SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

Biologové, foťte a zapojte se do soutěže 11. 5. 2016 - Royal Society Publishing

Věnujete se vědecké práci v oboru biologie a jste nadšenými fotografy? Zašlete své snímky do fotosoutěže vydavatelství Royal Society Publishing, které publikuje např. časopisy Biology Letters, Journal of the Royal Society Interface, Open Biology, Philosophical Transactions of the Royal Society B, Proceedings of the Royal Society B nebo Royal Society Open Science.

Soutěží se ve čtyřech kategoriích:

  • Behaviour
  • Ecology and Environmental Science
  • Evolutionary Biology
  • Micro-imaging

Hlavními kritérii jsou estetický dojem a zprostředkování zajímavého biologického fenoménu. Soutěží se o peněžité ceny a zařazení fotografií do digitální výstavy. Termín odeslání do 1. června, bližší propozice a registrační formulář naleznete na www stránkách Royal Society Publishing.

Více informací

APS začala vydávať časopis Physical Review Fluids 5. 5. 2016 - American Physical Society

Najnovší časopis American Physical Society Physical Review Fluids zverejňuje články z výskumu prúdenia kvapalín. Rozširuje svojim zameraním témy, ktoré nájdete v časopisoch APS.

Pre všetkých záujemcov je voľne dostupné prvé číslo do 31. 12. 2016.

Více informací

Primárne pramene pre výskum dejín ženských a sociálnych hnutí 5. 5. 2016 - Alexander Street

Na Women and Social Movements International nadväzuje Women and Social Movements in Modern Empires since 1820 a rozšiřuje ju o primárne dokumenty, knihy, šedú literatúru, obrazový materiál a ďalšie dokumenty zamerané na ženské hnutie a ženské otázky od roku 1820 v kontexte kolonizácie, osídľovania, odporu a v postkoloniálnom období.

Po dokončení bude obsahovať v 75 000 strán plných textov, ktoré sú veľmi cenné pre výskum habsburskej monarchie, otomanskej ríše, britského impéria, francúzskej, talianskej, holandskej, ruskej, japonskej, americkej a austrálskej kolonizácie. Veľká časť materiálov je venovaná domorodým ženám zo Severnej Ameriky.

Více informací

AiP a AiB zastupují Classiques Garnier 3. 5. 2016 - Albertina icome Praha

Albertina icome Praha a Albertina icome Bratislava se staly oficiálními exkluzivními partnery vydavatelství Classiques Garnier pro Českou a Slovenskou republiku.

Classiques Garnier vydává online odborné knihy a časopisy pro literární vědu a humanitní obory, slovníky a encyklopedie ve francouzštině z 9. – 20. století, francouzskou a frankofonní beletrii a též primární díla francouzských učenců, např. Michela de Montaignea a Pierra Bayle. Vydavatelství je známé edicí literárních děl „Classiques Jaunes“ s obálkami tradiční žluté barvy.

Vydavatelství spolupracuje s francouzskými i švýcarskými institucemi včetně University of Basel, University of Paris-Sorbonne, University of Saint-Étienne, Centre National de la Recherche Scientifique a Organisation Intergouverne­mentale de la Francophonie.

Online jsou díla dostupná na platformě Classiques Garnier Digital. Zpracování děl do digitální podoby se řídí třemi kritérii numerické filologie definovanými Claudem Blumem.

Více informací

Alternativní metriky nově také u e-books 28. 4. 2016 - Digital Science

Služba Altmetric aktuálně oznámila horkou novinku – zobrazení alternativních metrik z altmetric.com již nenajdeme jen u článků, ale také u elektronických knih. První platformou, která u elektronických publikací zveřejní alternativní ukazatele čtenosti, sdílení a citovanosti na úrovni celé publikace i jednotlivých kapitol, bude v květnu Taylor & Francis Routledge Handbooks Online (viz ukázka).

Routledge Handbooks Online je kolekce cca 600 recenzovaných příruček vydavatelství Routledge (Taylor & Francis Group), jejichž autory jsou uznávaní odborníci na výzkum v humanitních a společenských vědách. Přístup k plným textům lze získat jednorázovým nákupem některé z oborových kolekcí.

Více informací

Publikace New York University Press součástí UPSO 21. 4. 2016 - Oxford University Press

New York University Press (NYP) se stává v pořadí dvacátým prvním vydavatelem, který právě zpřístupnil své tituly na platformě University Press Scholarship Online (UPSO). V nabídce je přes 390 titulů v devíti předmětových kategoriích – antropologie, právo, vzdělávání, náboženství, politické vědy, společnost a kultura, hitorie, psychologie, sociologie.

Vydavatelství New York University Press bylo založeno před 100 lety v roce 1916. U příle­žitosti spuštění jsou vybrané kapitoly z několika klíčových titulů tohoto vydavatelství volně dostupné:

  • The Jewish-Socialist Nexus z Jewish Radicals: A Documentary History
  • Introduction z Psychopathy: An Introduction to Biological Findings and Their Implications
  • Why Marry?: The Value of Marriage z When Gay People Get Married: What Happens When Societies Legalize Same-Sex Marriage
  • Making Animals z Cloning Wild Life: Zoos, Captivity, and the Future of Endangered Animals
  • Anti-Immigrant Rhetoric z Those Damned Immigrants: America's Hysteria over Undocumented Immigration

K dispozici je také nové promo video How University Press Scholarship Online can benefit your studies.

Více informací

Zapojte se do celosvětového průzkumu k využití e-knih pro knihovníky a uživatele 20. 4. 2016 - ProQuest

Společnost ProQuest aktuálně zveřejnila online dotazník k elektronickým knihám 2016 Global Student & Researcher Ebook Survey a žádá všechny knihovny o sdílení informace o tomto celosvětovém průzkumu na jejich webových stránkách a přes sociální sítě. Zapojit se mohou knihovníci, vědci, studenti a všichni další uživatelé, kteří chtějí sdílet svoje zkušenosti s elektronickými knihami. Průzkum navazuje na dotazníková šetření, která byla realizována v letech 2008 a 2011.

Studenti, kteří dotazník vyplní, budou zařazeni do slosování o chytré hodinky Apple Watch. Pokud odpoví z jedné instituce 100 a více respondetů, obdrží knihovna individuální report. Dotazník je možné vyplnit do začátku června.

Vyzvěte také své studenty a vědecké pracovníky k vyplnění tohoto dotazníku. Zveřejněte zprávu na svých webech, v newsletterech nebo přes sociální sítě. Děkujeme!

Více informací

Nejaktuálnější adresáře knihoven a muzeí z celého světa 19. 4. 2016 - DeGruyter

Vydavatelství DeGruyter chystá na květen a červen aktuální vydání přehledů knihoven a muzeí z celého světa. Obě publikace budou dostupné také v elektronické podobě, která umožňuje snadné vyhledávání.

World Guide to Libraries 2016 (31. vyd.) obsahuje informace o knihovnách různých typů z celého světa. K dispozici jsou kontaktní údaje, jména vedoucích pracovníků, informace o fondu a o zapojení do systému MVS, o zvláštních sbírkách, členství v národních nebo mezinárodních organizacích, ad. Údaje o cca 42 500 knihovnách z více než 200 zemí.

Museums of the World (23. vyd.) je jedinou referenční příručkou, která shromažďuje informace o muzeích z celého světa. Uvedeno je jméno muzea, adresa a kontaktní údaje, rok založení, jména vedoucích pracovníků, oblast zájmu a speciální oddělení, ad. Údaje o cca 55 000 muzeích z více než 202 zemí.

V případě zájmu o elektronickou verzi některé z těchto publikací nás kontaktujte.

Kompletní katalog De Gruyter pro letošní rok z oboru knihovnictví a informační věda je dostupný online.

Více informací