SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

Časopisy BioScientifica s vyššími impakt faktormi 12. 7. 2016 - BioScientifica

Bioscientifica oznámila, že podľa najnovšieho Journal Citation Reports (JCR) narástli impakt faktory biomedicínskych časopisov, ktoré vydáva:

  • Journal of Endocrinology má najvyšší IF za celú dobu, čo vychádza: 4.498. Je najvyššie hodnoteným časopisom základného výskumu v kategórii Endocrinology and Metabolism.
  • European Journal of Endocrinology si udržal pozíciu v prvej kvartile kategórie Endocrinology and Metabolism s IF 3.892.
  • Reproduction – časopisu sa zvýšil IF na 3.184. Časopis je v top kvartile kategórií Reproductive Biology a Developmental Biology.
  • Journal of Molecular Endocrinology dostal IF 2.947. Zostáva popredným časopisom v molekulárnej endokrinológii.
  • Endocrine-Related Cancer dostal IF 4.472 a zostáva v top kvartile v oboch kategóriách: Oncology a Endocrinology and Metabolism.

Více informací

Pohled na každodenní život a kulturu ve více než 200 zemích světa 12. 7. 2016 - ProQuest

CultureGrams je unikátní multimediální kolekce (728 videí), která zprostředkovává pohled na každodenní život ve více než 200 zemích světa. Ideální pro výuku, seznámení se s různými kulturami a načerpání informací před cestou do zahraničí.

Databáze je pravidelně aktualizována, přispívají lokální editoři z celého světa, nyní byla obohacena o 102 nových videí, která se týkají 11 zemí. Dvě z nich jsou volně k dispozici ke shlédnutí přes YouTube.

Více informací

OECD predikuje vývoj zemědělství na roky 2016-2025 11. 7. 2016 - OECD Publishing

Ve spolupráci s Organizací pro výživu a zemědělství OSN (FAO) připravilo Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) nové vydání výhledu pro oblast zemědělství OECD-FAO Agricultural Outlook 2016–2025.

Tato zpráva sleduje národní, regionální a globální trhy se zemědělskými komoditami ve 41 zemích a 12 regionech, včetně zemí OECD, a dalších klíčových zemědělských výrobců (např. Indie, Čína, Brazílie, Ruská federace a Aragentina). Speciální pozornost je v letošním výhledu věnována zemědělství v subsaharské Africe.

Přes AiP/AiB lze získat jak v elektronické, tak v papírové podobě.

Více informací

Wolters Kluwer vydavatelem časopisu Joanna Briggs Institute 8. 7. 2016 - Wolters Kluwer

Wolters Kluwer se od letošního roku stal vydavatelem časopisu JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports, který je oficiálním časopisem Joanna Briggs Institute (JBI), považovaného za světovou špičku v oblasti zdravotnictví založeného na důkazu. Časopis zveřejňuje systematické přehledy (systematic reviews), protokoly (systematic review protocols) a zprávy implementačních projektů (implementation reports) založené na metodice JBI.

V elektronické podobě je časopis dostupný na platformě Journals@Ovid. Předplatné lze zahájit kdykoliv, bližší informace poskytneme na vyžádání. Online verze časopisu umožňuje plnotextové vyhledávání v aktuálním ročníku i v archivu (od roku 2003), přístup z celé počítačové sítě instituce, vzdálený přístup, nastavení zasílání novinek na e-mail, přístup přes mobilní zařízení nebo vytvoření osobního účtu pro ukládání záznamů a rešeršní strategie.

Wolters Kluwer na platformě Ovid také exkluzivně zpřístupňuje databázi Joanna Briggs Institute EBP Database.

Více informací

Nová kolekce referenčních příruček z prestižních vydavatelství 7. 7. 2016 - ProQuest

Na platformách ebrary a ProQuest Ebook Central je k dispozici nová multioborová kolekce Reference Ebook Subscription, která obsahuje více než 500 příruček, encyklopedií, manuálů, návodů a slovníků. Je určená veřejným a akademickým knihovnám, a je spolehlivým a relevatním informačním zdrojem pro vědce, pedagogy i studenty.

Jak už název kolekce napovídá, přístup lze získat formou ročního předplatného, pro neomezený počet současně přistupujících uživatelů, řada titulů je takto zpřístupněna poprvé. Naleznete zde tituly od více než 50 renomovaných vydavatelů, včetně Oxford University Press, Palgrave, McFarland, Britannica Educational Publishing, Brill, Cambridge University Press, MIT Press, SAGE Publications, Springer či Wiley. Kolekce obsahuje 36 titulů ze seznamu Choice Outstanding Academic Titles a 4 tituly ze seznamu Doody Core, k dispozici jsou např. tyto publikace:

  • A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations
  • Phonetic Symbol Guide
  • Trick of the Trade: How To Think About Your Research While You Are Doing It
  • Writing Science in Plain English

Vhodně doplňuje stěžejní kolekce elektronických knih – např. Academic Complete™ a Public Library Complete™, s nimiž se obsahově nepřekrývá.

Uživatelé mají možnost číst publikace online i offline, stahovat jednotlivé kapitoly i kompletní obsah, nebo dopisovat vlastní poznámky.

Více informací

ProQuest dokončil digitalizáciu zákopových časopisov 1. svetovej vojny 7. 7. 2016 - ProQuest

ProQuest zdigitalizoval spolu 384 283 strán časopisov vydaných v rokoch 1914 až 1919 pre vojakov v zákopoch, jednotlivé ozbrojené jednotky a civilné spoločnosti. Časopisy sú najmä z knižníc – British Library (93 712), Imperial War Museum (95 373), SBB (68 523), Library of Congress (117 675) a Mary Evans Picture Library (9000).

Rozsiahla zbierka slúži na výskum 1. svetovej vojny. Vyše 1500 časopisov je zdigitalizovaných od prvej po poslednú stránku vo vysokom rozlíšení, vo farbe alebo sivej škále s možnosťou zväčšenia a s dôkladnou indexáciou a abstraktom každého článku.

Více informací

Impakt faktory časopisov Institute of Physics 4. 7. 2016 - IOP Publishing

IOP Publishing zverejnil impact faktory svojich časopisov z 2015 Journal Citation Reports. Vyše polovica má zvýšené hodnotenie. Pozoruhodné sú najmä výsledky časopisov:

Všetky impakt faktory nájdete na stránke IOP Publishing.

Více informací

Vyšlo prvé číslo JAMA Cardiology 3. 7. 2016 - Wolters Kluwer

Najnovší špecializovaný časopis Americkej lekárskej spoločnosti zverejňuje pôvodné články o všetkých aspektoch kardiológie vrátane epidemiológie, prevencie, diagnostiky, intervenčnej a farmakologickej liečbe, translačného výskumu, zdravotnej politiky, výsledkov a verejného zdravia. Cieľom je informovať kardiológov – vedcov, lekárov a pedagógov – o významnom klinickom výskume, vedeckých objavoch a zdravotnej starostlivosti.

Úplné texty článkov sú dostupné skôr online na platforme Ovid než v tlačenom vydaní.

Prvé číslo je počas júla 2016 dostupné bezplatne.

Více informací

Aktuálne analýzy a štúdie Svetovej banky 2. 7. 2016 - World Bank Group

World Bank v júni zverejnila publikácie – najmä výskumné štúdie – v edíciách:

Mimo edícií vyšli napr.:

Pokiaľ vaša organizácia má predplatné k World Bank eLibrary, automaticky získavate prístup ku všetkým novým aj aktualizovaným publikáciám.

Více informací

Online výukový program pro endokrinologii a echokardiografii zdarma 1. 7. 2016 - BioScientifica

Společnost BioScientifica, vydavatel řady uznávaných a impaktovaných časopisů zaměřených na klinickou endokrinologii a metabolismus, reprodukci a onkologii, zpřístupnila dva e-learningové programy zaměřené a endokriologii a reprodukci, a na echokardiografii, vhodné pro začínající vědce, kteří dokončili PhD studium.

Zaregistrovat se lze bezplatně na www stránkách BioScientifica. Každý program se skládá z několika modulů, součástí jsou také testy, po úspěšném absolvování možnost získání certifikátu.

Do portfolia BioScientifica patří např. Journal of Endocrinology (aktuálně zvýšení impakt faktoru na IF 4.498), Journal of Molecular Endocrinology (IF 2.947), European Journal of Endocrinology (IF 3.892), Reproduction (IF 3.184) nebo Echo Research and Practice (open access). Obraťte se na nás s požadavky na nastavení zkušebního přístupu nebo pro cenovou nabídku předplatného.

Více informací