SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » JoVE: Science Education - Environmental Sciences

JoVE: Science Education - Environmental Sciences

Producent: MyJoVE Corp
Vydavatel: MyJoVE Corp
Typ dat: Audiovizuální dokumenty
Platforma: Journal of Visualized Experiments (JoVE)
URL: Homepage produktu / Product info
Obory: Environmentální vědy | Geologie 

Chcete vědět víc?
Pište a volejte, Jakub Petřík má odpovědi na všechny vaše dotazy.

Popis produktu

Databáza JoVE: Science Education sa venuje výučbe laboratórnych základov pomocou ľahko pochopiteľných videonávodov. Pre environmentálne vedy sú na výber moduly:

  • Essentials of Environmental Science využíva interdisciplinárny prístup k poznávaniu a hodnoteniu environmentálnych systémov. Poskytuje rámec pre pochopenie a štúdium základných aspektov životného prostredia ako aj na identifikovanie a meranie environmentálnych javov. Videá umožňujú hlbší vhľad do problematiky životného prostredia cez dôležité témy od znečistenia pôdy a vody, invazívne druhy až po alternatívne zdroje energie a lesníctvo.
  • Essentials of Environmental Microbiology uvádza do mikrobiologických komunít a procesov. Zameriava sa na mikrobiologické úlohy a ekosystémy vrátane plesní, baktérií, vírusov a rias. Ukazuje metódy používané v environmentálnej mikrobiológii, ako je Gramovo farbenie, extrakcia DNA, polymerázová reťazová reakcia, kultivácia a stanovenie postupov.
  • Essentials of Earth Sciences ukazuje, ako postupovať pri analýzach v geológii a geochémii a zisťovať fyzikálne a chemické vlastnosti minerálov.

Moduly sú súčasťou kolekcie JoVE: Science Education.

Jednotlivé moduly lze získat na základě předplatného nebo jednorázového nákupu (bez hosting fee).

Užitečné nástroje a materiály

Články

Manuály a uživatelská dokumentace

Propagační materiály