SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Organic Syntheses

Organic Syntheses

Producent: Wiley-Blackwell
Partner: Wiley
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze
Platforma: Wiley Online Library
URL: Homepage produktu / Product info
Obory: Chemie 

Chcete vědět víc?
Pište a volejte, Filip Vojtášek má odpovědi na všechny vaše dotazy.

Popis produktu

Toto elektronické dílo obsahuje 77 svazků – ročníků – chemických reakcí významných pro organické chemiky. Editorem je Andrew S. Kende a Edward J. J. Grabowski. První svazek byl vydán v roce 1921 a celé dílo má v tištěné podobě 23 100 stránek a 5 500 reakcí vedle preparace je to i čištění a identifikace sloučeniny. U každé chemické databáze je prvořadá možnost vyhledávání reakcí anebo sloučenin. V tomto případě se Wiley spojil s firmou Accelrys a vybudoval systém Accelrys Oracle, který spolu s vyhledávacím strojem firmy Wiley Interscience umožňuje jak na PC, tak na Apple vyhledávat reakce a (sub)struktury. Kromě základních charakteristik každé reakce (látky, teplota, rozpouštedla, objemové poměry, výtěžek, katalyzátory) jsou k dispozici i popisy vlastností, spekter a event. i použité aparatury.

Online ISBN: 9780471264224; DOI: 10.1002/0471264229.

Užitečné nástroje a materiály

Manuály a uživatelská dokumentace

Materiály pro administrátory