SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » CABI Review

CABI Review

Producent: CABI Publishing
Partner: CABI Publishing
Typ: Plnotextové a multimediální databáze
Platforma: CAB Digital Library
URL: Homepage produktu / Product info
Obory: Environmentální vědy | Potravinářství a výživa | Veterinární lékařství | Zemědělství 

Chcete vědět víc?
Pište a volejte, Jakub Petřík má odpovědi na všechny vaše dotazy.

Popis produktu

CABI Publishing je dlouholetým uznávaným vydavatelem přehledových článků (review articles) pro obory jako je veterinární medicína, zemědělství, pěstování rostlin, výživa a potravinářství, přírodní zdroje a životní prostředí.

Tyto články do roku 2003 byly vydávány pouze v tištěné podobě, nyní jsou dostupné elektronicky. Všech více než 4 000 článků (2022/8) je recenzovaných, ročně přibude cca 60 nových přehledových článků v PDF formátu. Obsahově jsou pokryty oblasti: Agricultural biotechnology, Animal production, Animal breeding, Biological control, Crop production, Forestry, Grasslands, Nutrition (human and animal), Post harvest, Soils, Veterinary science.

Volně je přístupný seznam přehledových článků s jejich abstrakty. Jejich vyhledávání je možné podle ročníků nebo podle oborů.

CABI Reviews: Perspectives in Agriculture, Veterinary Science, Nutrition and Natural Resources zpřístupňuje články od roku 2004 po současnost. Články z let 1930 až 2003 jsou dostupné v CABI Reviews Archive.

Seznamte se s CABI Reviews přes volně dostupné vyhledávání a otevřené přehledové články.

Užitečné nástroje a materiály

Články

Manuály a uživatelská dokumentace

Propagační materiály

Materiály pro administrátory