SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

Cold War Eastern Europe II - krajiny východného bloku v rokoch 1961 až 1966 1. 10. 2018 - Taylor & Francis Group, an Informa business

Druhý modul Cold War Eastern Europe sprístupňuje online tisíce spisov z rokov 1961 až 1966 politického oddelenia U.K. Foreign Office, ktoré bolo zodpovedné za hlásenia o Sovietskom zväze a socialistických štátoch východnej a strednej Európy počas studenej vojny. Databáza umožňuje komparatívne štúdium trendov v celom regióne alebo hĺbkovú analýzu jednotlivých krajín.

Obsahuje 263 447 strán zdigitalizovaných dokumentov, zastúpené sú napr. udalosti:

 • let do vesmíru Jurija Gagarina
 • budovanie Berlínskeho múru
 • demonštrácia sily americkej a sovietskej armády v Berlíne na Checkpoint Charlie v r. 1961
 • detonácia sovietskej Cár-bomby
 • zatknutie Olega Peňkovského
 • reč Johna F. Kennedyho "Ich bin ein Berliner”
 • podpis Zmluvy o čiastočnom zákaze jadrových skúšok v r. 1963
 • odvolanie Nikitu Chruščovova a nástup Leonida Brežneva ako generálneho sekretára Komunistickej stray Sovietskeho zväzu
 • decentralizácia sovietskeho hospodárstva/e­konomiky
 • vietnamská vojna
 • čínsko-sovietsky rozchod

Více informací

Prečítajte si: Redefinovanie kilogramu a ďalších jednotiek SI 27. 9. 2018 - IOP Publishing

V edícii Physics World Discovery vydavateľstva Institute of Physics vyšla voľne dostupná e-kniha Redefining the Kilogram and Other SI Units. Autorom je Stephan Schlamminger. V edícii vychádzajú e-knihy, ktoré slúžia ako štartovací bod k aktuálnym témam z fyziky od popredných aj mladých vedcov od temného vesmíru po kvantitatívne financie a od antihmoty po liečbu protónovými lúčmi.

Najnovšia kniha sa venuje jednotkám fyzikálnych veličín, ktoré sú základom merania vo vede, technike a bežnom živote, najmä kilogramu. Je poslednou jednotkou SI definovanou pomocou artefaktu, ktorý je v čase nestály, a nie fyzikálnou definíciou podľa nemenných vlastností prírody. Dočítate sa o plánovanom redefinovaní, ktoré mení podstatu základných jednotiek podľa poznatkov kvantovej metrológie.

Všetky e-knihy z edície Physics World Discovery si môžete zdarma prečítať, stiahnuť vo formáte PDF, Kindle alebo ePub. Chcete zaradiť e-knihy IOP do vášho lokálneho katalógu? Tu sú k dispozícii záznamy MARC. Z ostatných e-kníh IOP v kolekciách AAS-IOP Astronomy, Expanding Physics a Concise Physics sú voľne dostupné prvé kapitoly. Celé kolekcie sú dostupné formou trvalého nákupu.

Pokiaľ máte prístup v internetovej sieti vašej organizácie ku Knovel Library, prečítajte si napr.:

ProQuest Ebook Central pohľadajte „metrology“, frázu „international system of units“ alebo v rozšírenom vyhľadávaní napíšete v poli BISAC Subject Heading „measurement“ alebo „measures“. V ProQuest Central nájdete články, dizertačné práce a ďalšie publikácie na túto tému, keď v jednoduchom vyhľadávaní zadáte „metrology“, „international system of units“ alebo v pokročilom vyhľadávaní použijete ako predmetové heslo metrology a weights & measures.

Více informací

Noviny ako významný zdroj pre vedcov? 25. 9. 2018 - ProQuest

Nie je prekvapujúce, že noviny sú jedným z významných zdrojov pre výskum v spoločenských vedách a umení. Nečakané je, keď sú noviny často citovaným zdrojom vo vedeckých článkoch z odboru ako je verejné zdravotníctvo.

Štúdia The Scholarly Impacts of Newspapers ukázala, ako často vedci využívajú noviny vo svojich vedeckých prácach a rozsiahly vplyv citácií novín vo vedeckých časopisoch. Autorom je Eric T. Meyer, ktorý v čase prieskumu pôsobil ako profesor sociálnej informatiky na Oxford Internet Institute. Vznikla v spolupráci spoločnosti ProQuest.

Skúmal, ako často štyri veľké denníky – The New York Times (ďalšie vydania), The Washington Post, The Wall Street Journal a The Guardian – boli citované vo vedeckých časopisoch v r. 2000 až 2017. Z analýzy vyplynulo, že vedci využívajú noviny v stále väčšej miere. Novinové články sú citované v každom vednom odbore a vedcami po celom svete.

Pozrite si prezentáciu, prečítajte si súhrn alebo celú prípadovú štúdiu. V článku na blogu ProQuest sa dozviete, prečo sú The New York Times hodnotným zdrojom pre výskum verejného zdravia.

Odkazy vydavateľstiev a publikácií slúžia používateľom s aktívnym prístupomNewsstream Global, ktorá je súčasťou ProQuest Central. Vedú priamo k úplným textom, pokiaľ ste v internetovej sieti vašej organizácie alebo využívate vzdialený prístup.

Více informací

ProQuest Central: čo je nové za prvý polrok 2018 22. 9. 2018 - ProQuest LLC

Počas prvého polroku 2018 do ProQuest Central a prémiových kolekcií pribudli vedecké časopisy:

Ďalej úplné texty publikácií:

Prehľady pre jednotlivé odbory:

Odkazy vydavateľstiev a publikácií slúžia používateľom s aktívnym prístupom k ProQuest Central, prémiovým kolekciám a odborovým databázam. Vedú priamo do služby ProQuest, pokiaľ ste v internetovej sieti vašej organizácie alebo využívate vzdialený prístup.

Hodil by sa vám celý zoznam titulov? Chcete dohodnúť školenie u vás alebo online? Kontaktujte Luciu Poledníkovú.

Více informací

Prvý polrok v ekonomických databázach ProQuest 19. 9. 2018 - ProQuest LLC

Počas prvého polroku 2018 do ekonomických databáz, ktoré sú súčasťou ProQuest Central alebo Business Premium Collection pribudli úplné texty vedeckých časopisov:

Ďalej obchodné časopisy a priemyselné publikácie:

Od septembra nebudú aktualizované ekonomické analýzy od Oxford Analytica. Podobné analýzy hospodárskych a geopolitických zmien poskytuje viacero publikácií v databázach ABI:

 • EIU Viewswire s denne aktualizovanými kritickými analýzami 205 krajín
 • The Economist s rozsiahlymi článkami na medzinárodné dianie, politiku, obchod, financie, vedu, technológie a súvislosti medzi nimi.
 • BMI Risk Reports štvrťročné správy a SWOT analýzy rizík v jednotlivých krajinách od Business Monitor International – zastúpené sú politika, operational, hospodárstvo a kriminalita
 • Weekly Economic Briefings a ekonomické predpovede pre 169 krajín od Oxford Economics
 • onedlho aj Charting Economy s graficky zobrazenými informáciami o ekonomikách 100 krajín

Odkazy vydavateľstiev a publikácií slúžia používateľom s aktívnym prístupom k ProQuest Central, prémiovej kolekcii a odborovým databázam. Vedú priamo do služby ProQuest, pokiaľ ste v internetovej sieti vašej organizácie alebo využívate vzdialený prístup.

Hodil by sa vám celý zoznam titulov? Chcete dohodnúť školenie u vás alebo online? Kontaktujte Luciu Poledníkovú.

Více informací

Najväčšia encyklopédia komparatívneho práva dostupná online 17. 9. 2018 - Brill

Po prvýkrát online dostupná International Encyclopedia of Comparative Law umožňuje vyhľadávanie vo všetkých textoch encyklopédie vydaných za vyše tri desaťročia. Slúži ako rozsiahle systematické medzinárodné kompendium komparatívneho práva. Súčasťou sú podrobné popisy právnych systémov vyše 150 štátov, ale najmä porovnávacie analýzy hlavných otázok občianskeho a obchodného práva z medzinárodnej perspektívy.

Pôvodné tlačené vydanie obsahuje 17 zväzkov rozdelených do 6 až 20 kapitol. Toto mohutné dielo je výsledkom práce stoviek právnikov a vedcov z celého sveta.

S obsahom encyklopédie sa zoznámite cez voľne dostupné vyhľadávanie.

Více informací

Knovel: zapojte sa do súťaže pre študentov vysokých škôl 12. 9. 2018 - Elsevier | Knovel

Jesenná súťaž Engineering Academic Challenge určená študentom vysokých škôl, ktoré majú prístup ku Knovel Library potrvá päť týždňov do 14. októbra 2018. Každý pondelok bude zverejnená jedna „výzva“ a do ďalšieho pondelka možno odpovedať.

Tvorcovia vychádzajú z amerického programu National Academy of Engineering Grand Challenges na rozvoj inžinierskych zručností. Úlohy sú postavené na problémoch z praxe. Otázky sú z piatich interdiscipli­nárnych tematických okruhov:

 • Engineer the Tools of Scientific Discovery
 • Restore and Improve Urban Infrastructure
 • Provide Access to Clean Water
 • Engineer Virtual Reality
 • Engineer Better Robots

Podmienkou účasti je predchádzajúca registrácia, či už ste študent, pedagóg alebo knihovník. Podrobnosti o súťaži nájdete v otázkach a odpovediach.

Pre knihovníkov a pedagógov je pripravený:

Prajeme veľa zdaru všetkým študentom z českých a slovenských vysokých škôl!

Více informací

Vydavateľstvá Ferdinand Schӧningh, Wilhelm Fink Verlag a mentis súčasťou Brill 11. 9. 2018 - Brill

Vydavateľstvo Brill dokončilo akvizíciu troch nemeckých vydavateľstiev:

 • Verlag Ferdinand Schӧningh – sa špecializuje na históriu, katolícku teológiu, pedagogiku, lingvistiku a literárne vedy. Napr. Handbook of the History of Religion, Handbook of Pedagogy a monografie o starovekých dejinách, dejinách synód, moderných dejinách, národnom socializme a násilí a páchateľoch.
 • Wilhelm Fink Verlag od roku 1962 vydávalo diela z filológie, neskôr aj filozofie, umenia, kultúrnych a mediálnych štúdií, vrátane súhrnného diela Johana Huizinga, Susan Taubes a Friedricha Kittlera.
 • mentis – od svojho vzniku v roku 1998 vydáva najmä analytickú filozofiu a filozofiu myslenia a emócií, vrátane filozofie jazyka, logiku, etiku, lekársku etiku a filozofiu umenia. Hlavnými edíciami sú Perspectives of Analytical Philosophy a ethica, z publikácií dvojjazyčná ročenka Logical Analysis and History of Philosophy. Literárnu teóriu a biopoetika vydáva v edíciách Explicatio a Poetogenesis.

Elektronické knihy sú dostupné na platforme Brill formou trvalého nákupu jednotlivo alebo ako kolekcia Schöningh and Fink Social Sciences E-Books Online, Collection 2007–2017.

Více informací

Výskum Svetovej obchodnej organizácie online na jednom mieste 10. 9. 2018 - OECD Publishing

WTO iLibrary sprístupňuje po prvýkrát na jednom mieste všetky ťažiskové výskumné materiály Svetovej obchodnej organizácie o globálnom obchodovaní. Začína s 650 e-knihami, 8370 kapitolami, 225 výskumnými správami a 3 databázami, vrátane najnovších Annual Report 2018 a World Trade Statistical Review 2018. Rozdelené sú podľa štátov a do tém.

Zoznámte sa s obsahom cez voľne dostupné vyhľadávanie.

Více informací