SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

V ebrary pribudlo 56 e-kníh od nakladateľstva Karolinum 31. 3. 2016 - ProQuest

Na platforme ebrary pribudlo 56 kníh nakladateľstva Karolinum, ktoré ako prvé české vydavateľstvo predáva svoje e-knihy prostredníctvom ebrary. Knihy sú zamerané najmä na humanitné odbory, najmä históriu a lingvistiku, ďalej medicínu, telovýchovu, spoločenské vedy, biológiu a fyzikálnu chémiu.

Spolu je v súčasnosti na výber 271 e-kníh na platforme ebrary a 463 na platforme ProQuest Ebook Central. Dostupné sú formou trvalého nákupu alebo krátkodobých výpožičiek (short-term loans, STL).

Zoznam titulov Vám pošleme na vyžiadanie.

Více informací

Interaktivní fyziologie a anatomie pro studenty lékařských fakult 30. 3. 2016 - Visible Body

Společnost Visible Body představila novou verzi Anatomy & Physiology 3, která nabízí interaktivní 3D modely, ilustrace a animace základní lidské anatomie a fyziologie, pokrývá všech 12 systémů lidského těla. Lze velmi dobře uplatnit při výuce v rámci medicínských a ošetřovatelských oborů, a pro samostudium a ověření znalostí formou kvízů.

Modely lze otáčet, zvětšovat, skrývat nebo přidávat jednotlivé vrstvy, dopisovat vlastní poznámky a označovat si konkrétní místa. Obrázky je možné následně ukládat a sdílet. K dispozici jsou také aplikace pro iPad, iPhone a Android.

Nová verze nabízí především zjednodušení vyhledávání a navigaci v jednotlivých lekcích. Rozšířena byla lekce o reprodukci – obsahuje animace vývoje plodu a nové prezentace zaměřené na embryonální vývoj, dvojčata a těhotenské hormony.

Podívejte se, co vám Anatomy & Physiology nabízí: představení Anatomy & Physiology 3 v krátkém videu, a ukázka lekce o nervovém systému vedená prof. B. Nilson.

Do konce dubna 2016 je k dispozici zkušební přístup.

Visible Body zpřístupňuje také řadu studijních materiálů pro anatomii bezplatně na portálu Learn @ Visible Body, kde najdete obrázky, krátké animace a snadno pochopitelné studijní texty. Dalším zajímavým zdrojem informací jsou pak krátká videa Fast Facts na YouTube.

Více informací

Príručka historickej, textovej a literárnej kritiky biblie 30. 3. 2016 - Brill

Online vyšiel prvý komplexný a aktuálny súbor informácií o textoch hebrejskej biblie a deuterokanonických knihách.

Súčasťou The Textual History of the Bible sú pôvodne štyri tlačené zväzky. Heslá napísali uznávaní odborníci. Príručka je zameraná na historickú, ale aj textovú a literárnu kritiku, charakter textu, techniku prekladu, dejiny výskumu, históriu vydaní hebrejskej biblie, lingvistiku, papyrológiu a kodikológiu. Dejiny textov siahajú od ich počiatkov po arabské a slovanské preklady.

Počas roku 2016 Brill doplní chýbajúce články. Zverejnené budú skôr online než v tlačenej podobe.

Více informací

Archív Svetovej rady cirkví prvýkrát dostupný online 23. 3. 2016 - Brill

Prvýkrát v elektronickej podobe je dostupná kolekcia prameňov z archívu World Council of Churches, ktorá dokumentuje udalosti 2. svetovej vojny, osudy Židov, nástup komunizmu v krajinách strednej a východnej Európy, počiatky Svetovej rady cirkví a vznik ekumenického hnutia. Materiály sú z rokov 1932 až 1957.

Dokumenty sa týkajú Nemecka a ďalších prevažne európskych štátov vrátane Československa, Francúzska, Holandska, Juhoslávie, Maďarska, Poľska, Rakúska, Talianska, Veľkej Británie, ale aj Spojených štátov amerických, Kolumbie, Izraela, Číny či Indonézie.

Zastúpené sú noviny, výstrižky, tlačové správy, telegramy, korešpondencia, rukopisy, osobné poznámky a korešpondencia významných osobností európskeho kresťanstva, vrátane teológov, ako Karl Barth, Martin Niemöller, Dietrich Bonhoeffer a Visser't Hooft.

Štruktúra kolekcie je v súlade s fyzickým archívom WCC, vďaka čomu sa v nej používatelia archívu v Ženeve jednoducho zorientujú.

Více informací

History Vault: ProQuest pokračuje v digitalizácii archívnych materiálov 23. 3. 2016 - ProQuest

Počas roku 2016 pribudnú do ProQuest History Vault zdigitalizované primárne pramene z dejín USA, rodových štúdií, medzinárodných vzťahov a medzinárodných vojnových konflikov 19. – 20. storočia:

 • Confidential U.S. State Department Central Files, 1960–1969, Africa and the Middle East
 • Women at Work during World War II: Rosie the Riveter and the Women's Army Corps
 • FBI Confidential Files and Radical Politics in the U.S., 1945–1972
 • Workers, Labor Unions, and the American Left in the 20th Century: Federal Records
 • Confidential U.S. State Department Central Files, 1960–1969, Asia
 • Confederate Military Manuscripts and Records of Union Generals and the Union Army

Více informací

Být či nebýt, to je oč tu běží i po 400 letech 22. 3. 2016 - ProQuest, Cengage Gale, OUP, CUP

Letos uplyne 400 let od úmrtí anglického básníka a dramatika Williama Shakespeara, a v rámci řady kampaní lze po celý rok navštěvovat různé akce, nahlížet do placených elektronických zdrojů, účastnit se soutěží a kvízů.

O jeho životě se dochovalo málo informací a bylo vyřčeno mnoho spekulací. Sám William Shakespeare by se určitě při čtení některých historek divil a bavil, a patrně by ho také překvapilo, jakého věhlasu se jeho dílu a jemu samotnému dostalo.

Z papíru se všechna jeho zásadní díla přesunula do elektronické podoby, je tedy možné v nich číst a hledat, anebo být také v roli posluchače a diváka. Databáze Literature Online je pokladnicí zdrojů pro všechny vědce – najdete zde odborné časopisy zaměřené na Shakespeara, kompletní přehled o jeho díle i audio záznamy jeho známých her.

Historické texty, adaptace, kritiky, fotografie a kresby, ad. jsou souhrnně dostupné v Shakespeare Collection, recenze pak v Shakespearean Criticism na platformě Gale. Editions and Adaptations of Shakespeare obsahuje vydání Shakespearových prací z roku 1623 (First Folio) a možnost srovnání s pozdějšími vydáními. Divadelní představení Shakespearových her v podání různých souborů včetně Shakespeare's Globe Theatre jsou ve videokolekcích Alexander Street. Shakespeare a jeho doba jsou také častým námětem disertačních prací.

Během letošního roku průběžně zveřejňuje zajímavé kapitoly z knižních publikací Cambridge University Press. Každý měsíc jiné téma spojené se Shakespearem, videa, kvízy a bezplatný přístup do vlastních referenčních zdrojů nabízí také vydavatelství Oxford University Press.

Více informací

New Pauly Supplements rozšírené o nemecké vydanie a zväzok 7 22. 3. 2016 - Brill

Brill's New Pauly Supplements Online I, doteraz vychádzajúce v angličtine, začala vychádzať aj v dvojjazyčne rozšírená o nemecké vydanie. Kolekcia nadväzuje na New Pauly Online a obsahuje:

 • Volume 1: Chronologies of the Ancient World – Names, Dates and Dynasties
 • Volume 2: Dictionary of Greek and Latin Authors and Texts
 • Volume 3: Historical Atlas of the Ancient World
 • Volume 4: The Reception of Myth and Mythology
 • Volume 5: The Reception of Classical Literature
 • Volume 6: History of classical Scholarship – A Biographical Dictionary

S novým zväzkom 7: Figures of Antiquity and their Reception in Art, Literature and Music začína vychádzať Brill's New Pauly Supplements Online II. Zameraný je na najnovší výskum veľkých osobností staroveku, život historických aj legendárnych postáv a ich obraz v nasledujúcich storočiach, najmä od raného novoveku po súčasnosť.

Více informací

35. vydanie Washington Manual of Medical Therapeutics 18. 3. 2016 - Wolters Kluwer - Ovid

Aktualizované vydanie Washington Manual of Medical Therapeutics zohľadňuje najnovšie medicínske technológie a liečebné postupy. Príručka poskytuje stručné a logické postupy, diagramy a algoritmy pre diagnostiku, vyšetrovanie a liečbu bežne sa vyskytujúcich zdravotných stavov pre všetky lekárske špecializácie vrátane neurológie a toxikológie.

Dostupná je online na platformách Ovid, OvidMD Advantage a LWW Health Library v kolekciách Clinical Pharmacy a Integrated Pharmacy.

Rýchle fakty:

 • Autori / Redaktori: Bhat, P.; Dretler, A.; Gdowski, M.; Ramgopal, R.; Williams, D.; redaktori sú z Washington University School of Medicine a Barnes-Jewish Hospital in St. Louis
 • Vydavateľstvo: Lippincott Williams & Wilkins (LWW)
 • ISBN: 978–1–496–33851–8
 • Doody's Star Rating: 3

Více informací

V Knovelu už více než 1 100 interaktivních rovnic 18. 3. 2016 - Knovel | Elsevier

Na začátku roku přibyly do Knovelu další interaktivní rovnice, a to do osmi tematických oblastí: Chemistry & Chemical Engineering, Mechanics & Mechanical Engineering, Metals and Metallurgy, Electronics & Semiconductors, Electrical & Power Engineering, General Engineering & Project Administration, Civil Engineering, a Oil & Gas Engineering. Celkový počet tak již překročil 1 100 rovnic, které jsou dostupné uživatelům z institucí s předplatným do Knovelu.

Knovel Interactive Equations je unikátní online nástroj s ověřenými interaktivními rovnicemi pro inženýry. Kromě vlastního formátu .SM, podporuje import ve formátu MathML a export do PDF, Mathcad, HTML anebo jako obrázky. Vytvořit a uložit si lze také vlastní rovnice a výpočty.

Více informací

De Gruyter představuje novinky pro nanotechnologie, lingvistiku, chemii, folkloristiku a literaturu 17. 3. 2016 - de Gruyter

Vydavatelství De Gruyter na rok 2016 nachystalo pestrou nabídku nových online zdrojů:

Více informací