SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

Mediae Latinitatis Lexicon Minus vyšiel online 9. 10. 2014 - Brill

Po prvýkrát vychádza online najnovšia verzia tlačeného vydania Mediae Latinitatis Lexicon Minus od J. F. Niermeyera. Poteší všetkých vedcov, pedagógov a študentov medievialistiky.

Obsahuje francúzsky, anglický a nemecký preklad pre každé heslo v stredovekej latinčine. Niermeyer Online umožňuje vyhľadávať lemmy a v úplných textoch so spresnením, v ktorom storočí bola používaná. Všetky heslá obsahujú súvisiace textové pasáže.

Více informací

MedicinesComplete s novým vzhľadom a aktualizovaným obsahom 9. 10. 2014 - Pharmaceutical Press

Pharmaceutical Press zmenil celú platformu MedicinesComplete – online zdroja informácií o liečivách:

  • Databáza sa dá na plno používať cez mobilné zariadenia vďaka responzívnemu dizajnu. Používatelia majú prístup cez tablety aj chytré telefóny ku všetkým 600 000 stranám príručiek a vyhľadávaniu.
  • Vyhľadávacie okno umožňuje hľadať liečivá, interakcie, či liečivé rastliny vo všetkých publikáciách naraz alebo si vybrať len jeden zdroj z rolovacieho zoznamu.
  • Nový vzhľad má aj Dashboard, kde sa zobrazujú dostupné publikácie a informácie o ich aktualizácii.

Všetky knihy sú priebežne aktualizované. V septembri boli aktualizované alebo doplnené údaje v BNF for Children, British National Formulary, Stockley`s In­teraction Alerts, Martindale: The Complete Drug Reference a AHFS Drug Information.

Více informací

Princeton University Press, Penn Press a transcript na platforme De Gruyter 9. 10. 2014 - de Gruyter

Po Harvard University Press si zvolili na vydávanie kníh v online podobe platformu DeGruyter aj vydavateľstvá:

Jedno z najstarších akademických vydavateľstiev v Amerike University of Pennsylvania Press – známe aj ako Penn Press – je v povedomí najmä monografiami z literárnych vied, amerických a európskych dejín, ďalej architektúry a judaistiky. Na výber sú jednotlivé knihy od roku 1990 po súčasnosť, tématické alebo celá kolekcia vrátane kníh od University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology.

Knihy vydavateľstva Princeton University Press sú zo spoločenských a prírodných vied. Na výber sú jednotlivé tituly z rokov 1980 po súčasnosť alebo tématické kolekcie Princeton Legacy Library (1980 – 1999). Knihy v Princeton Legacy Library sú dostupné online po prvýkrát a v tlačenej podobe rozobrané.

Knihy nemeckého vydavateľstva transcript sú zamerané na spoločenské, mediálne a kultúrne štúdie, ďalej dejiny, filozofiu a kultúrny manažment. Dostupné sú ako tématické kolekcie, v rámci kolekcií vydavateľstva De Gruyter alebo jednotlivo.

Nové knižné kolekcie predstavilo aj samotné vydavateľtvo De Gruyter:

Zo všetkých kníh sa dá vytvoriť si vlastnú kolekciu

Více informací

Prvá online kolekcia o intelektuálnych dejinách 9. 10. 2014 - Brill

Vydavateľstvo Brill spracovalo do elektronickej podoby všetky zväzky z edície Brill's Studies in Intellectual History.

Prvá online kolekcia o intelektuálnych dejinách predstavuje nové prístupy k histórii, dejinám filozofie a teológie, duchovným dejinám a dejinám ideí. Osobitná pozornosť je venovaná využitiu interdiscipli­nárnych metód, vlastných kultúrnej antropológii, semiológii a jazykovej analýze. Zastúpené sú práce významných učencov aj zborníky z konferencií, ktoré by inak bolo ťažké získať.

Více informací

The Edison Papers: ako sa robil výskum a inovácie v 19. a začiatkom 20. storočia 9. 10. 2014 - ProQuest

ProQuest pokračuje v digitalizácii primárnych dokumentov pre výskum hnutia za občianske práva v USA a všeobecných dejín. V spolupráci s Rutgers University zdigitalizoval 175 000 labora­tórnych poznámkových kníh, denníkov, obchodných záznamov, korešpondenciu a ďalších dokumentov Thomasa A. Edisona.

Poskytujú pohľad na život, prácu a vízie Thomasa A. Edisona, ktorý spájal svety vedy, technológií, filmu, podnikania a financií. V piatich kolekciách sú materiály dokumentujúce jeho život a prácu od roku 1850 do 1919. Dokumentujú aj ďalšie osobnosti, akými boli Jay Gould, J. P. Morgan a Henry Ford. Šiesta kolekcia obsahuje filmy z Motion Picture Catalogs zaznamenávajúce industrializáciu, technologické inovácie, postavenie žien v spoločnosti, rasové otázky, vznik nových komunikačných technológií a masmédií. Na svoje si prídu vedci zameraní na dejiny vedy, spoločnosti, kultúry, filmu, ekonomiky aj práce.

V ProQuest History Vault sú okrem toho ešte tri nové moduly:

Do konca roku 2014 budú do ProQuest History Vault doplnené aj moduly:

  • Black Freedom Struggle of the 20th Century: Organizational Records and Personal Papers, Part 2
  • U.S. Diplomatic Post Records, 1914–1945

Více informací

Pain - stěžejní časopis pro anesteziologii od ledna u vydavatelství LWW 7. 10. 2014 - Wolters Kluwer - Ovid

Lippincott Williams & Wilkins (LWW) se od ledna 2015 stane vydavatelem časopisu Pain (ISSN 0304–3959), který je oficiálním časopisem International Association for the Study of Pain (IASP). Časopis vychází 12× ročně, je recenzovaný a impaktovaný (podle JCR na druhém místě v oboru anesteziologie).

V rozhraní OvidSP je dostupná kompletní retrospektiva až po nejnovější čísla, tzn. od roč. 1 (1975) až po současnost. V případě ukončení online předplatného instituci zůstávají archivní práva na čísla, která vyšla v době předplatného. Plné texty jsou k dispozici ve formátu PDF.

Rozhraní Ovid umožňuje uživatelům nastavit automatické zasílání upozornění na nová čísla a články, export záznamů do citačních manažerů, uložení/tisk/o­deslání výsledků vyhledávání, a sledování statistik ve formátu COUNTER. Časopis Pain je samozřejmě možné prohledávat společně s dalšími časopisy a databázemi, které máte přes OvidSP dostupné.

Ovid má v nabídce řadu dalších klíčových titulů pro anestezilogii a léčbu bolesti – e-časopisy, e-knihy a tematické kolekce.

Pro další informace k předplatnému na rok 2015 nás kontaktujte.

Více informací

Vznikol portál s príručkami vydavateľstva Routledge 30. 9. 2014 - Taylor & Francis Group, an Informa business

Taylor & Francis Group predstavil nový portál Routledge Handbooks Online, ktorý zastrešuje príručky vydavateľstva Routledge. Poskytnú prehľad o metódach, teórii, minulosti, súčasnosti a trendoch výskumu v humanitných a spoločenských vedách. Ku každej knihe sú doplnené metadáta a abstrakty na úrovni kapitol a samozrejmosťou je vyhľadávanie v úplných textoch.

Routledge Handbooks Online začnú s 331 knihami v októbri 2014, ale už teraz je dostupný zoznam titulov alebo sa dá dohodnúť skúšobný prístup pre vašu inštitúciu.

Více informací

Brill vydal kolekciu pre starozákonnú biblistiku 25. 9. 2014 - Brill

V elektronickej verzii vyšla zbierka Vetus Testamentum Supplements. Pokrýva celé starozákonné štúdie, vrátane štúdií prekladu Starého zákona zo starohebrejčiny do gréčtiny, výskumu Ugaritu relevantného pre štúdium Starého zákona, hebraistiky, štúdií starovekej izraelskej histórie a spoločnosti, ako aj histórie výskumu Starého zákona.

K dispozícii sú monografie aj zborníky vrátane Proceedings of the Triennial International Congresses of the International Organization for the Study of the Old Testament. Kolekcia začína s 143 knihami, po dokončení bude obsahovať 159 publikácií vydaných v rokoch 1953 – 2014.

Více informací

Čo je nové v ekonomických databázach ProQuestu 25. 9. 2014 - ProQuest

Od januára 2013 ProQuest rozšíril najväčšiu ekonomickú databázu ABI/INFORM Complete o 461 periodík vrátane recenzovaných vedeckých časopisov, zborníkov z konferencií, obchodných časopisov, novín a priemyselných správ. K databázam ABI/INFORM majú prístup aj používatelia kolekcií ProQuest Central a ProQuest Business Collection.

S úplnými textami je z toho 237 vedeckých časopisov od 152 vydavateľov a z 38 krajín vrátane de Gruyter, Clute, American Society of Business and Behavioral Sciences, Nicolaus Copernicus University Press, Publishing India Group a MDPI AG Switzerland.

Medzi časopismi s impakt faktorom sú Iowa Law Review, Revista de Historia Económica, Columbia Law Review, Panoeconomicus a Issues and Studies. ProQuest myslel na vedcov aj pri zaradení konferenčných zborníkov od Academy of Business and Retail Management, East West Center a American Society of Business and Behavioral Sciences. Okrem vyše 160 000 čiastko­vých výskumných štúdií zo Social Science Research Network (SSRN) majú používatelia prístup aj k desiatim novým edíciám štúdií od OECD. K doterajším kvalifikačným prácam pribudlo 40 000 dizertá­cií.

Questex, Cygnus, Inside Washington, Hart Energy, Gardner Business Media a SGC Horizon Building & Construction Group prispeli vyše 100 odbornými časopismi. Nové publikácie sú zamerané najmä na ťažiskové odbory ABI/INFORM – podnikanie, manažment, financie a ekonomické vedy. Zohľadňujú ale mnohoodborovú povahu výskumu v manažmente a ekonomických vedách. Zastúpené sú aj informácie zo súvisiacich odborov – právo, politológia, informačné technológie, stavebníctvo či zdravie.

Čo teraz?

  • Nastavte si alerty, aby vám chodili e-mailom správy o nových vydaniach časopisov.
  • Oprášte alebo vytvorte si alerty nových článkov k vašim výskumným projektom a témam v novom akademickom roku.
  • Správcovia prístupu, oplatí sa aktualizovať MARC záznamy v lokálnom katalógu.
  • Dohodnite si školenie u vás, u nás či online.
  • Chcete obnoviť prístup na ďalší rok? Chcete prístup k ABI/INFORM? Dajte vedieť.

Více informací