SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

CABI a statistiky COUNTER 5 23. 6. 2021 - CABI Publishing

Vydavatelství CABI Publishing nově zpřístupnilo COUNTER 5 statistiky, které knihovníkům pomohou získat statistiky využití prostřednictvím 13 typů reportů. K dispozici jsou uživatelská data s retrospektivou od ledna 2021. Více informací viz Frequently Asked Questions (v tomto dokumentu jsou rovněž k dispozici podrobné informace k nastavení pro sběr SUSHI dat).

COUNTER je mezinárodní iniciativa, která usnadňuje zaznamenání a výměnu statistik využití online zdrojů. Nové statistické reporty jsou navrženy tak, aby byly přehlednější, flexibilnější a konzistentnější a umožnily zákazníkům vidět „hodnotu“ elektronických zdrojů, které mají dostupné formou předplatného. Více informací naleznete v COUNTER 5 guide nebo kontaktujte naši podporu.

Více informací

26. června nebudou dostupné služby ProQuest Ebook Central 22. 6. 2021 - ProQuest

Pozor, v sobotu 26. 6. proběhne plánovaná technická odstávka na platformě ProQuest Ebook Central, a to v době od 16 do 24 hod, kdy služba nebude pro uživatele dostupná. Mimo provoz bude také LibCentral pro knihovníky.

Předzásobte se odbornou literaturou a předem si stáhněte kapitoly či celé publikace z ProQuest Ebook Central, které během soboty budete potřebovat.

Detailní informace viz Support center.
Aktuální stav dostupnosti služeb ProQuest ověříte kdykoliv přes ProQuest Status page.

Více informací

Ovid rozšiřuje nabídku zdrojů pro ortopedii o OrthoEvidence 21. 6. 2021 - Wolters Kluwer - Ovid

Pro uživatele Ovid® je nově dostupná online služba OrthoEvidence, která je určena pro ortopedy, chirurgy, zdravotní sestry, rezidenty a studenty, kterým pomůže udržet si přehled o novinkách v oboru. OrthoEvidence shromažďuje výsledky výzkumu v ortopedii a oboru muskoskeletárních poruch a analyzuje články v časopisech a publikace z konferencí a syntetizuje je do snadno čitelných souhrnů nazývaných Advanced Clinical Evidence (ACE™) reports. Spolu s 6 000 souhrny z více než 600 lékařských časopisů zde mohou kliničtí lékaři a studenti medicíny najít podcasty s předními odborníky v ortopedické chirurgii, rozhovory s autory výzkumu, analytické články, příspěvky na blogu a newslettery.

Ovid je preferovaným poskytovatelem OrthoEvidence pro akademické a zdravotnické instituce z celého světa. Databáze nabízí:

Více informací

Platformy Ebook Central a ProQuest získaly nejvyšší ocenění ASPIRE za přístupnost svého obsahu 20. 6. 2021 - ProQuest

Uživatelská rozhraní ProQuest a ProQuest Ebook Central dosáhly 100 % skóre hodnocení ASPIRE Gold, protože se snaží v maximální míře o přístupnost obsahu i všech funkčností pro rozmanité skupiny uživatelů.

Platforma ProQuest umožňuje např.:

 • procházet web pouze pomocí klávesnice nebo softwaru pro rozpoznávání řeči
 • nahlas přečíst obsah webových stránek s pomocí čtečky obrazovky
 • pohybovat se v obsahu stránky pomocí nadpisů
 • získat přístup k plně prohledávatelným přepisům a titulkům u většiny video obsahu
 • na vyžádání získat textovou verzi textového obsahu založeného na obrázcích
 • prohlížet a manipulovat s obrázky pomocí ovládacích prvků přístupných z klávesnice
 • upravit barevný kontrast v nastavení prohlížeče
 • zvětšit si text až na 400 % s pomocí nástrojů prohlížeče, aniž by text přetekl mimo obrazovku.

Aktuální prohlášení o přístupnosti: ProQuest a ProQuest Ebook Central.

Accessibility mode lze v aplikaci Ebook Central zapnout, když máte vytvořen vlastní uživatelský účet a používáte čtečku obrazovky, jako je JAWS nebo VoiceOver. S pomocí čtečky si uživatelé se zrakovým postižením mohou „číst“ text na obrazovce a ovládat navigaci. Ukázka zde.

Pokud se chcete dozvědět více o ASPIRE, a jak byly hodnoceny jiné platformy a vydavatelé, navštivte ASPIRE.

Více informací

Tři nové časopisy RSC v režimu gold open access 19. 6. 2021 - Royal Society of Chemistry

Vydavatelství Royal Society of Chemistry představuje tři nové gold open access časopisy. Až do poloviny roku 2024 jsou autoři osvobozeni od poplatků za publikování (APC).

 • Digital Discovery – bude se zabývat aplikací strojového učení k řešení vědeckých problémů v chemii, biologii, fyzice, materiálových a biomedicínských vě­dách
 • Sensors & Diagnostics – pokryje interdisciplinární výzkum napříč více obory, s důrazem na koncepční pokrok ve všech aspektech výzkumu senzorů
 • Environmental Science: Advances – bude zahrnovat nejen chemii, ale také výzkum z jakékoli disciplíny související s vědami o životním prostředí

Royal Society of Chemistry (RSC) je nejstarší chemická společnost na světě. Kromě vydávání časopisů, knih a databází (přehled v našem katalogu), RSC podporuje také výuku chemie a aktualizuje bezplatnou databázi chemických struktur ChemSpider (open access).

Více informací

Digitální podoba Grove Music slaví 20 let! 29. 5. 2021 - Oxford University Press

Hudební referenční databáze Grove Music Online (GMO) byla spuštěna v roce 2001, v tištěné podobě vychází už od roku 1879. Obsahuje články k různým hudebním žánrům, články o skladatelích, životopisy, bibliografie, informace o interpretech a jejich diskografiích, popis nahrávacích technologií, dále publikace zaměřené na hudební nástroje, na jazzovou hudbu (The New Grove Dictionary of Jazz) a na operu (The New Grove Dictionary of Opera). Najdete zde také obrázky, hudební ukázky a odkazy na audio a video ukázky. Svým obsahem slouží jak pro vědecký výzkum, tak pro hudební nadšence z řad veřejnosti.

Online přístup do Grove Music Online si předplácí řada českých univerzit a veřejných knihoven v rámci projektu CzechElib. Od roku 2013 pracují editoři GMO na rozšíření obsahu, který se týká Jihovýhodní, Střední a Východní Evropy (včetně České republiky). Obsah celé GMO je průběžně aktualizován, pokud máte zájem stát se přispěvovatelem, přihlašte se prostřednictvím programu UpdateGMO.

Více informací

Vědci z ČR opět mezi oceněnými recenzenty časopisů IOP Publishing 28. 5. 2021 - IOP Publishing

Vydavatelství IOP Publishing (IOPP) jmenovalo vítěze Reviewer Awards za rok 2020, které jsou udělovány nejlepším recenzentům.

Mezi oceněnými jsou i vědci z českých univerzit a vědeckých institucí (MUNI, UK, UPOL, AV ČR, ČVUT, VUT, ČMI, ČZU, JČU, VŠE), kteří získali ocenění Outstanding Reviewer jako recenzenti těchto časopisů IOPP:

Online přístup do časopisů vydavatelství IOP Publishing (IOPP) si předplácí řada českých univerzit, ústavů AV ČR a Národní technická knihovna prostřednictvím projektu CzechElib. České výzkumné instituce se významně zapojují i do publikování odborných článků v těchto časopisech. Články, na nichž se autorsky podíleli vědci z ČR, najdete přímo v rozhraní IOPscience.

Více informací

Nepromeškejte zvýhodněnou nabídku na předplatné videokolekcí JoVE 22. 5. 2021 - MyJoVE Corp.

Při předplacení některé z osmi videokolekcí JoVE na rok 2022 získají univerzity bezplatný přístup do stejné videokolekce po zbytek roku 2021. Předplatné na rok 2022 je třeba v tomto případě potvrdit do 30. června 2021. Balíčky kombinují obsah z Journal of Visualized Experiments (JoVE), z databáze JoVE Education, která je určena pro výuku základů práce v laboratoři, dále z Encyclopedia of Experiments, z JoVE Core (videoučebnice) a z Lab Manual.

Nabízené balíčky:

 • JoVE Biological Sciences – biologie, biochemie, neurovědy, molekulární biologie, genetika
 • JoVE Biomedical Sciences & Clinical Medicine – viz výše, navíc výzkum rakoviny, medicína, imunologie a infekce, bioinženýrství
 • JoVE Brain & Behavior – psychologie, sociální psychologie, neurovědy, chování, biologie
 • JoVE Chemistry & Environment – chemie, biochemie, environmentál­ní vědy
 • JoVE Engineering & Physics – chemie, fyzika, bioinženýrství, další inženýrské obory
 • JoVE Research
 • JoVE Education
 • JoVE Unlimited

JoVE představil kolega Jakub Petřík během loňské konference miniINFORUM. Chcete-li si udělat představu o obsahu JoVE, podívejte se na open access videa nebo se přihlašte na některý z webinářů Weekly training webinars.

Mezi první předplatitele časopisu JoVE patřily univerzity Harvard a MIT, od roku 2008 je indexován v Pubmed. V časopise publikují také vědci z Česka a Slovenska. Obsah JoVE je volně dostupný až na úroveň abstraktu, videa jsou opatřena titulky v několika jazycích, a součástí jsou také protokoly. Pro předplatitele lze nastavit jak přístup přes IP adresy instituce, tak i vzdálený přístup. Videa lze snadno integrovat do výukových systémů, jako je např. Moodle nebo MS Teams. Pro vyučující jsou velkou pomocí Playlisty – předpřipravené seznamy videí pro konkrétní vyučovací předměty (biologie, chemie, laboratorní cvičení, klinická medicína, psychologie, neurovědy, environmentální vědy, technické obory, ad.). Tým JoVE nabízí vytvoření playlistů dle konkrétních požadavků univerzity (nejčastěji na základě dodání studijních plánů/sylabů). Knihovníci uvítají MARC záznamy a statistiky využití.

Průzkumy ukázaly, že studenti si vedli v testech významně lépe, pokud vedle klasického mluveného výkladu následně zhlédli také edukační videa z JoVE. V mnoha případech JoVE významně šetří také čas a peníze vědců v laboratořích.

V letošním roce vyhlásil JoVE soutěž o ceny pro knihovníky, pedagogy i vědce.

Bližší informace k předplatnému Vám podají Jakub Petřík nebo Miriam Suchoňová.

Více informací

Oceněné články z časopisů pro stavebnictví za rok 2021 volně k dispozici 19. 5. 2021 - ICE Publishing

Každoročně jsou udělovány ICE Publishing Awards autorům nejlepších článků, které jsou publikovány v některém z odborných časopisů, které vydává ICE – Institution of Civil Engineers.

Všech 41 oceněných článků za rok 2021 je volně k dispozici online.

ICE Virtual Library je největší kolekce publikací pro stavební inženýrství s impaktovanými časopisy, jako jsou Proceedings of the ICE – Civil Engineering, který vychází od r. 1836, dále Géotechnique, Magazine of Concrete Research nebo Structures and Buildings. Kromě časopisů zde vychází také průmyslové standardy, manuály, ověřené postupy (best practice), technické specifikace, projektová dokumentace, zprávy o nejnovějším výzkumu, příručky, učebnice, sborníky a případové studie. Publikují zde jak akademici, tak odborníci z praxe.

Má-li Vaše instituce zájem o předplatné některého z časopisů ICE, kontaktujte Janu Machonskou nebo Miriam Suchoňovú.

Více informací