SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

Cirkulárna ekonomika plastov v Knoveli 21. 12. 2022 - Knovel | Elsevier

Jednou z oblastí, ku ktorej nájdete informácie v Knoveli je cirkulárna ekonomika plastov – procesy a technológie recyklácie plastov. Pozrite do Knovelu, či už hľadáte zdroje pre svoju seminárnu, diplomovú alebo dizertačnú prácu, pre vedeckú činnosť alebo výučbu a štúdium.

Interaktívna schéma a slovný mrak vás dovedú na:

  • najčastejšie vyhľadávania
  • trendy vo výskume
  • nové a dôležité knihy, napr. Biomass, Biofuels, Biochemicals – Circular Bioeconomy – Current Developments and Future Outlook
  • súvisiace témy Net Zero, batérie a udržateľná energia

Viac o Knoveli:

Osobný účet vám umožní nielen rýchlo sa vrátiť k textom, rovniciam či tabuľkám, s ktorými pracujete, ale aj vytvárať a zdieľať zoznamy odporúčaných textov, tabuliek, grafov a rovníc, a vzdialený a off-line prístup cez mobil. Na registráciu použite emailovú adresu s doménou vašej organizácie.

Chcete dohodnúť seminár pre vašu inštitúciu – či už online alebo na pôde vašej inštitúcie – v slovenčine alebo češtine? Máte záujem o Knovel All 35 Access, prémiové tituly alebo rozšírenie o Compendex? Napíšte Lucii Poledníkovej (SR) alebo Vojtechovi Karenovi (ČR).

Více informací

Albertina přeje šťastný nový rok 2023! 20. 12. 2022 - Albertina icome Praha

Do nového roku 2023 Vám přejeme především pevné zdraví a optimismus!

Vaše AiP.

Ilustrace Eva Holická

Více informací

46 knih Cambridge University Press s oceněním Outstanding Academic Titles 2022 16. 12. 2022 - Cambridge University Press

Ocenění Outstanding Academic Title 2022, které uděluje Choice – časopis Association of College & Research Libraries – získalo 46 knih vydavatelství Cambridge University Press. Téměř všechny jsou dostupné online na platformě Cambridge Core a mohou být inspirací pro rozšíření vašeho knižního fondu. Mezi oceněnými jsou např.:

Outstanding Academic Titles je top výběr recenzovaných odborných knižních titulů a online zdrojů, které byly redaktory časopisu Choice recenzovány v předchozím roce. Budete-li mít o některou z publikací v online podobě zájem, kontaktujte Filipa Vojtáška nebo Miriam Suchoňovú.

Více informací

McGraw-Hill Medical - nové materiály z chirurgie urgentnej medicíny, farmácie a fyzioterapie 16. 12. 2022 - McGraw-Hill Professional

Do špecializovaných portálov vydavateľstva McGraw-Hill pribudli:

S celým obsahom portálov sa zoznámite cez voľne dostupné vyhľadávanie a náhľady. Radi vás oboznámime aj s e-learningovými nástrojmi, ktoré môžete na platforme McGraw-Hill Medical využiť. Napíšte Jane Machonskej (ČR) alebo Lucii Poledníkovej (SR).

Více informací

Nové encyklopédie a slovníky v Oxford Reference - právo, neuroendokrinológia, pedagogika a viac 15. 12. 2022 - Oxford University Press

Medzi tohtoročnými referenčnými dielami sprístupnenými tento rok na platforme Oxford Reference sú v Oxford Quick Reference:

Oxford Reference Library:

Oxford Reference je platformou vydavateľstva Oxford University Press na sprístupňovanie slovníkov a encyklopédií zo všetkých oblastí ľudského poznania. Slúži ako mnohostranný referenčný zdroj pre používateľov verejných knižníc, stredné a vysoké školy, akademické inštitúce a médiá. Skladá sa z Oxford Quick Reference a Oxford Reference Library.

Všetky referenčné diela dostupné pre používateľov z inštitúcií s predplatným Oxford Quick Reference a Oxford Reference Library. Mimo počítačovú sieť týchto inštitúcií sú voľne dostupné vyhľadávanie, časové osy, prehľady a do určitej miery aj citáty/výroky slávnych ľudí.

Máte otázky k práci s Oxford Reference alebo záujem o sprístupnenie pre vašu inštitúciu? Napíšte Lucii Poledníkovej.

Více informací

Aktuální novinky v onkologické léčbě v novém vydání DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer 14. 12. 2022 - Wolters Kluwer - Ovid

Vydavatelství Lippincott Williams & Wilkins (LWW) zpřístupnilo v online podobě poslední 12. vydání publikace DeVita, Hellman and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, která se řadí mezi prestižní referenční zdroje pro onkologii, a je určena především onkologům a hematologům, ale i dalším lékařským profesím (dermatologie, endokrinologie a metabolismus, gastroenterologie a hepatologie, imunologie, onkologie, patologie, radiologie, rehabilitace a chirurgie).

Obsahuje čtvrtletní aktualizace, které zahrnují aktuální novinky v onkologii, jako jsou nové léky a klinické studie, a také nové případové studie a interaktivní algoritmy. Nabízí vyvážené multidisciplinární poradenství od chirurga, lékařského onkologa a radiačního onkologa. Autoři neopomněli ani související témata jako screening a prevence rakoviny, paliativní péče, podpůrná onkologie a otázky kvality života.

Online přístup k publikaci je možný přes rozhraní Ovid, a to formou jednorázového nákupu.

Tato příručka je také např. součástí kolekce Lippincott Williams & Wilkins Oncology Book Collection, kde je k dispozici navíc dalších cca 90 příruček z vydavatelství LWW.

Má-li Vaše instituce o tuto publikaci zájem, vyžádejte si cenovou nabídku.

Více informací

10 rokov Oxford Scholarly Editions Online 6. 12. 2022 - Oxford University Press

V roku 2012 Oxford Scholarly Editions Online (OSEO) začali so 170 vedeckým vydaniami primárnych prameňov vydaných v rokoch 1485 až 1660 – takmer 12 000 literárnych diel a listov, spolu 82 000 tlačených strán.

Po desiatich rokoch sprístupňuje OSEO vyše 1700 vydaní primárnych zdrojov od roku 472 p. n. l. do 1931, spolu 800 000 tlačených strán. Nájdete tu diela rímskych a gréckych autorov, Shakespearové hry, spisy Aristotela, Platóna, Ovídia a Vergília, poéziu Johna Donna či diela Adama Smitha a Jeremyho Benthama. Vyše 200 000 rôznych diel vrátane 3 800 divadelných hier a 36 000 básní.

V budúcnosti sa kolekcia bude ďalej rozširovať o grécku poéziu vrátane Homérových diel a literatúru začiatku 20. storočia, ako napríklad diela Jamesa Joycea. Naďalej sa bude aktualizovať o najnovšie vedecké poznatky zo všetkých období.

Prečítajte si viac o OSEO alebo si pozrite úplný zoznam zahrnutých vydaní (spolu s autormi a modulmi).

Radi poskytneme bližšie informácie o možnostiach sprístupniť OSEO pre vašu inštitúciu. Do 31. 3. 2023 môžete využiť zľavu 25 %.

Více informací

Štyri nové časopisy od Cambridge University Press od roku 2023 5. 12. 2022 - Cambridge University Press

V roku 2023 začne Cambridge University Press vydávať štyri časopisy:

  • Judgment and Decision Making – oficiálny časopisy Society for Judgment and Decision Making (SJDM) a European Association for Decision Making (EADM) bude vychádzať v režime open access.
  • Animal Welfare – medzinárodný vedecký a technický časopis Universities Federation for Animal Welfare (UFAW) bude vychádzať v režime open access
  • The Economic and Labour Relations Review – bude vychádzať v spolupráci s UNSW Business School
  • Journal of Law and Courts – bude CUP vydávať v spolupráci s Law and Courts Organized Section of the American Political Science Association

Dostupné sú formou predplatného samostatne alebo ako súčasť kolekcií.

Více informací

Nové slová, významy a frázy v Oxford English Dictionary 2. 12. 2022 - Oxford University Press

Online verzia akademického výkladového slovníku Oxford English Dictionary (OED) je aktualizovaná 4× ročne. Od apríla do septembra pribudlo 13500 nových slov, významov a fráz, napr. trequartista, influencer, side hustle, ankle-biter, sharenting a Mozart and Liszt.

V OED teraz nájdete aj slová z východoafrickej angličtiny, ako sú biting a daladala.

O revíziách v Historical Thesaurus of the OED sa dozviete v článkoch Toppers, pipperoos, and rumptydoolers: ‘excellent’ words a From Pythagoreans to soysages: words relating to vegetarianism and veganism.

Na otázky ohľadom využívania alebo sprístupnenia OED pre vašu inštitúciu radi odpovedia Lucia Poledníková (SR) a Vojtěch Karen (ČR).

Více informací