke stažení v Apple’s iTunes App Store.

Aplikace umožňuje studentům, vyučujícím a vědcům stahovat na iPad jakékoli tituly z Thieme E-Book Library a následně je číst i offline, bez připojení k internetu. iPublishCentral reader nabízí fulltextové vyhledávání ve stažených titulech a snadnou navigaci díky ikonkám, které zaručují rychlý přístup k poznámkám, záložkám, nastavení a přehledu obsahu. Tituly stažené na iPad jsou k dispozici po dobu jednoho roku, následně musí být staženy znovu (za předpokladu, že instituce má stále aktivní předplatné).

Thieme E-book Library umožňuje přístup do kolekce kvalitně ilustrovaných, plnobarevných učebnic medicíny. Pokrývá všechny předměty vyučované na lékařských fakultách, jedná se tedy o jedinečný zdroj pro výuku, studium a výzkum v medicíně a přírodních vědách.

Více informací

CAB Abstracts je klíčovým informačním zdrojem pro veterináře 16. 1. 2013 - Journal of Veterinary Medical Education

V časopise Journal of Veterinary Medical Education byla v roce 2012 publikována srovnávací studie Searching the Veterinary Literature: A Comparison of the Coverage of Veterinary Journals by Nine Bibliographic Databases, která uvádí, že žádné vyhledávání odborných informací pro veterinářství se neobejde bez rešerše v databázi CAB Abstracts, která nabízí nejširší spektrum titulů pro tento obor.

Autory studie jsou Douglas J.C. Grindlay, Marnie L. Brennan a Rachel S. Dean z Centre for Evidence-based Veterinary Medicine, University of Nottingham. Srovnáváno bylo 9 bibliografických databází a základní hodnocení pokrytí daného oboru bylo stanoveno na základě seznamu excerpovaných titulů v těchto databázích. CAB Abstracts dominuje se svými cca 1 139 tituly pro veterinu a mezinárodním pokrytím – databáze excerpuje i řadu méně známých titulů a titulů v jiném jazyce než je angličtina a titulů nezávislých vydavatelů.

CAB Abstracts je mezinárodní zemědělská a lesnická databáze. Sleduje přes 9 000 odborných časopisů, knihy, konference, zprávy ad. publikované ve 116 zemích v 50 jazycích. Pokrývá obory jako živočišná a rostlinná výroba, chovatelství a pěstitelství, ochrana rostlin, genetika, lesní inženýrství, ekonomika, veterinární medicína, lidská výživa, rozvoj venkova, turistika atd.

Více informací

Natural Standard: databáza pre integratívnu medicínu 14. 1. 2013 - Wolters Kluwer - Ovid

Ovid rozšíril portfólio zdrojov pre medicínu založenú na dôkazoch o špičkovú databázu integratívnej medicíny – Natural Standard Database. Ideálna je pre lekárov, zdravotné sestry, farmaceutov, akademikov a študentov, ktorí potrebujú pravidelne aktualizované informácie založené na dôkazoch o tisícoch terapií komplementárnej a alternatívnej medicíny (CAM) vrátane potravinových doplnkov, funkčných potravín, špeciálnych diét a cvičení.

Natural Standard vypĺňa komunikačnú medzeru medzi alternatívnou a konvenčnou medicínou a umožňuje poskytovateľom zdravotnej starostlivosti všetkých špecializácií:

 • vyhľadávať v tisícoch systematických prehľadov kompilovaných vyše 500 odborníkmi na konvenčnú medicínu, epidemiológiu, farmakológiu, toxikológiu, komplementárnu a alternatívnu medicínu.
 • využívať nástroje na podporu klinického rozhodovania, ako sú porovnávacie tabuľky účinnosti, kontrolné nástroje na zistenie interakcie/zníženia účinnosti a materiály pre pacientov.
 • získať prístup ku konsolidovaným analýzam stoviek tisíc medzinárodných štúdií.
 • ľahko zistiť účinnosť terapií pomocou stupnice založenej na The United States Preventative Task Force.

Více informací

Knižná kolekcia pre germánske a fínske štúdiá 11. 1. 2013 - ProQuest

Nová kolekcia ebrary Nordic Collection obsahuje vyše 1300 titulov od 30 vydavateľstiev vrátane Aarhus University Press, Copenhagen Business School Press, Folkuniversitetets Akademiska Press, Nordic Academic Press, Nordic Council of Ministers' publishing house, Roskilde Universitetsforlag, Stockholms universitets förlag a University of Wisconsin Press.

Tituly pochádzajú alebo sú zamerané na severoeurópske krajiny a dostupné sú v dánštine, fínštine, islandštine, nórštine a švédštine.

ebrary nedávno nadviazalo spoluprácu aj s piatimi nemeckými vydavateľstvami Verlag C.H. Beck, W. Bertelsmann Verlag (WBV) a Frank & Timme, ktorých tituly budú sprístupnené na platforme ebrary v dohľadnej dobe.

Více informací

British Nursing Index s plnými texty u ProQuestu 4. 1. 2013 - ProQuest

V roce 2011 představila společnost ProQuest na své nové platformě známou bibliografickou databázi British Nursing Index (BNI), která je určena pro zdravotní sestry, porodní asistentky a další ošetřovatelský personál. Záznamy excerpuje z odborných periodik vydávaných především ve Velké Británii, ale také v Kanadě a USA, plus několik významých mezinárodních titulů.

Na konci roku 2012 pak ProQuest zpřístupnil také plnotextovou verzi British Nursing Index with Full Text, kde naleznete články např. z těchto časopisů: Association of Operating Room Nurses. AORN Journal, Australian Journal of Advanced Nursing, The British Journal of Anaesthetic and Recovery Nursing, British Journal of Nursing, Canadian Nurse, Cancer Nursing Practice, Creative Nursing, Intensive & Critical Care Nursing, Nurse Education in Practice, Nursing Standard, Nursing Times a Rehabilitation Nursing.

Více informací

Možnosti financování VaV vyhledává v Pivotu už 350 institucí z celého světa 4. 1. 2013 - ProQuest | RefWorks-COS

V roce 2011 byla představena nová služba COS Pivot, která umožňuje vyhledávání příležitostí k financování a potenciálních partnerů pro vědu a výzkum, zároveň také umožňuje prezentovat informace o pracovnících z akademických a výzkumných institucí a o jejich vědecké činnosti. Službu dnes používá více než 350 institucí na celém světě, především univerzity.

COS Pivot je online produkt určený pro vědecké pracovníky z akademické i soukromé sféry, postgraduální studenty a pracovníky projektových center/oddělení pro vědu a výzkum. Nabízí vždy aktuální informace o možnostech financování pro různé účely: výzkum, spolupráce, cestování, další vzdělávání, konference, stáže, nákup vybavení a další náklady související s vědou a výzkumem. Součástí COS Pivot je také databáze téměř 3 milionů záznamů (profilů) o aktivních vědeckých pracovnících ve 200 oborech z více než 2 500 institucí v 75 zemích světa.

Registrovaným uživatelům nabízí řadu unikátních funkcí, v prvé řadě systém umí automaticky na základě zadaných profesních zájmů doporučit nejnovější nabídku relevantních zdrojů financování a nastavit zasílání novinek na e-mail. Důležitá je i možnost sdílení informací, zadávání interních termínů a poznámek nebo detailní monitoring využití služby Pivot v rámci instituce.

Více informací