SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » BIOSIS Previews

BIOSIS Previews

Producent: Clarivate Analytics
Partner: Wolters Kluwer - Ovid
Typ: Bibliografie / Abstrakty
Platforma: Ovid®
URL: Homepage produktu / Product info
Obory: Biologie | Botanika | Zoologie 

Chcete vědět víc?
Pište a volejte, Jakub Petřík má odpovědi na všechny vaše dotazy.

Popis produktu

Bibliograficky je zpracováváno více jak 5 200 zdrojů – časopiseckých článků, konferenční materiály, knihy, patenty. Databáze obsahuje na 15,6 mil záznamů s abstrakty, ročně jich přibývá na 560 000 s týdenní aktualizací. Sledované obory: biologie, fysiologie, agronomie, biochemie a biofyzika, genetika, zoologie, medicína a vědy o životě, farmakologie, životní prostředí a j. Z porovnání databází vyplývá, že BIOSIS Preview, EMBASEMEDLINE se v rešeršních výstupech doplňují a méně překrývají.

Titul je doplněn databází, která obsahuje do elektronické formy převedené záznamy z tištěných dílů BIOSIS Archive.

Společnost Ovid implementovala propojení mezi databází BIOSIS PREVIEWS a svou plnotextovou kolekcí JOURNALS@OVID. Všichni předplatitelé JOURNALS@OVID navíc mají nyní možnost využít zpětného propojení do BIOSIS PREVIEWS, a to i tehdy, když nemají BIOSIS PREVIEWS předplaceny (v tom případě samozřejmě nemohou v PREVIEWS samostatně vyhledávat). Na platformově Ovid se nabízí online přístup s různými variantami předplatného. Pokrytí, struktura a ukázka záznamu – Guide.

Užitečné nástroje a materiály

Články

  • Demystifying Research: Simplifying Critical Appraisal - podcast

    Podcast poskytuje ošetrovatelom, lekárom, knihovníkom v lekárskych knižniciach a ďalším pracovníkom v zdravotníctve vhľad, ako využiť výskum založený na dôkazoch, integrovať ho do klinickej praxe na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti.

Manuály a uživatelská dokumentace

Propagační materiály

Školicí materiály

Statistiky využití

Materiály pro administrátory