SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

Specializovaná databáze pro polymerní kompozity 3. 3. 2015 - Knovel

Databáze Knovel Polymer Matrix Composites Database přináší inženýrům komplexní data týkající se kompozitů s polymerní matricí. To ocení např. společnosti, které hledají náhradu stávajících materiálů nebo vybírají nové kompozitní materiály v průběhu výzkumného a designerského procesu.

Databáze tak může pomoci snížit náklady na testování a údržbu, a zvýšit efektivitu týmu v ranné fázi výběru materiálu. Data jsou strukturována do interaktivních tabulek, jejichž obsahem jsou mechanické a tepelně fyzikální vlastnosti kompozitů: pevnost v tahu, ve smyku, a v ohybu, tlakové a únavové vlastnosti, a informace o bezpečnosti.

Více informací

Zbývá týden na přihlášení příspěvku na konferenci INFORUM 3. 3. 2015 - Albertina icome Praha

Možnost zaregistrovat odborný příspěvek do programu konference INFORUM 2015 byla prodloužena do 8. 3. 2015! Pokyny pro registraci příspěvku, včetně témat a online formuláře naleznete na stránce Call for Papers.

Konference proběhne 26. – 27. května v Praze na Vysoké škole ekonomické. Původní příspěvky a prezentace budou po ukončení konference dostupné online v konferenčním sborníku.

Přednášející odborného příspěvku získává vstup na konferenci zdarma, včetně účasti na Infomejdanu.

Více informací

Bibliografie španělské literatury online v novém rozhraní 2. 3. 2015 - ProQuest

Bibliografía de la Literatura Española (BLE) je základním bibliografickým informačním zdrojem pro vědce z celého světa, kteří se zabývají španělským jazykem, literaturou a kulturou.

Indexována jsou díla, která souvisí se španělskou literaturou (a jsou publikována v různých jazycích), především monografie, články v časopisech, kritická vydání literárních děl, knižní recenze, bibliografie, příspěvky z konferencí, ad., a pokrývají širokou škálu témat: literární teorie, literární žánry, populární literatura, hispanistika, autoři (v databázi jsou informace nejen o originálních dílech autora, ale také o překladech a kritických studiích), ad.

V únoru 2015 se veškerý obsah databáze přesunul na platformu ProQuest, kde uživatelům nabízí moderní a intuitivní dvojjazyčné rozhraní, rychlé vyhledávání a samozřejmě všechny specifické rešeršní funkce, na které jsou zvyklí. Rozhraní je uzpůsobeno i pro vyhledávání prostřednictvím mobilních zařízení.

Snažší tak bude prohledávat abstraktovou databázi BLE současně spolu s dalšími zdroji, které instituce na platformě ProQuest předplácí – především s databází PRISMA, což je databáze plných textů z cca 500 časopisů vydávaných v Latinské Americe a Karibské oblasti ve španělštině, portugalštině i angličtině.

Více informací

Nová série etnografických videí z Oceánie, Austrálie a Nového Zélandu 2. 3. 2015 - Alexander Street Press

Společnost Alexander Street Press pokračuje v úspěšné sérii etnografických videí a zpřístupňuje již třetí videokolekci pro tento obor. Ethnographic Video Online: Volume III navazuje na předchozí dvě kolekce a geograficky se specializuje na Oceánii, Austrálii a Nový Zéland. Kompletní Volume III bude obsahovat 500 hodin videa, z toho 300 se zaměří na Oceánii, Austrálii a Nový Zéland, a zbývajících 200 se bude týkat Ameriky, Afriky a Asie.

Tematicky se kolekce zaměřuje na lokální i globální témata se zvláštním důrazem na dopad lidstva na změny klimatu; trvalou udržitelnost; domorodé způsoby výkladu historie, kultury a kulturních změn; a tradiční znalosti a vyprávění.

Kolekce nabízí např. filmy etnografa Galumalemana Steven Percivala, který natočil rituály a tradice současné Samoy, filmy produkované Secretariat of the Pacific Community, dále filmy Larryho Thomase zaměřené na zkoumání otázky sociální spravedlnosti na Fidži, dílo Catherine Tatge dokumentující taneční tradice z celého Pacifiku nebo kolekci dokumentárních filmů zachycujích havajskou kulturu respektu k půdě a využití rostlin pro léčebné účely.

Více informací

Historické texty ranného novověku v režimu open access 28. 2. 2015 - ProQuest

Texty prvních tištěných vydání Shakespeara, Chaucera, Miltona a dalších méně známých autorů z ranného novověku jsou nyní volně dostupné na internetu.

Celkem se jedná o 25 000 knižních titulů z renomované databáze Early English Books Online (EEBO) z let 1473–1700. Přístup k textům je ze stránek University of Michigan Library a Bodleian Libraries (University of Oxford).

Za projektem stojí iniciativa Text Creation Partnership (EEBO-TCP), jejíž dlouholetou snahou je transkripce (přepis) textů děl přístupných v databázi EEBO – producentem je společnost ProQuest, která se na projektu také finančně podílí. Mezi klenoty patří několik vydání díla G. Chaucera z dílny Williama Caxtona, první překlad Homéra od George Chapmana a Newtonovo dílo Philosophiae naturalis principia mathematica.

Více informací

Šesť kníh zo série Lippincott's Illustrated Reviews pribudlo do LWW Health Library 28. 2. 2015 - Wolters Kluwer - Ovid

Používatelia LWW Health Library: Basic and Anatomical Sciences Premium Collection majú od teraz prístup rozšírený o šiesť kníh zo série Lippincott's I­llustrated Reviews:

  • Biochemistry, 6th Edition
  • Cell and Molecular Biology, 1st Edition
  • Microbiology, 3rd Edition
  • Neuroscience
  • Pharmacology, 6th Edition
  • Physiology, 1st Edition

Stovky farebných ilustrácií, súhrny, kontrolné otázky a klinické prípadové štúdie robia z Lippincott's I­llustrated Reviews obľúbený zdroje pre študentov teoretických medicínskych odborov.

Více informací

Gale chystá mobilní rozhraní pro elektronické knihy 26. 2. 2015 - Gale, a part of Cengage Learning

Od dubna 2015 se předplatitelé elektronických knih na platformě GVRL (Gale Virtual Reference Library) mohou těšit na nové www rozhraní, které bude optimalizováno s ohledem na nárůst přístupů přes nejrůznější mobilní zařízení a také na potřeby slabozrakých. Změní se především navigace – přibudou barevně kontrastní bannery a tlačítka, snadno identifikovatelné ikonky, nejpoužívanější funkce na hlavní liště, hlavní obsah se bude zobrazovat na levé straně obrazovky, atd.

Díky responzivnímu web designu se stránky přizpůsobí velikosti obrazovky – mobilního telefonu, tabletu nebo notebooku, a nebude třeba stahovat si žádnou aplikaci.

Chystané změny jsou podrobně popsány na stránkách Gale nebo v infografice.

Více informací

Jak najít videa k článkům v PubMedu snadno a rychle 26. 2. 2015 - MyJoVE Corp.

JoVE Visualize je nový vyhledávač vytvořený na pomoc vědcům, výzkumníkům a akademikům, a určený k vyhledávání videí souvisejících s vědeckými články indexovanými v PubMedu.

V jednom rozhraní tak probíhá křížové vyhledávání ve 4,5 milionech článků z PubMedu (které byly publikovány v posledních pěti letech), a ve více než 4000 video protokolech z časopisu JoVE. V režimu pokročilého vyhledávání lze dotaz omezit dle autora, názvu časopisu, časového období nebo klíčových slov. U vyhledaných článků je ihned vidět datum publikování, abstrakt z PubMedu a odkazy na relevantní videa.

Vyzkoušet JoVE Visualize si může každý! Přístup k videím je možný pro předplatitele JoVE.

Více informací

Nezávislý pohled na budoucnost discovery systémů 26. 2. 2015 - National Information Standards Organization (NISO)

Aktuální přehled discovery služeb a zhodnocení jejich adaptace na potenciální budoucí změny přináší nejnovější zpráva (white paper) vydaná pod hlavičkou National Information Standards Organization (NISO). Autorem The Future of Library Resource Discovery je nezávislý konzultant Marshall Breeding.

Součástí zprávy jsou samozřejmě i informace o službě Summon, která je jedinečná v tom, že nabízí řešení postavené na unifikovaném indexu a využívá vlastní technologii slučování metadat a plných textů z různých zdrojů do jednoho záznamu.

Obsah indexu je aktualizován denně, aktuální počet záznamů v indexu je 1,5 miliardy – z toho 33% je obsah z knihovních katalogů a institucionálních repozitářů, 44% je komerční obsah od vydavatelů a agregátorů a 23% pokrývá open access repozitáře, open web stránky, rejstříkové databáze, ad. – k dispozici je podrobnější analýza obsahu.

Více informací

Kompletní kolekce e-knih z psychologie v němčině 25. 2. 2015 - Springer

Vydavatelství Springer představilo pro rok 2015 jedinečnou kolekci svých knižních titulů z psychologie, publikovaných v němčině. Do konce roku se počítá zhruba se stovkou titulů. Již nyní kolekce obsahuje např. tituly z edice Wirtschaftspsycho­logie, a dále učebnice, odborné knihy, svépomocné (self-help) příručky, a klíčové tituly z řady Essentials se zaměřením na vybrané téma.

Součástí balíčku bude také řada Springer Reference pro psychologii. Knihy na platformě SpringerLink jsou dostupné ve formátu PDF nebo HTML a je možné je stahovat nebo prohlížet na nejrůznějších mobilních zařízeních.

Během roku 2015 se v kolekci objeví například tyto nové e-knihy:

  • Döring/Bortz: Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissen-schaften (5. vyd)
  • Lohaus/Vierhaus: Entwicklungspsycho­logie des Kindes- und Jugendalters für Bachelor (3. vyd.)
  • Asendorpf: Persönlichkeit­spsychologie für Bachelor (3. vyd.)
  • Schmithüsen: Lernskript Psychologie

Pokud vás zaujala aktuální nabídka titulů, kontaktujte nás pro bližší informace.

Více informací