SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Dimensions Analytics

Dimensions Analytics

Chcete vědět víc?
Pište a volejte, Vladimír Karen má odpovědi na všechny vaše dotazy.

Popis produktu

Ačkoliv se na první pohled může zdát, že jde „jen“ o další bibliometrickou databázi nebo discovery službu, ve skutečnosti jde o mnohem víc. V dnešní digitální době jsou základem všeho data. Dimensions jsou postaveny na mnohem širší datové základně, než kterákoli služba konkurence. Zahrnuje informace o výzkumném procesu ve všech jeho fázích, tedy o publikacích, grantech, patentech, datasetech, klinických zkouškách a směrnicích (policy documents), navíc doplněné o altmetriky (Altmetric.com je také součástí koncernu Digital Science).

Informace v Dimensions jsou navzájem důsledně prolinkované, aby byly zachyceny všechny vztahy mezi nimi – tedy zdaleka nejde ani o další citační databázi, ačkoliv i vztahy citovanosti jsou její součástí. Detailně popisuje aspekty a metodologii projektu tento článek.

Již zdarma dostupná verze (pro osobní a nekomerční účely) Dimensions poskytuje přístup k více než 115 milionům odborných publikací a 8 milionům datových sad (leden 2021) včetně citačních informací, základních analytických pohledů a např. možnost exportovat data pro bibliografické mapování a vizualizaci v aplikacích VOSviewer nebo CiteSpace.

Placená verze Dimensions Analytics poskytuje přístup ke všem datům Dimensions, tj. také k patentům, grantům, klinickým zkouškám a policy documents, a tak umožňuje získat nejúplnější možný pohled na globální výzkumné aktivity jaký kdy byl k dispozici, včetně všech propojení mezi jednotlivými druhy dokumentů. Dimensions Analytics ale především umožňují vytvářet komplexní datové analýzy pro potřeby akademických institucí, vládních organizací, poskytovatelů grantů pro VaV apod. K tomu slouží nejen pokročilé možnosti vyhledávání, ale především nástroje pro vizuální datovou analýzu a analýzu trendů, možnost definicí vlastních skupin entit a mnoho dalšího. K dispozici je možnost vytvoření fyzicky oddělené aplikace, která bude integrována s daty Vaší instituce, a to včetně důvěrných. Dimensions API umožňují přístup k podkladovým datům Dimensions a k aplikační vrstvě umožňující dále přizpůsobit funkce Dimensions.

Produkty společnosti Digital Science & Research Solutions nabízíme pouze na území České republiky.

Užitečné nástroje a materiály

Články

Manuály a uživatelská dokumentace

 • Dimensions Library Toolkit
  • Online banners
  • Quick Start Guide
  • How to search in Dimensions
  • How to find a researcher in Dimensions
  • Dimensions Analytics – Quick start
  • ad.

Propagační materiály