SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

Počet záznamů v databázi PsycINFO překročil 4 miliony 30. 12. 2015 - American Psychological Association

Americká psychologická asociace (APA) v prosinci oznámila, že do databáze PsycINFO zindexovala již více než 4 miliony záznamů. Jedná se o prestižní abstraktovou databázi zaměřenou na psychologický a behaviorální výzkum.

V roce 1927 začínala databáze pod názvem Psychological Abstracts, excerpuje více než 2 570 časopisů, knih, kapitol z knih a dizertací z různých vědních disciplín. Obsah PsycINFOje aktualizován každý týden a obsahuje jak aktuální, tak historické informace s retrospektivou až do 16. století.

Jubilejním záznamem je článek The Effect of Unpredictable Early Childhood Environments on Parenting in Adulthood (autoři Ohad Szepsenwol, Jeffry A. Simpson, Vladas Griskevicius a K. Lee Raby).

Více informací

Volně dostupné zdroje týkající se práv uprchlíků 29. 12. 2015 - Oxford University Press

V reakci na uprchlickou krizi v Evropě zpřístupnilo vydavatelství Oxford University Press bezplatně více než 30 článků a kapitol z příruček specializovaných na tuto problematiku, a určených všem, kteří s uprchlíky pracují nebo se chtějí dozvědět více o právech a povinnostech týkajících se uprchlíků.

Materiály reflektují čtyři základní otázky: kdo je uprchlík, jaká práva mají uprchlíci, jaké jsou povinnosti tranzitních zemí a jaké pak státu, kde uprchlík žádá o azyl.

Více informací

Cengage Learning a ProQuest opět v žebříčku top firem 28. 12. 2015 - EContent Magazine

V prosinci EContent Magazine popatnácté publikoval prestižní seznam 100 firem, které jsou považovány za nejdůležitější v oblasti zpřístupňování digitálního obsahu The Top 100 Companies in the Digital Content Industry.

Již poněkolikáté se v tomto seznamu objevily firmy, které AiP a AiB zastupují:

V nabídce mají řadu velmi zajímavých online databází, e-časopisů, e-knih, videokolekcí a online služeb, které jsou dostupné formou předplatného nebo trvalého nákupu.

Více informací

Nový modul v UpToDate: primární péče ve sportovní medicíně 23. 12. 2015 - Wolters Kluwer - UpToDate

Společnost UpToDate oznámila pokrytí dalšího oboru – primární péče ve sportovní medicíně. Šéfredaktorem UpToDate: Primary Care Sports Medicine (Adolescents and Adults) je Karl B. Fields, MD a celkem se jedná již o 23. specializaci plně zastoupenou v UpToDate.

UpToDate: Primary Care Sports Medicine je výsledkem pětiletého úsilí týmu uznávaných specialistů. Tato specializace nabízí více než 260 témat a obsahuje doporučení, která reflektují poslední vývoj a diagnostické/lé­čebné postupy sportovní medicíny, zahrnuje i nechirurgickou péči zaměřenou na sportovce v adolescentním a dospělém věku.

Nechybí ani informace pro pacienty v angličtině a španělštině, a také více než 1 400 doprovodných obrázků. Čerpá z více než 470 odborných časopisů, včetně American Journal of Sports Medicine, British Journal of Sports Medicine, Clinical Journal of Sports Medicine, Medicine and Science in Sports and Exercise, The Journal of Strength and Conditioning Research a dalších.

Všechna témata jsou psána exkluzivně pro UpToDate (pro UpToDate pracuje téměř 5 700 odborníků, a to jako autoři textů, editoři a recenzenti). Obsah je:

 • založený na důkazech,
 • komplexní,
 • s odkazy na prameny (např. PubMed, Cochrane library)
 • prochází rozsáhlým odborným recenzním hodnocením, takže doporučení jsou přesná a spolehlivá

Více informací

PF 2016 16. 12. 2015 - Albertina icome Praha

K přání příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů v novém roce 2016 připojujeme poděkování za Vaši důvěru a úspěšnou spolupráci.

Vaše AiP.

Ilustrace Eva Holická

Více informací

BMJ od januára bude vydávať časopis investigatívnej medicíny 14. 12. 2015 - BMJ

BMJ bude od januára 2016 vydávať Journal of Investigative Medicine (JRAMC), oficiálny časopis American Federation for Medical Research (AFMR).

Časopis publikuje – existuje od roku 1924 – originálne články z celého spektra biomedicínskeho výskumu, od základného cez translačný až po klinický, ako aj o implementácii inovácií v zdravotníckej starostlivosti. Šéfredaktorom je Michael J. McPhaul.

Více informací

Aktuální analýzy a studie OECD: vzdělávání, penze, zdravotnictví 9. 12. 2015 - OECD Publishing

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zveřejnila/při­pravuje nové studie, které lze přes AiP/AiB získat jak v elektronické, tak papírové podobě:

Dostupný je již katalog klíčových publikací OECD na rok 2016.

Více informací

Brill zdigitalizoval orientálne rukopisy Maďarskej akadémie vied 7. 12. 2015 - Brill

Výsledkom spolupráce Knižnice Maďarskej akadémie vied, ktorá vlastní Orientálnu zbierku rukopisov a vydavateľstva BRILL je zdigitalizovanie a sprístupnenie primárnych prameňov v Middle Eastern Manuscripts Online 3: Arabic Manuscripts from the Hungarian Academy. Súčasťou je 200 rukopisov – spolu 300 diel – z rokov 1300 až 1900.

Nadväzuje na online kolekcie primárnych prameňov, časopisov, kníh a referenčné diela pre orientalistiku, islamistiku a blízkovýchodné štúdie vydavateľstva Bri­ll.

Více informací

Aktuálne publikácie od IMF: konferencia OSN o zmene klímy 6. 12. 2015 - International Monetary Fund

Zmena klímy, energia a environmentálna ekonomika sa spomínajú v súvislosti so stretnutím OSN v Paríži (COP21). IMF vydalo viacero publikácií s informáciami k tejto téme. Dostupné sú v IMF eLibrary vrátane:

 • Getting Energy Prices Right: From Principles to Practice
 • Fiscal Policy to Mitigate Climate Change
 • Implementing a US Carbon Tax vydaná v spolupráci s Routledge
 • Power Play: Energy and Manufacturing in North America
 • How Large Are Global Energy Subsidies? – working paper

Používatelia IMF eLibrary majú k novým knihám, výskumným štúdiám, časopisom a štatistikám automaticky prístup po ich vydaní. Rovnako ako mikrostránku Environment and Climate Policy venovanú environmentálnej politike. Materiály vyberajú odborníci z IMF.

Více informací

RSC: impact faktory, altmetrika, nové časopisy 6. 12. 2015 - Royal Society of Chemistry

Z prehľadu impact faktorov v 2014 Journal Citation Reports vyplýva, že 70 % časopisov RSC má vyšší impakt faktor než predchádzajúci rok.

 • Energy & Environmental Science – nárast o 32.5 % na 20.523. Je medzi hornými 5 % časopisov vo všetkých priradených kategóriách ISI.
 • Chemical Society Reviews (33.383), Catalysis Science & Technology (5.426) a Green Chemistry (8.020) s nárastom 9 – 17 %.
 • V hodnotení, prvýkrát ako samostatných titulov, majú Journal of Materials Chemistry A, B a C impact faktor vyšší než 4, Journal of Materials Chemistry A vyše 7.
 • Chemical Science, prvý open access časopis s vysokým impact faktorom, s nárastom o 7.1% na 9.211. Umiestnil sa 14 z 157 v ka­tegórii Chemistry, Multidisciplinary (top 10 %).

Počas roku 2015 rozšírilo RSC Publishing portfólio o časopisy:

Všetky nové časopisy sú voľne dostupné do 31. 12. 2017. Vyžiadajte si prístup pre vašu organizáciu.

Okrem obsahu RSC pridalo alternatívne ukazovatele čítanosti, zdieľania a citovanosti k článkom všetkých časopisov. Autori vďaka altmetrike môžu lepšie monitorovať, ako sú vnímané ich články v akademickej komunite aj mimo nej. Pozrite si ukážku.

Více informací