SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

Nové e-knihy od Joanna Briggs Institute pre EBM 13. 2. 2013 - Wolters Kluwer - Ovid

Kolekcia 13 kníh od Joanna Briggs Institute (JBI), uznávanej svetovej organizácie pre medicínu založenú na dôkazoch, bola rozšírená o šesť nových online kníh. Synthesis Science in Healthcare Online Book Series Collection pomáha lekárom, ošetrovateľom, manažérom a ďalším pracovníkom v zdravotníctve efektívne využívať model zdravotníckej starostlivosti založenej na dôkazoch a výsledky výskumu v klinickej praxi. Nové tituly sú:

 • Critically Appraising the Evidence
 • Synthesizing Evidence of Harm
 • Synthesizing Descriptive Evidence
 • Statistics for Systematic Review Authors
 • Knowledge Translation in Healthcare
 • Clinical Wisdom and Evidence-Based Healthcare

Používatelia môžu súčasne vyhľadávať v ďalších zdrojoch pre EBM dostupnú exkluzívne na platforme OvidSP, ako je Joanna Briggs Institute EBP Database a nástroje od JBI.

Více informací

Roger K. Summit 2013 International Scholarship 13. 2. 2013 - ProQuest

Společnost ProQuest zveřejnila letošní výzvu pro získání Roger K. Summit International Scholarship ve výši 5000 dolarů pro studenty v oboru knihovnictví a informační věda z celého světa. Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2013, vítěz bude vyhlášen v červnu na konferenci Special Libraries Association's 2013 An­nual Conference. Podrobnější informace a přihlášku naleznete zde.

Více informací

ACM Digital Library nabídne e-books zaměřené na trendy v oblasti počítačů 12. 2. 2013 - ACM - Association for Computing Machinery

Association for Computing Machinery (ACM) uzavřela dlouhodobou spolupráci s Morgan & Claypool, na jejímž základě začne na konci letošního roku publikovat sérii odborných e-knih (ACM Books Series), které reflektují nejnovější vývoj v oblasti výpočetní techniky a informačních technologií.

Všechny tituly z ACM Books Series budou dostupné uživatelům ACM Digital Library. Bude možné stahování titulů na různé druhy mobilních zařízení. Nabídka bude určena studentům, pedagogům, vědcům i odborníkům v praxi.

Hned od začátku se ACM Books Series zaměří na celou řadu oblastí jako např. Computer Graphics, Database Systems, Mobile Computing, Cloud Computing, Bioinformatics, Artificial Intelligence, Networking, a Theoretical Computer Science. Postupně pak i na Embedded Systems, Operating Systems, Programming Languages, Mathematical Computation, a Software Engineering.

Elektronické knihy vhodně doplní existující portfolio produktů ACM – recenzované časopisy, technické magazíny, konferenční sborníky, technické newslettery, ad.

Více informací

Novinky pro medicínské databáze na platformě ProQuest 12. 2. 2013 - ProQuest

ProQuest pokračuje v zařazování dalších zajímavých zdrojů do své databáze PQ Health and Medical Complete:

 • 358 nových plnotextových titulů za rok 2012 – z vyd. Elsevier, Springer, Karger, Cambridge University Press, Emerald
 • přístup k článkům z časopisu NEJM od roku 1990 až po nejnovější vydání (plné texty dostupné tři měsíce od vydání)
 • chystá se 13 titulů JournalWatch od Massachusetts Medical Society – dostupné pouze v ProQuestu
 • dále 25 titulů Curbside Consultation od Slack Publishing – dostupné pouze v ProQuestu
 • a 672 instruktážních videí z produkce INTELECOM

Pro uživatele medicínských zdrojů na platformě ProQuest jsou dostupné nové LibGuides (návody pro knihovníky i uživatele), které se věnují obsahu těchto zdrojů, technikám vyhledávání a zobrazování výsledků. Dostupné jsou:

Zveřejněna také byla nová brožura s detailním popisem všech zdrojů pro oblast medicíny – např. British Nursing Index (BNI) with Full Text, PsycTESTS™, PsycINFO™ a PsycBOOKS™, ProQuest Public Health, ProQuest Family Health, ProQuest Pharma Collection, ad.

Více informací

Tituly MIT Press součástí UPSO 12. 2. 2013 - Oxford University Press

MIT Press se stává v pořadí třináctým vydavatelem, který v srpnu 2013 zpřístupní své tituly na platformě University Press Scholarship Online (UPSO). V nabídce bude 400 titulů především pro vědu a techniku (Science and Technology) – což je zároveň i nová tematická oblast dostupná v UPSO.

Seznam dalších vydavatelů, jejichž tituly jsou dostupné přes tuto platformu, je dostupný zde. Celkově se zde nabízí přes 11 000 titulů ve 24 předmětových sekcích. Všechny tituly disponují abstrakty a klíčovými slovy až na úroveň jednotlivých kapitol, jsou dostupné v XML formátu (s možností uložení do PDF), celý obsah je možné křížově prohledávat a přes citace v bibliografiích a poznámkách pod čarou se lze prokliknout na další dokumenty. Uživatelské rozhraní je optimalizováno i pro chytré telefony a tablety. Aktuálně bylo zveřejněno nové instruktážní video pro stávající i potenciální uživatele.

Více informací

Národní technická knihovna spustila Summon NTK 11. 2. 2013 - NTK, Albertina icome Praha

Národní technická knihovna zpřístupnila v druhém únorovém týdnu svou implementaci špičkové vyhledávací služby nové generace – tzv. discovery službu Summon® společnosti Serials Solutions. Summon indexuje metadata i plné texty elektronických informačních zdrojů a volně dostupný obsah – počínaje open access tituly až po specializované databáze. Summon NTK indexuje také knihovní katalog NTK a její další zdroje – Národní úložistě šedé literatury (NU L), Kramerius NTK a institucionální repozitář NTK. Tím se Summon NTK stává univerzální bránou k veškerému informačnímu bohatství dostupnému čtenářům NTK i dalším uživatelům.

V současné době vyzvala NTK všechny své uživatele ke spolupráci na testování systému, již první ohlasy jsou velmi pozitivní. Summon pomáhá objevovat zdroje dosud stojící neoprávněně mimo zájem uživatelů. Síla sjednoceného vyhledávání předčila všechny dosud užité marketingové kampaně!

Díky spolupráci NTK a Vysoké školy chemicko-technologické, směřující k synergii knihovních služeb, proběhne i testování možností integrace Summon pro uživatele z V CHT, kteří mají vedle zdrojů NTK dostupné také velké množství specializované chemické, potravinářské a inženýrské literatury.

AiP se službou Summon se stala vítězem veřejné zakázky, kterou NTK vyhlásila v březnu 2012 pod názvem „Univerzální vyhledávač elektronických informačních zdrojů“. Na základě smlouvy uzavřené koncem roku bude NTK využívat Summon po dobu 5 let. Implementace pro NTK byla hotova v době kratší než 2 měsíce.

Summon NTK naleznete na adrese summon.techlib­.cz. V dohledné době se služba stane integrální součástí www stránek NTK.

Více informací

Vzácné historické svazky z Bibliotheque nationale de France budou zdigitalizovány 6. 2. 2013 - ProQuest

V rámci programu Early European Books zdigitalizuje společnost ProQuest cca 70 000 vzácných historických svazků z období před rokem 1700, které má ve svém fondu Bibliothèque nationale de France (BnF). Kolekce, která je ve světě ceněna pro svůj rozsah a kvalitu, obsahuje 3 000 děl vydaných před rokem 1501.

Kolekce francouzské národní knihovny obsahuje řadu vzácných a neznámých textů z nejrůznějších oborů jako jsou literatura, historie, přírodní vědy, technika, právo, estetika, umělecká kritika, politika, filosofie a teologie. Ve sbírkách jsou knihy různých formátů, od oblíbených kramářských tisků až po luxusní vydání určená pro bohatou klientelu.

BnF je pátou velkou knihovnou, která spolupracuje na projektu Early European Books. Dalšími knihovnami jsou Danish Royal Library, Copenhagen a Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze v Itálii, v tuto chvíli se také digitalizují sbírky National Library of the Netherlands a Wellcome Library (Londýn). Knihy z Bibliothèque nationale de France budou součástí několika kolekcí, a nejprve se objeví v nové Collection IV.

Cílem Early European Books je vytvořit úplnou knihovnu knih tištěných v Evropě, a to od počátku knihtisku až po rok 1700. Kolekci Early European Books je možné křížově prohledávat se známou databází Early English Books Online.

Více informací

Gale nabídl další online produkty na platformě National Geographic Virtual Library 4. 2. 2013 - Gale, a part of Cengage Learning

V roce 2012 byl díky spolupráci National Geographic Society a vydavatelství Gale zveřejněn online archiv časopisu National Geographic z let 1888 – 1994.

Nyní jsou na platformě National Geographic Virtual Library dostupná také aktuální čísla slavného magazínu National Geographic (1995-současnost) a multimediální databáze National Geographic: People, Animals, and the World, která zpřístupňuje kolekci dalších knih, map, videí a obrázků z produkce National Geographic spolu s retrospektivou Traveler magazine (od roku 2010 po současnost).

Poprvé v historii tak knihovny mají přístup k těmto zdrojům v digitální podobě s možností plnotextového prohledávání. Profitovat z této nabídky mohou uživatelé na různých úrovních, studenti a vyučující zabývající se mnoha obory, např. lidé a kultura, životní prostředí, geografie, věda a technika, živočichové, fotografie a žurnalistika.

P. S.: Podívejte se, kterou fotografii National Geographic právě dnes vyhlásil Photo of the Day.

Více informací

ProQuest podepsal smlouvu o akvizici Ebook Library (EBL) 4. 2. 2013 - ProQuest

Společnost ProQuest významně rozšíří nabídku elektronických knih pro knihovny po celém světě. Aktuálně kupuje Ebook Library (EBL), která vznikla v roce 2004 a nabízí elektronické knihy (téměř 300 000 titulů) pro akademické, vládní, výzkumné a soukromé instituce. Recenzi EBL si můžete přečíst v prosincovém čísle Library Journal.

V roce 2011 získal ProQuest do svého portfolia ebrary, která nabízí aktuálně více než 370 000 titulů od 520 vydavatelů. Nyní ProQuest plánuje spojit ebrary a EBL do jedné platformy optimalizované pro elektronické knihy.

Více informací

Konference INFORUM 2013 - nový web a zveřejnění výzvy pro přednášející 28. 1. 2013 - Albertina icome Praha

Na adrese www.inforum.cz jsou zveřejněny aktuální informace k 19. ročníku konference o profesionálních informačních zdrojích INFORUM 2013, který proběhne na Vysoké škole ekonomické. INFORUM bude letos dvoudenní 21.-22. května (úterý a středa), Infomejdan proběhne již během prvního večera.

Jedním z prvních zvaných přednášejících je Stephen Abram z Kanady, kterého Library Journal zařadil mezi padesát osobností, které mají největší vliv na budoucnost knihoven. Další jména řečníků jsou v jednání.

V tuto chvíli jsme již také vyhlásili výzvu pro podávání odborných příspěvků, odkaz na registrační formulář včetně letošních tematických okruhů naleznete zde. Programový výbor se těší na vaše příspěvky!

V neposlední řadě je již také vyhlášena soutěž o Cenu INFORUM 2013, která bude udělena nejvýznamnějšímu českému nebo slovenskému produktu, službě nebo projektu spojenému s elektronickými informačními zdroji – své nominace zadávejte do online formuláře.

Přihlášky pro účastníky budou zveřejněny začátkem března. Už nyní si můžete na úvodní www stránce (zcela nahoře vlevo) zaregistrovat svou e-mailovou adresu, na kterou bude zaslána informace o zveřejnění přihlášek.

V případě jakýchkoli přání nebo dotazů ohledně konference INFORUM 2013 nás neváhejte kontaktovat.

Více informací