SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

Australian Financial Review v ABI/INFORM a ProQuest Central 5. 12. 2015 - ProQuest

V ABI/INFORM Complete sú odteraz dostupné významné noviny The Australian Financial Review (AFR) zamerané na obchod, finančníctvo a investície. AFR je základným informačným zdrojom pre podnikateľov a investorov Austrálie, Nového Zélandu a regiónu Ázia-Pacifik.

ABI/INFORM tak sprístupňuje plné text všetkých štyroch popredných hospodárskych novín – The Economist, Wall Street Journal, Financial Times a Australian Financial Review. Plné texty článkov AFR sú dostupné ihneď po ich zverejnení vydavateľom. Na platforme ProQuest sú dostupné vydania za posledné dva roky.

Noviny sú dostupné aj pre používateľov ProQuest Central, ktorého súčasťou je i ABI/INFORM Complete.

Více informací

IOPscience: impact factory, nové časopisy a vylepšené zobrazenie článkov 4. 12. 2015 - IOP Publishing

Hodnotenie časopisov vydavateľstva IOP Publishing za rok 2014, publikované Thomson Reuters, opäť ukázalo významný rast impact faktorov časopisov IOP Publishing:

 • Biomedical Materials – nárast o 27 % na 3.697
 • Chinese Physics C – o 60 % na 1.313. Časopis vydáva Chinese Physical Society, Institute of High Energy Physics CAS a Institute of Modern Physics CAS.
 • Japanese Journal of Applied Physics – o 7 % na 1.127. Časopis IOP vydáva pre Japan Society of Applied Physics (JSAP).
 • Journal of Breath Research – o 29% na 4.631
 • Journal of Radiological Protection – o 29 % na 1.702. Vydávaný v spolupráci so Society for Radiological Protection (SRP).
 • Metrologia – o 23 % na 2.041. Vydávaný v spolupráci s Bureau International des Poids et Mesures (BIPM).
 • Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering – o 45 % na 2.167.
 • Physics-Uspekhi – o 36 % na 2.606. Popredný časopis Ruskej akadémie vied vydávaný v spolupráci s Turpion.

Počas roku 2015 IOP začalo vydávať časopisy:

Vydavateľstvo spracovalo 95 000 článkov z rokov 2004 až 2011, ktoré boli doteraz len v PDF do HTML. Vylepšené zobrazenie článkov v HTML umožňuje rýchlu orientáciu v článku, sledovať metriku článku, zväčšovať/zmenšovať obrázky (zoom), exportovať obrázky do prezentácií, či prezerať matematické výpočty v MathJax. Všetky články od roku 2012 už vychádzajú vo vylepšenom HTML.

Více informací

Islamské náboženské myšlienky 20. storočia 4. 12. 2015 - Alexander Street Press

Vydavateľstvo Alexander Street Press v online sérii Twentieth Century Religious Thought vydalo druhú kolekciu s najuznávanejšími prácami a archívnymi materiálmi z pera popredných islamských mysliteľov od začiatku 19. do začiatku 21. storočia.

Súčasťou sú tlačené diela, vzácne dokumenty či dôležité články od muslimských autorov, ako sú Muhammad Abduh, Fethullah Gülen, Sayyid Ahmad Khan, Bediüzzaman Said Nursî, Abdolkarim Soroush a Rifā‘ah Rāf‘i al-Ṭahṭāwī.

Po dokončení bude mať kolekcia 100 000 strán, ktoré ilustrujú vývin islamu od konca 19. storočia. Texty slúžiace na výskum myšlienok modernej islámskej teológie pochádzajú od Beacon Press, Edinburgh University Press, Editions La Découverte, Gerlach Press, Minja-ul-Quran International, Tughra Books, Westview Press a ďalších vydavateľstiev.

Twentieth Century Religious Thought naväzuje na kolekcie primárnych prameňov pre výskum náboženstiev a sociálnych myšlienok vrátane Social Theory, The Digital Karl Barth Library, The Digital Library of Classic Protestant Texts a The Digital Library of the Catholic Reformation.

Používatelia, ktorí majú prístup k The Digital Karl Barth Library alebo iným vydaniam Twentieth Century Religious Thought, v nich môžu vyhľadávať súčasne cez jedno rozhranie.

Po kolekciách Christianity a Islam, Alexander Street Press pripravuje vydania Volume III: Judaism a Volume IV: Buddhism, Hinduism, and Taoism.

Více informací

15 rokov s Knovelom. Čo bude ďalej? 3. 12. 2015 - Knovel | Elsevier

Už 15 rokov slúži Knovel ako informačný zdroj a analytický nástroj pre technikov a prírodovedcov po celom svete. Pre zaujímavosť prvou organizáciou, ktorá mala prístup ku Knovelu mimo USA bol Výskumný ústav potravinársky v Bratislave v roku 2003. Na Slovensku roku 2005 nasledovalo Centrum vedecko-technických informácií SR a verejné vysoké školy. V Českej republike ako prvé malo prístup konzorcium koordinované Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovej od roku 2004.

Čo je nového v obsahu a nástrojoch za rok 2015 a čo nás čaká v roku 2016:

Obsah v Knoveli

 • V roku 2015 pribudlo 20 % nového obsahu.
 • Knovel nadviazal spoluprácu s vydavateľstvami a odbornými spoločnosťami EAGE, NASA, Mercury Learning a ďalšími.

2016

 • Rozšírené budú najmä Oil & Gas, Chemicals, Aerospace, Engineering Design & Construction, ale aj ostatné tématické kolekcie.

Materiálové databázy

2016

 • Rozšírené funkcie analytických nástrojov, ktoré umožňujú porovnať a vybrať materiály podľa ich vlastností.

Integrácia do pracovných postupov

 • Knovel cez tablety s Androidom a iOS.
 • Obsah Knovelu cez discovery služby Ebsco EDS a Summon.
 • Nové funkcie osobného účtu My Knovel vrátane alertov, vlastných poznámok, vyhľadávania v My Knovel.
 • Integrácia s aplikáciami Autodesk – Inventor®, Revit® a AutoCAD®.

2016

 • Export materiálov a ich vlastností do softvéru CAD/CAE, ktorý skracuje čas potrebný od koncepcie po validovaný model.

Interaktívny obsah a analytické nástroje

 • Narástol počet interaktívnych tabuliek, grafov a rovníc v technických príručkách na 110 000.
 • 329 interaktívnych rovníc vrátane importu/exportu a možnosti vytvárať a ukladať si vlastné rovnice a výpočty.

2016

 • Interaktívne rovnice v referenčných prácach z tématických oblastí Process Equipment, Aerospace, Oil & Gas a ďalších.
 • Interaktívne tabuľky k ďalším 10 000 objektom v príručkách.
 • Nové rozhranie k štatistikám využívania s rozšírenými informáciami a nástrojmi na ich vyhodnotenie.

Více informací

Britská politika, kultúra a spoločnosť 20. storočia cez dobové periodiká 3. 12. 2015 - ProQuest

Vedci skúmajúci britské dejiny, politiku a kultúru 20. storočia majú ďalší zdroj primárnych prameňov. Na svoje si prídu aj vedci a študenti, ktorí sa venujú témam zo sociálnych dejín, dejín žurnalistiky a rodových štúdií.

V British Periodicals IV sú zdigitalizované periodiká s materiálmi o politike, medzinárodných vzťahoch, umení, cestovaní a britskom impériu. Začína s:

 • The Field (1853–2005) – one of the longest running active magazines in history
 • The Highway (1908–1959)
 • The War (1939–1941)

Po dokončení budú v kolekcii aj:

 • Tribune (1937–2005) – jedna z najvplyvnejších publikácií britskej politickej ľavice
 • Answers to Correspondents (1888–1955)
 • Humorist (1922–1940)
 • Wide World Magazine (1898–1965)
 • The Marvel (1893–1922)
 • Top Spot (1958–1960)

Kolekcia je dostupná na platforme ProQuest a dá sa v nej vyhľadávať súčasne s Periodicals Archive Online, Art and Architecture, archívmi časopisov ako sú Entertainment Industry Archive a Vogue.

Více informací

Volně dostupné články a publikace laureátů Nobelovy ceny 3. 12. 2015 - Wiley

U příležitosti vyhlášení Nobelových cen za rok 2015 zpřístupnilo vydavatelství Wiley výběr článků těchto oceněných autorů, volně dostupné jsou až do konce letošního roku:

Více informací

96. vydanie Handbook of Chemistry & Physics 2. 12. 2015 - Taylor & Francis Group, an Informa business

Vyšlo 96. vydanie Handbook of Chemistry & Physics s 18 novými a aktualizovanými tabuľkami. Dostupné je online na platforme CHEMnetBASE.

Od 94. vydania, každé obsahuje aj biografie významných fyzikov a chemikov. V 96. vydaní sú životopisy Lorda Kelvina, Michaela Faradaya, Johna Daltona a Roberta Boylea.

Redaktorom je William M. Haynes z National Institute of Standards and Technology.

Více informací

Science of Synthesis verze 4.2 - přes dva tisíce stran nového obsahu 2. 12. 2015 - Thieme Publishing Group

Vydavatelství Thieme představilo nejnovější online verzi Science of Synthesis 4.2 (SOS), která je uznávanou referenční příručkou poskytující přístup k ověřeným informacím o organických syntetických metodách. Online verze 4.2 obsahuje nové SOS Knowledge Updates (500 stran), např. kapitolu o nové sloučenině N-heterocyclic carbene borane a revidovanou kapitolu zaměřenou na benzo[b]furany.

V rámci Reference Library přibyly tři nové svazky Biocatalysis in Organic Synthesis Volume 1 až 3, na kterých se podílelo 121 expertů (1960 stran).

Science of Synthesis je průběžně aktualizována, každý svazek je editován týmem odborníků, kteří dodržují přísná a jasně stanovená kritéria pro výběr metod a průběžně sledují nejnovější literaturu. Tento zavedený postup zaručuje, že informace v SOS vždy odráží současný stav poznání.

Více informací

Brill predstavil knižné kolekcie na rok 2016 1. 12. 2015 - Brill

Vydavateľstvo Brill predstavilo knižné kolekcie na rok 2016. Ťažisko naďalej tvoria kolekcie pre humanitné a spoločenské vedy, vrátane medzinárodného práva a ľudských práv.

Počas roku 2015 pribudli špecializované kolekcie:

Z biologických vied vyšla kolekcia:

Více informací

Vyšla druhá kolekcia Brill's Companions in Classical Studies 24. 11. 2015 - Brill

Druhá kolekcia Brill's Companions in Classical Studies sprístupňuje najnovší výskum o starovekom Grécku a Ríme. Súčasťou sú:

 • Brill’s Companion to Greek and Latin Epyllion and its Reception
 • Brill’s Companion to Seneca
 • Brill’s Companion to Horace
 • Political Autobiographies and Memoirs in Antiquity
 • Brill’s Companion to Sophocles
 • Brill’s Companion to Ancient Scholarship (2 vols.)
 • Brill's Companion to Statius
 • Brill’s Companion to Valerius Flaccus
 • Brill’s Companion to George Grote and the Classical Tradition
 • Brill’s Companion to Roman Tragedy
 • Brill’s Companion to Herodotus in Antiquity and Beyond
 • Brill's Companion to the Reception of Cicero
 • Brill's Companion to the Reception of Euripides
 • Brill's Companion to Leo Strauss' Writings on Classical Political Thought
 • Brill's Companion to Ancient Geography

Více informací