SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

Dramatherapy - časopis pro teorii, praxi i výzkum v oblasti dramaterapie 7. 5. 2019 - SAGE Publishing

Vydavatelství SAGE Publishing ve spolupráci s British Association of Dramatherapists (BADth) od letošního roku vydává časopis Dramatherapy (DRT) zaměřený na teorii, praxi a výzkum v oboru dramaterapie. Časopis si klade za cíl rozšířit výzkum v této oblasti a poskytnout platformu pro diskusi. Časopis vychází 3× ročně a jeho šéfredaktorkou je Roulla Demetriou z Anglia Ruskin University (UK).

Více informací

Jak zlepšit vědecké publikování a komunikaci 7. 5. 2019 - Albertina icome Praha

Charlesworth Group, kterou má naše společnost čest výhradně zastupovat v ČR a SR, poskytuje služby pomáhající především méně zkušeným autorům s úpravou rukopisů jejich článků tak, aby se zvýšila šance publikovat je v prestižních vědeckých časopisech. Dále poskytuje semináře vedené renomovanými zahraničními lektory.

Seznamte se se službami Charlesworth Group prostřednictvím otevřených webinářů. Dozvíte se, jak:

Online semináře povede Dr. Gareth Dyke. Aktivní vědec, který působí na Univerzitě P. J. Šafárika v Košicích a na University of Debrecen, dále je redaktorem a autorem mnohých článků publikovaných ve vědeckých časopisech včetně Science a Nature.

Má vaše instituce zájem využívat služeb Charlesworth nebo uspořádat seminář? Napište si o podrobnosti!

Více informací

Nové časopisy zamerané na biomedicínske inžinierstvo, energiu a techniku od IOP 4. 5. 2019 - IOP Publishing

Vydavateľstvo Institute of Physics predstavilo interdisciplinárne recenzované časopisy Progress in Biomedical Engineering, Progress in Energy a Engineering Research Express.

Prehľadové Progress in Biomedical Engineering a Progress in Energy budú zverejňovať články typu Topical reviews, Perspectives a Roadmaps, ktoré mapujú najnovší výskum a trendy v odbore. Šéfredaktorom prvého je Metin Sitti z Max Planck Institute for Intelligent Systems a druhého časopisu Nigel Brandon z Imperial College London.

Hybridný časopis Engineering Research Express (ERX) bude zameraný na experimentálny a teoretický výskum zo všetkých technických odborov vrátane interdiscipli­nárnych oblastí, kde sa technika stretáva s fyzikou, materiálovými vedami, fyzikálnou chémiou, priemyslom, environmentálnymi a biologickými vedami, physics. Šéfredaktorom je Jingyan Dong z North Carolina State University. Články publikované v rokoch 2019 a 2020 budú voľne dostupné.

Více informací

Citační manažer RefWorks umožňuje vytvářet projekty a sdílet záznamy veřejně 30. 4. 2019 - Ex Libris, a ProQuest company

Nová funkce umožňuje uživatelům citačního manažeru RefWorks vytvořit a spravovat pod jednou e-mailovou adresou více „účtů“, v RefWorks pojmenovaných jako Projects, které uživatelé využijí pro uložení záznamů a plných textů souvisejících např. s konkrétním výzkumem, vznikajícím článkem, s výukou studentů, ap. Praktické ukázky viz krátké video. Složky a podsložky se záznamy lze sdílet nejen s individuálními uživateli RefWorks nebo se všemi uživateli ze stejné instituce, ale nově také vygenerovat URL link pro veřejné sdílení (videoukázka). Na sdílené www adrese jsou k dispozici tyto funkce pro práci se záznamy – vytvoření bibliografie (použít lze 6 různých citačních stylů), export záznamů a následný import do jiného citačního manažeru.

S projekty je pak spojena také nová verze doplňků pro citování v textu – Write-N-Cite a Reference Citation Manager pro Microsoft Word (videoukázka).

Do RefWorks byly letos přidány další CSL (Citation Style Language) citační styly, mimo jiné česká verze ISO-690 a citační styly některých českých časopisů.

V loňském roce byl publikován článek Leveraging Citation Management Software (CMS) for Broad Library Impact, ve kterém knihovníci z Pennsylvania Libraries popisují, jak přes propagaci RefWorks dosáhli zvýšení reputace knihovny a nabízených knihovních služeb. Chcete-li také RefWorks vyzkoušet, kontaktujte Janu Machonskou nebo Miriam Suchoňovú.

Více informací

Marketingová sada nástrojů pro akademické knihovny k dispozici zdarma 30. 4. 2019 - Gale, a part of Cengage Learning

Association of College and Research Libraries (ACRL) a Gale, a Cengage company, spolupracovaly na vytvoření bezplatné sady nástrojů ACRL Libraries Transform Toolkit, která poskytuje akademickým a výzkumným knihovnám snadno použitelné nástroje a zdroje pro rozvoj účinných marketingových a informačních strategií na podporu jejich služeb a vlivu na studenty a pedagogy.

„Tento nástroj jsme vytvořili v reakci na průzkum, který jsme provedli mezi akademickými knihovnami, které vyjádřily potřebu přístupu k snadno použitelným, osvědčeným postupům a materiálům, které jsou flexibilní a snadno přizpůsobitelné. Toolkit navíc umožňuje upload a sdílení materiálů, a každý tedy může přispět k obsahu,“ uvedla Cinthya Ippoliti, předsedkyně pracovní skupiny ACRL Libraries Transform Task Force.

Klíčové zdroje v této sadě nástrojů zahrnují:

  • Marketing Instructional Materials: základní návod, jak vytvořit marketingovou strategii, definovat poslání dle cílového publika a plánovat kampaně.
  • "Because” Statement Templates: šablony, které jsou navrženy tak, aby pomohly knihovnám vytvářet výkazy pro zasílání zpráv s cílem podpořit jejich služby a zdroje nebo zásadní témata.
  • Community Engagement Framework: poskytuje rámec a taktiku pro rozvoj, podporu a udržení efektivního dosahu na komunitu a komunikačních strategií.
  • Methods for Communicating and Measuring Impact: poskytuje přehled a osvědčené postupy v oblasti analýzy, měření a komunikace výsledků knihovních aktivit.

Více informací

Středověká próza a poezie v Oxford Scholarly Editions Online 18. 4. 2019 - Oxford University Press

Dva nové moduly se objevily v Oxford Scholarly Editions Online (OSEO) – Medieval Prose včetně The Life of Christina of Markyate nebo The Miracles of St Æbba of Coldingham and St Margaret of Scotland, a Medieval Poetry včetně English Lyrics of the XIIIth Century.

Ukázky:

Oxford Scholarly Editions Online v současnosti obsahuje 1350 vědeckých vydání děl britské a latinské poezie, drama a prózy a také další důležité primární texty pro humanitní obory.

Více informací

H. Vondráčková a R.A. Dvorský v Grove Music Online 17. 4. 2019 - Oxford University Press

Poslední update Grove Music Online přinesl aktualizaci mnoha záznamů a zcela nové záznamy zadané prostřednictvím programu UpdateGMO, včetně profilů řady českých umělců:

Všechny záznamy přidané v roce 2019.

Chcete navrhnout dalšího hudebníka nebo aktualizovat již existující záznamy? Kontaktujte editory GMO.

Více informací

Online zdroje ACR pro celoživotní vzdělávání v oboru radiologie a zobrazovací metody 17. 4. 2019 - Wolters Kluwer - Ovid

OVID zařadil do své nabídky dva vzdělávací programy American College of Radiology zaměřené na radiologii a její subspecializace:

  • Case in Point – databáze případových studií z radiologie, které jsou zpracovány odborníky v dané problematice. Retrospektiva od roku 2005, nový případ je uveřejněn každý pracovní den a zahrnuje historii případu, 4–5 otázek s doprovodnými ilustracemi i bez ilustrací, komentované nálezy formou obrázku, diferenciální diagnostiku a diskusi
  • Continuous Professional Improvement (CPI) – výukové online moduly pro jednotlivé subspecializace přináší nejaktuálnější radiologickou kazuistiku, která vychází přímo ze současných postupů předních specialistů. Každý modul obsahuje cca 50 otázek. Demo ukázka: CPI Chest Radiology Module.

Pro detailní informace a/nebo zkušební přístup kontaktujte Janu Machonskou nebo Miriam Suchoňovú.

Více informací

Príručky z fyzioterapie a ďalšie novinky na McGraw-Hill Medical 16. 4. 2019 - McGraw-Hill Professional

Do AccessPhysiotherapy a F.A. Davis PT Collection pribudli:

V ďalších kolekciách na MCG Medical sú aktualizované:

Nové a aktualizované texty aj multimédiá, prípadové štúdie a nástroje pre klinickú prax a vzdelávanie sú automaticky dostupné v internetovej sieti inštitúcií s predplatným.

Máte otázky? Chcete dohodnúť školenie v češtine alebo slovenčine? Kontaktujte nás.

Více informací