SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

Kolekce Early English Books Online nabízí řadu nových unikátních titulů 1. 8. 2012 - ProQuest

Důležitá zpráva pro všechny, kdo se zabývají angličtinou, lingvistikou, historií, náboženstvím, uměním, genderovou tematikou, historií vědy, právem a hudbou – nejnovější verze Early English Books Online (EEBO)) aktuálně přináší 596 nových položek naskenovaných ve stupních šedi pro realističtější vykreslení původního tištěného zdroje, což představuje 63 000 stránek ve faksimilním zobrazení.

Mezi nejzajímavější tituly rozhodně patří např. The living librarie, or, Meditations and observations historical, natural, moral, political, and poetical written in Latin by P. Camerarius … ; and done into English by Iohn Molle ... nebo Preceptes of Cato wyth annotacions of D. Erasmus of Roterodame very profitable for all men.. Aktuálně tak v EEBO najdete již více než 125 000 titulů.

Zároveň bylo také přidáno 7 000 klíčových transkribovaných textů ve druhé fázi projektu EEBO-TCP (Text Creation Partnership). Do projektu EEBO-TCP je zapojeno více než 150 knihoven, které se podílejí na vytváření velmi přesných a plnotextově prohledávatelných SGML/XML textů, v tuto chvíli je to již 14 771 textů z plánovaného počtu 44 000. Instituce, které se k fázi II připojily, mají tedy přístup k plnotextovým verzím různorodých textů od literárních prací a překladů až po rozhodnutí parlamentu, kázání, traktáty, historické průzkumy a další primární zdroje týkající se anglické občanské války, kolonií Nové Anglie, obchodování s východní Indií a náboženských a politických sporů.

Fáze I je již ukončena, zkonvertováno bylo 25 363 textů, přístup k nim mají instituce zapojené do projektu před rokem 2009 a ty instituce, které si přístup do databáze předplatily/za­koupily, od ledna 2015 pak budou zdarma dostupné pro veřejnost.

Pro partnerské knihovny jsou texty z fáze II již dostupné, až bude projekt ukončen, bude možné celou kolekci předplatit/zakoupit u ProQuestu a za dalších 5 let budou texty volně dostupné pro širokou veřejnost.

Více informací

V ebrary nové balíčky ebooks pro veterináře a vyšší odborné školy 1. 8. 2012 - ProQuest

Speciálně pro školy, kde se studuje veterinární medicína, představila ebrary dva nové balíčky elektronických knih zaměřených na tuto problematiku – jeden základní a druhý specializovaný na veterinární technologii. Zároveň byla přidána tisícovka nových titulů do kolekce pro vyšší odborné školy ebrary College Complete.

Kolekce Veterinary Technology I se týká domácích zvířat a nabízí příručky, učebnice, atlasy a manuály od významných vydavatelů (22 titulů, trvalý nákup). Veterinary Technology II se pak týká větších hospodářských zvířat (koně, ovce, skot), jejich zdraví, interní medicíny a medikace, a nabízí tituly od vydavatelů jako jsou Mosby, Saunders a Butterworth-Heinemann (16 titulů, trvalý nákup). Připomeňme, že pro veterinu je též k dispozici další balíček Veterinary Medicine Starter Pack.

ebrary College Complete je kolekce dostupná na bázi předplatného, a aktuálně nabízí více než 1000 nových titulů od renomovaných vydavatelů John Wiley & Sons, Packt Publishing a Emerald Group Publishing Limited. Databáze tak celkově obsahuje přes 26 000 titulů v oborech obchod, počítačová věda, zdravotnictví, atd.

Více informací

Knovel od júla obohatený o 107 titulov pre inžinierov 31. 7. 2012 - Knovel

Od júla môžu používatelia Knovel Library využívať 107 nových titulov od vydavateľstiev John Wiley & Sons, Elsevier, Woodhead Publishing, Cambridge University Press, MIT Press, Society of Manufacturing Engineers (SME) a ďalších, predovšetkých v tematických kolekciách:

Více informací

Nové tituly pro laserovou fyziku od ledna 2013 u IoP 30. 7. 2012 - IOP Publishing

Institute of Physics (IoP) od ledna 2013 zařadí do svého portfolia dva nové časopisecké tituly pro laserovou fyziku: Laser Physics (dříve vyd. Springer, impakt faktor 1,3) a Laser Physics Letters (dříve vyd. Wiley, impakt faktor 6). éfredaktory obou titulů jsou odborníci z Ruské akademie věd P. Pashinin a A. Prokhorov.

Laser Physics je měsíčník zabývající se všemi aspekty moderní laserové fyziky a kvantové elektroniky, který nabízí komplexní pohled na teoretický a experimentální výzkum a aplikace v oblasti laserů. Laser Physics Letters je měsíčník zveřejňující nové a pozoruhodné vědecké výsledky ze všech oblastí laserové fyziky, zejména s ohledem na pevnolátkové a polovodičové lasery – čísla z roku 2012 (od května) jsou zdarma dostupná online až do konce letošního roku.

IoP již také zveřejnil analýzu aktuálních impakt faktorů svých časopiseckých titulů – naleznete zde.

Více informací

Manchester University Press publikuje na University Press Scholarship Online 26. 7. 2012 - Oxford University Press

Nová kolekcia Manchester Scholarship Online začína s 300 monogra­fiami rozdelenými do piatich odborov:

Vďaka nadviazanej spolupráci Oxford University Press a Manchester University Press, jedného z najväčších akademických vydavateľstiev vo Veľkej Británii, sú na platforme University Press Scholarship Online prvýkrát zastúpené aj tituly zamerané na imperializmus a kolonializmus.

Více informací

Knovel predstavil materiálovú databázu pre chemických inžinierov 24. 7. 2012 - Knovel

Najnovšia databáza Yaws' Critical Property Data for Chemical Engineers and Chemists na platforme Knovel je určená študentom a inžinierom v odbore. Poskytuje bezkonkurenčný prístup k širokému spektru látok, materiálov a ich vlastností v ľahko použiteľnom formáte.

Obsahuje vyše 290 000 dátových záznamov týkajúcich sa fyzikálnych, termofyzikálnych, termodynamických, dopravných, bezpečnostných a environmentálnych vlastností viac než 5000 anorganických a 35 000 organic­kých látok.

Více informací

Päť časopisov rozšíri BioOne od januára 2013 18. 7. 2012 - BioOne

Vydavateľstvo BioOne oznámilo rozšírenie rovnomennej časopiseckej kolekcie o nové tituly od 1. januára 2013:

  • Do BioOne.1 pribudne časopis Marine Resource Economics od MRE Foundation (USA) vysoko hodnotený ISI v kategórii Fisheries.
  • Súčasťou BioOne.2 budú tri tituly od nového publikačného partnera Association des Amis des Cryptogames (Francúzsko):
    • Cryptogamie, Algologie uvedený v kategórii Marine & Freshwater Science and Plant Sciences
    • Cryptogamie, Bryologie v kategórii Plant Sciences
    • Cryptogamie, Mycologie v kategórii Mycology
  • Súčasťou BioOne Open Access sa stane začínajúci OA časopis Applications in Plant Sciences od Botanical Society of America.

BioOne je nezisková organizácia, ktorá v spolupráci s vedeckými spoločnosťami, vydavateľstvami a knižnicami, poskytuje prístup k významným, recenzovaným vedeckým časopisom pre biologické, ekologické a environmentálne odbory.

Více informací

ebrary rozšiřuje nabídku ebooks pro vládní a armádní knihovny 17. 7. 2012 - ProQuest

Databáze Government Complete, dostupná u ebrary formou předplatného, nabízí nyní tisíce nových titulů od renomovaných vydavatelů, např. American Water Works Association, Cardiotext Publishing, a Urban Institute Press. Kolekce aktuálně obsahuje více než 76 000 titulů.

Kromě toho ebrary přidala i dalších 9 000 titulů z vydavatelství Astronautics (AIAA), Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE), Karger Publishers, ad., které jsou dostupné formou nákupu.

Pro armádní knihovny v ebrary přichystali dva nové balíčky e-books, dostupné formou nákupu. Jedná se o klíčové tituly týkající se traumatických poranění mozku a výzkumu v oblasti protetiky. Balíček Traumatic Brain Injury reflektuje toto téma z pohledu fyziologického i psychologického a nabízí tituly z produkce takových vydavatelství jako jsou Oxford University Press, Wiley-Blackwell, Cambridge University Press, Guilford Press, CRC Press a Springer (přehled titulů zde). Balíček Prosthetics Research zahrnuje témata jako biomedicínský materiál, amputace a robotika. Čerpá např. z produkce Cambridge University Press, Springer, Elsevier, a F.A. Davis (seznam titulů zde). Oba balíčky sestávají z více než 20 titulů, většina z nich byla publikována v posledních 3 letech.

Více informací

Novinky z OECD 17. 7. 2012 - OECD Publishing

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zveřejnila/při­pravuje nové studie, které lze získat jak v elektronické, tak papírové podobě:

Více informací

Deníky Josepha Goebbelse online 16. 7. 2012 - de Gruyter

Databáze Die Tagebücher von Joseph Goebbels Online (Diaries of Joseph Goebbels) nabízí deníky předního nacistického politika, obsahující přepis všech rukopisných záznamů z let 1923 až 1941 a následných diktovaných zápisů až do roku 1945, více než 6000 záznamů a cca 16800 stran.

Doposud byly deníky Josepha Goebbelse dostupné pouze jako součást rozsáhlé databáze Deutsche Geschichte Online (DGO), ale nyní jsou k dispozici formou trvalého nákupu jako samostatný online produkt.

Deníky byly nově zindexovány, badatelé tak mají poprvé možnost vyhledávat online podle klíčových slov, jmen a geografických názvů. Doposud byl rejstřík k dispozici pouze v tištěné formě. Za touto online verzí stojí Institut für Zeitgeschichte, který vycházel z reprodukcí původních deníků na skleněných mikrofiších, které byly objeveny historičkou Elke Fröhlich ve zvláštním archivu v Moskvě v roce 1992.

Více informací