SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Music and Dance Online

Music and Dance Online

Producent: různí / Alexander Street
Partner: Alexander Street, Part of Clarivate
Typ: Plnotextové a multimediální databáze
Platforma: Alexander Street Online
URL: Homepage produktu / Product info
Obory: Hudební umění | Taneční umění 

Chcete vědět víc?
Pište a volejte, Jakub Petřík má odpovědi na všechny vaše dotazy.

Popis produktu

Music and Dance Online je největší on-line kolekce audio a video záznamů hudebních a tanečních představení a partitur chráněných autorskými právy.

Celkem obsahuje přes 12 miliónů hudebních nahrávek, více než 2500 hodin videa – baletních a operních představení a koncertů, 1,3 miliónů stran notových zápisů, přes 500 000 stran textů časopisů, příruček a archivních materiálů předních světových producentů.

Pokrývá klasickou hudbu, jazz, hudbu z Ameriky i celého světa. Součástí jsou databáze:

Referenční díla a encyklopedie

Audiokolekce

Videokolekce

Primární prameny

Partitury

Vlastnosti a nástroje pro uživatele a správce přístupu

  • Kontrolované slovníky a sémantické fazety
  • Sledování videí přes mobilní zařízení
  • Synchronizované, prohledávatelné přepisy textů ke každému videu
  • Vizuální obsahy pro rychlé prohlédnutí videa
  • Trvalé URL odkazy na citace a sdílení videí
  • Video přehrávač umožňuje knihovnám a pedagogům zpřístupnit video nahrávky ostatním uživatelům na zabezpečených webových stránkách přes e-learningové systémy a lokální katalogy
  • Uživatelé mohou vytvářet, komentovat a uspořádat klipy a vkládat odkazy na další obsah
  • A další

Soubor Music and Dance Online je průběžně aktualizován a dostupný formou předplatného pro akademické organizace a veřejné knihovny. Jednotlivé kolekce jsou dostupné i formou trvalého nákupu.

S obsahem a platformou se seznámíte přes volně dostupné vyhledávání a ukázky.

Část materiálů – recenzované časopisecké články, knihy, partitury, audio a video nahrávky – je dostupná přes open access portál Open Music Library. Chcete zpřístupnit vaši práci formou otevřeného přístupu? Spojte se s tvůrci.

Původní název – Complete Music & Dance Package: Academic.

Užitečné nástroje a materiály

Články

Manuály a uživatelská dokumentace

Propagační materiály

Materiály pro administrátory

Ostatní