SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

Nové encyklopedie a slovníky v Oxford Reference - stomatologie, literatura, žurnalistika, ad. 28. 5. 2020 - Oxford University Press

Oxford Reference je platformou vydavatelství Oxford University Press na zpřístupňování slovníků a encyklopedií ze všech oblastí lidského poznání. Slouží jako mnohostranný referenční zdroj pro uživatele veřejných knihoven, střední a vysoké školy, akademické instituce či média. Skládá se z Oxford Quick Reference a Oxford Reference Library.

Mezi letošními novými referenčními díly zařazenými do Oxford Quick Reference jsou:

Oxford Reference Library je rozšířena o:

S obsahem se seznámíte přes volně dostupné prohlížení. Rádi poskytneme bližší informace o předplatném Oxford Reference Premium a trvalém nákupu specializovaných encyklopedií z Oxford Reference Library.

Více informací

Vesalius Innovation Award 27. 5. 2020 - S. Karger Publishers

Vydavatelství Karger vyhlásilo Vesalius Innovation Award, kterou v letošním roce získá nově vznikající projekt (early-stage startup) v oblasti moderního publikování se zaměřením na zdravotnické vědy. Přihlášky do 21.6. 2020, více informací na www.karger.com/via.
Celkový vítěz získá výhru 15 000 USD a dva další finalisté po 5 000 USD. Pět finalistů bude moci profitovat z mediální publicity, mentoringu členů poradní rady a přítomnosti na slavnostním ceremoniálu.

Andreas Vesalius způsobil revoluci v anatomii, když v roce 1543 publikoval své dílo De humanis corporis fabrica. Jeho práce navíc posunula typografii a ilustraci na novou úroveň a položila základ pro zcela nový pohled na lidské tělo pro mnoho dalších generací. V roce 2020 jsme připraveni na novou revoluci. Posun směrem k otevřenému výzkumu a větší míře využívání digitálních technologií ve zdravotnictví zásadně mění způsob, jakým vědci, lékaři a pacienti vytvářejí a „konzumují“ znalosti.

Více informací

Šetřte místo na regálech a nakupte online verze titulů OUP s významnou slevou 22. 5. 2020 - Oxford University Press

Výuka se čím dál více přesouvá do online prostředí, a knihovny tak mění své akviziční priority a zaměřují se více na digitální zdroje. Využijte aktuální nabídku vydavatelství Oxford University Press, které v rámci programu Clear Your Shelves nabízí 75% slevu z ceny e-knih, které již vaše instituce vlastní v tištěné podobě (netýká se OUP textbooks).

Publikace Oxford University Press jsou online dostupné na těchto platformách:

Slevu můžete získat v průběhu celého roku až do 31. 12. 2020. Stačí zaslat seznam tištěných knih z vašeho katalogu, připravíme pro vás ceník jejich e-verzí. Pro bližší informace kontaktujte Filipa Vojtáška nebo Miriam Suchoňovú.

Více informací

McGraw-Hill Medical: 25. vydanie Current Diagnosis & Treatment: Pediatrics a ďalšie novinky 21. 5. 2020 - McGraw-Hill Professional

Do AccessMedicine pribudli:

AccessPharmacy sú nové:

V špecializovaných portáloch:

Nové a aktualizované texty aj multimédiá, prípadové štúdie a nástroje pre klinickú prax a vzdelávanie sú automaticky dostupné v internetovej sieti inštitúcií s predplatným.

Máte otázky? Chcete dohodnúť online školenie v češtine alebo slovenčine? Zabezpečiť prístup pre vašu inštitúciu? Napíšte nám.

Více informací

Tri novinky v CEEOL: knihy Masarykovej univerzity, European Stability Initiative a začína CEEOL Press 21. 5. 2020 - CEEOL - Central and Eastern European Online Library

Central and Eastern European Online Library začala ako platforma na sprístupňovanie časopisov z humanitných a spoločenských vied strednej, východnej a juhovýchodnej Európy. Zámerom CEEOL je sprístupňovať aj relevantné, ale ťažko dostupné vedecké knihy a sivú literatúru.

  • Nakladatelství Masarykovej univerzity, ktoré patrí k najväčším akademickým vydavateľstvám v ČR, začalo sprístupňovať vybrané vedecké knihy zamerané na umenie a humanity na platforme Central and Eastern European Online Library. Dostupné sú formou trvalého nákupu, niektoré sú otvorené.
  • V rámci kolekcie CEEOL´s Grey Literature sú v režime open access sprístupnené ESI Reports. European Stability Initiative (ESI) je think tank zameraný na juhovýchodnú Európu a rozšírenie Európskej únie.
  • Treťou novinkou je začínajúce vydavateľstvo CEEOL Press. Zastreší spoluprácu s akademickými vydavateľstvami a publikovanie vedeckých kníh autorov zo strednej a východnej Európy, ktorí chcú zviditeľniť svoju prácu v medzinárodnom merítku. Zameria sa na historické, politické a kultúrne otázky tohto regiónu.

Chcete prístup k e-knihám a sivej literatúre v CEEOL? Ste autor alebo vydavateľstvo a chcete vedieť viac o vydávaní kníh, sivej literatúry a časopisov na CEEOL?

Více informací

Nová řada OA časopisů u Oxford University Press 20. 5. 2020 - Oxford University Press

Vydavatelství Oxford University Press představilo první dva časopisecké tituly z nové řady Oxford Open. Jsou to Oxford Open Immunology a Oxford Open Materials Science.

V průběhu příštích několika let se série postupně rozšíří a zahrne špičkový výzkum v celé řadě oborů. Pokryje oblasti, v nichž je publikování formou OA již zavedenou cestou pro vědeckou komunikaci, ale bude se snažit začlenit i do jiných oblastí a zvýšit podporu publikování OA. Celá řada bude založena na zásadách otevřeného výzkumu, včetně open dat a open peer review. Oxford Open usnadní větší otevřenost nejen v obsahu, ale ve všech aspektech šíření výzkumu.

Více informací

20 let Science of Synthesis 19. 5. 2020 - Thieme Publishing Group

Online verze Science of Synthesis (SoS) slaví 20 let! SoS je uznávanou referenční příručkou ověřených informací o organických syntetických metodách.

Na oslavu 20. výročí Thieme Chemistry zpřístupňuje vybrané SoS reviews zdarma, a v průběhu roku budou přibývat další, sledujte Facebook a Twitter, nebo se přihlašte k odběru newsletteru.

Seznamte se se Science of Synthesis prostřednictvím nejnovějšího webináře.

Více informací

ACM vyhlásilo zvláštní ocenění za výzkum COVID-19 s nasazením systémů HPC 19. 5. 2020 - ACM - Association for Computing Machinery

Association for Computing Machinery (ACM) udělí v letošním roce zvláštní cenu ACM Gordon Bell, která ocení vynikající výsledky výzkumu, který využívá vysoce výkonné počítačové aplikace (HPC) k pochopení a boji proti pandemii COVID-19, včetně porozumění jejího šíření. Ocenění bude doprovázeno finanční odměnou 10 000 $, kterou navrhl a financoval Gordon Bell, průkopník v oblasti vysoce výkonných počítačů.

Nominace se přijímají do 8. října 2020.

Více informací

Nové videokolekce SAGE pro ošetřovatelství a vedení týmů 19. 5. 2020 - SAGE Publishing

Vydavatelství SAGE Publishing oznámilo spuštění nové videokolekce ze série SAGE Video, tentokrát zaměřené na ošetřovatelství. Více než 75 hodin videa studentům bakalářských a magisterských oborů pomůže rozvíjet potřebné klinické dovednosti a techniky. Na vytvoření kolekce SAGE spolupracoval s Medcom Trainex. Zastoupené jsou různé druhy videonahrávek: In Practice (praktické ukázky), Tutor (krátká školení), Interviews, ad., viz seznam titulů.

Pro podporu výuky během pandemie COVID-19 vytvořil SAGE dvě volně dostupné kolekce zdrojů pro ošetřovatelství, z nichž jedna obsahuje ukázkové kapitoly a druhá kvízy, PPT prezentace a další materiály.

Další novinkou je videokolekce Leadership (85 hodin videa). Celkem tak SAGE Video aktuálně nabízí 12 kolekcí napříč společenskými a zdravotnickými vědami a výzkumnými metodami.

Platforma SAGE Video nabízí intuitivní webové rozhraní a řadu užitečných funkcí pro akademiky – vyhledávat lze i v přepisech textu, k dispozici je html kód pro vložení videa do výukových systémů nebo možnost vytvářet své vlastní krátké klipy. Pro zkušební přístup kontaktujte Filipa Vojtáška nebo Miriam Suchoňovú.

Více informací

Stáhněte si COUNTER 5 manual pro ebooks! 17. 5. 2020 - UKSG eNews

Iniciativa COUNTER publikovala část příručky pro knihovníky, týkající se COUNTER 5 statistik pro e-knihy. Lorraine Estelle, projektová ředitelka COUNTER, vysvětlila, že příručka byla vytvořena v reakci na připomínky obdržené v rámci každoročního průzkumu, kdy řada členů COUNTER volala po příručce napsané srozumitelným a ne-technickým jazykem.

COUNTER bude publikovat postupně tzv. moduly (části příručky), které bude možné stáhnout. První z modulů Books: Understanding metrics and standard views je již k dispozici, autorem je John Hendry.

Řada vydavatelů, se kterými spolupracujeme, již nabízí stahování uživatelských statistik ve formátu COUNTER 5 (např. Royal Society of Chemistry, Brill, Oxford University Press, ProQuest, Ovid, Taylor & Francis, Royal Society Publishing, SAGE, ICE Publishing, ad.). Máte-li dotazy ke svým statistikám, obraťte se na naši podporu.

Více informací