SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

Zajistíme vám přístup k e-knihám, které již máte v tištěné podobě 20. 8. 2021 - ProQuest

Šetřte místo na regálech a nabídněte vašim uživatelům snadný přístup k nejžádanějším titulům online! ProQuest nabízí u knižních titulů vybraných vydavatelství, které již vaše knihovna vlastní v tištěné podobě, slevu na online verzi. 50% slevu můžete získat v průběhu celého roku až do 31. 12. 2021.

Aktuálně se nabídka týká produkce 60 vydavatelů nap­ř.

 • American Mathematical Society
 • Bloomsbury Publishing
 • Human Kinetics
 • IGI Global
 • John Benjamins
 • Peter Lang Publishing
 • World Scientific & Imperial College Press
 • a další

E-knihy budete mít dostupné na platformě ProQuest Ebook Central. Stačí zaslat seznam tištěných knih z vašeho katalogu, připravíme pro vás ceník jejich e-verzí. Pro bližší informace kontaktujte Filipa Vojtáška nebo Miriam Suchoňovú.

Více informací

ProQuest One Business vylepšuje rozhraní i obsah, a boduje v recenzi 17. 8. 2021 - ProQuest

Po úspěchu Company Overviews, které studentům pomáhají najít a rychle prohledat obsah (články, e-knihy, videa, reporty, zpravodajství, ad.) týkající se téměř 4 000 světových společností, jsou nyní v databázi ProQuest One Busines nově k dispozici Industry Overviews pro 119 průmyslových segmentů NAICS – ukázka.

Od ledna přibylo do ProQuest One Business téměř 400 nových elektronických knih, např. z vydavatelství Emerald, Sage nebo Business Expert Press, a 500 nových plnotextových publikací, včetně 70 odborných časopisů, obchodních případů z MIT, Darden a IE Business Schools, videí z Economist Intelligence Unit nebo ekonomického zpravodajství z The Conversation a Dow Jones’ Private Equity News. V letošním roce se ještě uživatelé dočkají vizuálního prohlížení Industry Overviews a jednoduššího přístupu k informacím o fúzích a akvizicích a k analytickým zprávám JP Morgan.

Charleston Advisor v aktuální recenzi ohodnotil ProQuest One Business známkou 4.75 (z 5.0).

Více informací

Časopisy pro neurochirurgii zpět u Ovidu 16. 8. 2021 - Wolters Kluwer - Ovid

Vydavatel Wolters Kluwer obnovil spolupráci s Congress of Neurological Surgeons (CNS), přední organizací zaměřenou na rozvoj neurochirurgie prostřednictvím vzdělávání a inovací. Od ledna 2022 bude Wolters Kluwer vydávat tři odborné lékařské časopisy z portfolia CNS, včetně vlajkové publikace Neurosurgery, jednoho z nejcitovanějších neurochirurgických časopisů na světě:

 • Neurosurgery – publikuje špičkový výzkum v oblasti klinické a experimentální neurochirurgie zahrnující nejnovější vývoj v oblasti vědy, technologií a medicíny a je považován za nejkomplexnější zdroj informací v oblasti neurochirurgie.
 • Operative Neurosurgery – poskytuje praktické pokyny včetně operačních postupů, anatomie, instrumentária, přístrojů a technologií.
 • Neurosurgery Open – OA časopis, vychází pouze online a poskytuje prostor pro publikování vědeckých článků zabývajících se klinickou neurochirurgií a experimentální neurochirurgií, jako jsou případové studie, kazuistiky a další informace zajímavé pro neurochirurgy.

Rozhraní Ovid umožňuje uživatelům nastavit automatické zasílání upozornění na nová čísla a články, export záznamů do citačních manažerů, uložení/tisk/o­deslání výsledků vyhledávání, a sledování statistik ve formátu COUNTER. Časopisy CNS je samozřejmě možné prohledávat společně s dalšími časopisy a databázemi, které máte přes Ovid dostupné.

Pro další informace k předplatnému kontaktujte Janu Machonskou nebo Miriam Suchoňovú.

Více informací

Co přibylo do kolekce Oxford Handbooks Online? 13. 8. 2021 - Oxford University Press

Do Oxford Handbooks přibylo v průběhu července 7 nových titulů a 214 kapitol v různých předmětových kategoriích:

S obsahem Oxford Handbooks se můžete seznámit prostřednictvím volně dostupného vyhledávání, abstraktů a vybraných vědeckých esejí a OA publikace. Každá příručka seznamuje s tématem, zkoumá hlavní problémy a významné diskuze, kriticky nahlíží na bádání v daném vědním oboru s výhledem na možný další vývoj.

E-knihy z kolekcí Oxford Handbooks lze zakoupit i jednotlivě, s přístupem natrvalo, v neomezené licenci a bez ročního poplatku za platformu. Další možností, jak Oxford Handbooks získat do svého fondu, je předplatné jednotlivých kolekcí nebo akvizice založená na zájmu uživatelů (EBA).

Pro bližší informace o možnostech pořízení kontaktujte Filipa Vojtáška (ČR) nebo Miriam Suchoňovú (SR).

Více informací

Novinka: Writefull Paraphraser 12. 8. 2021 - Digital Science | Writefull

Služba Writefull i nadále rozšiřuje svůj arzenál nástrojů. Po Title Generator byl představen nástroj založený na umělé inteligenci, který dokáže parafrázovat jakoukoliv větu – Writefull Paraphraser. Už se nemusíte trápit s vymýšlením správných slov. Zadejte větu a tento nástroj Vám nabídne sadu parafrází, a to dokonce ve třech úrovních (Low – Medium – High).

Jak to funguje

Nástroj Writefull Paraphraser využívá vlastní model hlubokého učení (AI), který zpracovává význam slov ve větě a nabídne několik nových vět, které mají stejný nebo velmi podobný význam. Na rozdíl od jiných nástrojů používá Writefull Paraphraser model, který je schopen vytvořit tři úrovně parafrázování – nízká úroveň provádí malé změny, například nahrazení jednotlivých slov, zatímco vysoká úroveň přepisuje celé fráze. Vyzkoušejte si Writefull Paraphraser!

K čemu slouží

Všichni se někdy zasekneme při psaní těžkopádných frází nebo nadužívaných konstrukcí. Nástroj Writefull Paraphraser vám pomůže najít nové způsoby vyjádření myšlenek. Nejenže vám to pomůže zrychlit psaní a přidat do vět variabilitu – také vám to umožní zlepšit vaši dovednost psaní!

A k čemu neslouží

Tento nástroj není určen k tomu, aby napomáhal plagiátorství! Vývojáři Writefull Paraphraser důrazně nedoporučují používat nástroj k parafrázování vět jiných autorů.

Nástroj Writefull Paraphraser také není určen k jazykové kontrole, naopak zkomolené věty pro něj budou představovat překážku. Pro korekturu textu v angličtině doporučujeme některý z (placených) nástrojů, např. Writefull for Word nebo Writefull for Overleaf.

Máte-li další nápady, jak by bylo možné využít umělou inteligenci pro psaní odborných textů, napište na support@writefull.com!

Více informací

Jak uživatelé vyhledávají a přistupují k odborným online zdrojům - srovnání z let 2005 až 2021 10. 8. 2021 - UKSG

How Readers Discover Content in Scholarly Publications (2021) je nejnovější report identifikující trendy v chování uživatelů při vyhledávání odborných informací (online články, knihy, videa). Uskutečnil se s podporou předních vydavatelů a zanalyzoval odpovědi od více než 15 000 lidí, kteří pracují a studují v různých sektorech, oborech a regionech.

Nově získaná data jsou porovnávána i s průzkumy uskutečněnými v letech 2018, 2015, 2012, 2008 a 2005.

Některé poznatky vyplývající z výsledků průzkumu:

 • z hlediska celkového trendu jsou abstraktové databáze (A&I) stále nejdůležitějším vyhledávacím nástrojem pro lidi v zemích s vysokými příjmy, kteří pracují v oblasti věd o živé přírodě (pravděpodobně díky PubMedu). To platí trvale od roku 2005. Především lékaři jsou stále velmi vázáni na abstraktové databáze a cení si A&I podstatně více než Google Scholar, zatímco akademici hodnotí Google Scholar za stejně důležitý, ne-li důležitější než A&I (strana 9, 17)
 • Google Scholar je zdaleka nejdůležitějším vyhledávacím nástrojem pro lidi pracující a studující v široké oblasti humanitních a společenských věd. Knihovna je pro tuto skupinu lidí stále mnohem důležitější než pro vědce z oborů STEM (Scientific, Technical, Engineering), ale postupem času se její význam snižuje (strana 14,15)
 • význam sociálních a profesních sítí výrazně vzrostl, pomalejší růst zaznamenala oproti jiným částem světa pouze Severní Amerika. Portály vydavatelů a odborných společností jsou jako zdroj informací pro vyhledávání důležitější než v roce 2018, což je možná důsledek marketingových aktivit vydavatelů (strana 9)
 • fyzici si cení repozitářů preprintů jako zdroje pro vyhledávání podstatně více než abstraktových databází. Lidé z oboru chemie a inženýrství/techno­logie si více cení webových stránek vydavatelů jako zdroje informací pro vyhledávání než lidé z jiných oborů (strana 15)
 • Google Scholar je i nadále dominantním vyhledávačem používaným pro vyhledávání časopisů v USA a ve většině evropských zemí. Je také nejoblíbenějším vyhledávačem pro vyhledávání časopisů v Číně, ačkoli popularita Baidu stále roste (strana 24)
 • uživatelé aktivně vyhledávají články s otevřeným přístupem a není překvapivé, že na to má vliv bohatství jejich země. Lidé v chudších zemích aktivně vyhledávají OA obsah více než lidé v bohatších zemích. Lidé v korporátním sektoru vyhledávají OA obsah častěji než jejich protějšky v akademickém a medicínském sektoru
 • zhruba ve 45 % případů lidé zahájí vyhledávání zadáním rešeršního dotazu. Přibližně 55 % lidí však nalezlo článek, který potřebovali, jinými způsoby, např. pomocí odkazů na sociálních sítích, v e-mailu, alertech nebo při procházení dalších zdrojů (strana 25)
 • pouze přibližně třetina lidí pracujících a studujících v oblasti STEM se dostane k akademickým videím prostřednictvím vyhledávání. Každé páté video je zhlédnuto jako součást článku v časopise (strana 28)
 • související články (related articles) zůstávají nejoblíbenější funkcí webových stránek vydavatelů, naopak snížení popularity zaznamenalo zasílání obsahu nového čísla na e-mail (strana 35)

Report byl publikován pod licencí CC BY NC, podpůrná data byla volně zpřístupněna a jsou k dispozici prostřednictvím služby Figshare.

Více informací

Seznamte se - BMJ Medicine, nový multidisciplinární časopis 9. 8. 2021 - BMJ Publishing Group

Vydavatelství BMJ pokračuje v podpoře otevřeného přístupu v oblasti lékařského výzkumu prostřednictvím nového multioborového časopisu BMJ Medicine.

Časopis, který je úzce spjat s vlajkovým časopisem The BMJ, bude plně spuštěn v říjnu 2021, poskytne důležitý prostor pro multidisciplinární diskuse a debaty. Bude zajímat čtenáře po celém světě a bude přejímat stejné hodnoty, vysoké redakční standardy a skvělý servis pro autory, kterými je The BMJ proslulý.

BMJ Medicine bude rovněž publikovat články o aktuálních otázkách statistických a výzkumných metod a reportingu a také podrobné odborné přehledy, které se zaměří na mechanismy onemocnění a nejnovější diagnostické a terapeutické pokroky. Šéfredaktorkou je Dr. Sophie Cook.

Více o časopise se dozvíte v editorialu zveřejněném v časopise The BMJ: Introducing BMJ Medicine.

Více informací

McGraw-Hill Medical: knižné novinky 6. 8. 2021 - McGraw-Hill Professional

Do AccessMedicine pribudli:

Viacero noviniek je v kolekcii AccessPharmacy:

Do špecializovaných kolekciách pribudli:

Vo voľne dostupnom S2D: The Symptom to Diagnosis Podcast v AccessMedicine si môžete vypočuť nové epizódy Joint Pain, Hypotension a Fatigue.

Chcete dohodnúť online školenie v češtine alebo slovenčine? Uvažujete o predplatnom pre vašu inštitúciu? Napíšte Jane Machonskej (ČR) alebo Lucii Poledníkovej (SR).

Více informací

Představujeme Oxford Journals Collection na rok 2022 6. 8. 2021 - Oxford University Press

Nahlédněte do připravovaných časopiseckých kolekcí Oxford University Press na rok 2022. Součástí hlavní kolekce bude 366 časopisů s retrospektivou od roku 1996, z toho více než 70 % impaktovaných. Do kolekce přibydou 4 nové časopisy:

 • Life Sciences – STEM Cells (bude i součástí Medicine Collection)
 • Medicine Collection – Clinical and Experimental Immunology, Modern Rheumatology (e-only), Modern Rheumatology Case Reports
 • OA časopisy – Policy and Society, Stem Cells Translational Medicine, The Oncologist, Horticulture Research a PNAS Nexus

Ve všech předmětových kolekcích (Medicine, Life Sciences, Social Sciences, Humanities, Law, Mathematics & Physical Sciences) publikují laureáti Nobelovy ceny. Šest časopisů je ve svém oboru na prvním místě v žebříčku JCR. V roce 2020 platforma Oxford Journals zaznamenala více než 250 000 000 s­tažení.

Starší ročníky jsou dostupné prostřednictvím Oxford Journals Archive, který lze získat formou trvalého nákupu, předplatného na kalendářní rok nebo cestou evidence based acquisition (EBA).

Naopak k jinému vydavateli přejdou od ledna 2022 následující tituly: Environmental History, Neurosurgery – Operative Neurosurgery, Operative Neurosurgery a Acta Biochimica et Biophysica Sinica.

Více informací