SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

Prázdninové čtení a webináře 7. 8. 2019 - Albertina icome Praha

I během prázdnin se ve světě informačních zdrojů stále něco děje, krátký souhrn Vám zasíláme v našich letních e-novinkách. Srpen bude bohatý také na webináře představující referenční zdroje nebo seznamující s pokročilými technikami vyhledávání, s propagací elektronických knih nebo jak může začínajícím vědcům pomoci vědecké recenzování jejich článků.

Více informací

Nejnovější verze Science of Synthesis 4.14 6. 8. 2019 - Thieme Publishing Group

Vydavatelství Thieme představilo nejnovější online verzi Science of Synthesis (SOS) 4.14, která je uznávanou referenční příručkou poskytující přístup k ověřeným informacím o organických syntetických metodách. Online verze 4.14 přináší nejnovější poznatky o katalýze zlata, amidech lithia, isochinolinech, ad. Související obsah lze nyní vyhledat prostřednictvím odkazů v rámci vyhledávače SynOne.

Science of Synthesis je průběžně aktualizována, každý svazek je editován týmem odborníků, kteří dodržují přísná a jasně stanovená kritéria pro výběr metod a průběžně sledují nejnovější literaturu. Tento zavedený postup zaručuje, že informace v SOS vždy odráží současný stav poznání.

Více informací

Periodicals Index Online zdvojnásobí počet záznamů 6. 8. 2019 - ProQuest

V průběhu roku 2019 bude do databáze Periodicals Index Online (PIO) přidáno 25 milionů záznamů, a v podstatě se tak tedy zdvojnásobí její obsah. PIO zpřístupňuje archivní bibliografii vědeckých periodik ve všech oblastech humanitních a sociálních věd mezi roky 1665 a 1995.

V současné době PIO indexuje více než 7 000 časopisů, které zahrnují 24 milionů citací článků a pokrývají tři století a 37 klíčových témat. Rozsah je mezinárodní, obsah je indexován v 60 jazycích a dialektech.

Více informací

Unikátní kolekce memoárů členů Královské společnosti od roku 2020 zdarma 6. 8. 2019 - Royal Society Publishing

Od roku 2020 zpřístupní vydavatelství Royal Society Publishing svůj časopis Biographical Memoirs v online podobě zdarma.

Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society je unikátní kompilace memoárů oslavujících životy a vědecké úspěchy členů Královské společnosti, která začala krátké nekrology vydávat v roce 1830. Jedná se o důležitý zdroj informací pro všechny, kdo se zabývají historií vědy. Vychází 2× ročně. Volně k dispozici jsou už nyní např. životopisy Alberta Einsteina, Stephena Hawkinga, Dorothy Hodgkinové, Sira Alana Parkese, Alana Turinga, Dame Miriam Rothschildové, ad., z českých vědců pak např. Jaroslava Heyrovského nebo Karla Františka Weisnera.

Více informací

Novinky OECD 5. 8. 2019 - OECD Publishing

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) připravuje nové studie, které lze přes AiP/AiB získat v elektronické podobě:

Více informací

Všechno nejlepší k narozeninám, Wall Street Journal! 5. 8. 2019 - ProQuest

V červenci 2019 si deník Wall Street Journal připomněl 130 let své existence. Podle šéfredaktora Matta Murraye byl The Wall Street Journal založen jako „… čtyřstránkové odpolední noviny určené k naplnění rostoucí potřeby objektivních obchodních a finančních zpráv …“.
Společnost ProQuest na základě spolupráce s vydavatelstvím Dow Jones poskytuje knihovnám přístup nejen k celému archivu The Wall Street Journal, ale také ke klíčovým zdrojům, jako je WSJ.com, Dow Jones Institutional Newswire, WSJ Pro newsletters a k archivům řady titulů, které již nejsou publikovány. Tento obsah je k dispozici v mnoha různých formátech, aktuální ročníky jsou např. součástí produktů ABI/INFORM a ProQuest Central.

Podle nedávné studie provedené dr. Ericem T. Meyerem je zřejmý nárůst využití novin jako The Wall Street Journal ve výzkumu (dle počtu publikovaných vědeckých článků, které citují novinové články). Jak se dalo očekávat, Meyerova studie uvádí, že citace z The Wall Street Journal se obecně objevují ve vědeckých článcích se zaměřením na obchod, finance a management. Je zajímavé, že uživatelé WSJ pocházejí z celého světa. K dispozici je souhrn studie, i kompletní zpráva.

Více informací

Specializovaný online portál s klíčovými publikacemi pro psychiatrii 31. 7. 2019 - Wolters Kluwer - Ovid

Vydavatelství Lippincott Williams & Wilkins představilo nový specializovaný online portál LWW Health Library: Psychiatry, kde jsou především rezidentům (lékaři v tréninku) a vyučujícím k dispozici na jednom místě klíčové odborné publikace, videa, obrázky a kvízy z oboru psychiatrie.

Portál nabízí:

 • 14 publikací, které jsou průběžně aktualizovány – např. ASAM’s Essentials of Addiction Medicine, Kaplan & Sadock’s Synopsis of Psychiatry, Kaplan & Sadock’s Handbook of Psychiatric Drug Treatment, Lewis’s Child & Adolescent Psychiatry, ad.
 • přes 1 600 otázek, které se dají využít ve výuce, při přípravě na písemné i ústní zkoušky a v dalším vzdělávání
 • více než 80 videí
 • možnost stahování obrázků přímo do PowerPointu
 • responzivní design rozezná zařízení, ze kterého uživatel přistupuje na portál, a přizpůsobí se PC i mobilnímu zařízení
 • multimédia jako videa a kvízy se dají používat na počítači i přes zařízení s operačním systémem iOS
 • možnost vytvoření osobního účtu pro vzdálený přístup, tisk/stahování kapitol, zasílání novinek (alertů)
 • Ovid Medline search widget – integrované vyhledávání relevatních článků v databázi Medline

Pro další informace/zkušební přístup kontaktujte Janu Machonskou (ČR) nebo Miriam Suchoňovú (SR).

Více informací

International Journal of Jungian Studies na platforme Brill 30. 7. 2019 - Brill

Od 11. ročníku vydáva oficiálny časopis International Association for Jungian Studies – International Journal of Jungian Studies (IJJS) – vydavateľstvo Bri­ll.

Zameraný je na jungiánsku teóriu a prax:

 • analytické psychologické témy z akademického, klinického, symbolického, kultúrneho a medzikultúrneho hľadiska
 • porovnávací jungiánsky výskum vo vzťahu k iným psychoanalytickým a psychoterapeu­tickým témam
 • styčné plochy medzi jungiánskymi štúdiami a inými akademickými disciplínami

Na platforme Brill je časopis dostupný od prvého ročníku. .

Více informací

Záznamy v otvorenej Stem Cell Evidence rozšírené o PICO 27. 7. 2019 - Evidentia Publishing

Záznamy v open access databáze Stem Cell Evidence sú rozšírené o PICO Summaries. Pomáhajú ľahšie určiť publikácie, ktoré zodpovedajú zameraniu vášho vyhľadávania. Každé zhrnutie PICO je vo formáte – Population (pacient), Intervention (intervencia), Comparison (porovnanie) a Outcomes (výsledky).

Databáza Stem Cell Evidence poskytuje ľahký prístup k informáciám založeným na dôkazoch, ktoré sa týkajú transplantácie hematopoetických kmeňových buniek. Vytvára ju NHS Blood and Transplant Systematic Review Initiative s finančnou podporou štyroch britských krvných služieb a výskumného centra Oxford Biomedical Research Center.

Pozrite si top články s PICO Summary: Inferior Outcomes with Cyclosporine and Mycophenolate mofetil after Myeloablative Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation, ďalšie z júna a júla 2019.

Více informací

BBC Horizon a CNN Video na platforme Alexander Street Video 25. 7. 2019 - Alexander Street, a ProQuest Company

ProQuest predstavil dve kolekcie dokumentárnych filmov televíznych spoločností BBC a CNN. Pomáhajú obohatiť prednášky a zapojiť študentov.

Po BBC Landmark Video sprístupnil ProQuest na platforme Alexander Street dokumentárnu sériu BBC Horizon. Zameriava sa na prírodné vedy, najmä astronómiu, fyziku, životné prostredie, matematiku, ale aj zdravie a technológie. Kolekcia začína so 156 videami, ďalšie epizódy budú postupne pribúdať. Vyše polovica z nich je dostupná len od ProQuestu.

Úplne prvýkrát je pre inštitúcie dostupná séria špeciálnych programov CNN zameraných na obchod, ekonómiu, technológie, environmentálne štúdia, zdravie, ženské štúdia a ľudské práva. Kolekcia začína so 450 videami.

Obe kolekcie sú dostupné pre akademické inštitúcie a verejné knižnice samostatne alebo ako súčasť Academic Video Online. Dobrá správa pre inštitúcie s prístupom k Academic Video Online, prístup máte automaticky rozšírený.

Více informací